lauantai 31. joulukuuta 2022

Revontuliennuste 31.12.2022 – 3.1.2023

Maapalloa kohti on tulossa pienehkö CME-pilvi mutta se on sen verran hidasliikkeinen, että kohtaaminen maapallon magneettikentän kanssa tapahtuu vasta tämän ennustejakson päätyttyä. Näin ollen, jos kohtaamisella on joitain vaikutuksia revontulien määrään ja kirkkauteen, niin ne nähdään vasta 3./4. yönä.

Tällä hetkellä maapallon kohtaaman aurinkotuulen tiheys on matala ja vastaavasti nopeus on huomattavan suuri verrattuna keskimääräiseen. Muutosta tähän ei ole odotettavissa tämän ennustejakson aikana.

Auringonpilkkualue AR13176 on pienentynyt ja on kooltaan nyt 420 ppm. Sen magneettinen rakenne on nyt beeta–gamma, joten se todennäköisesti tulee hiljalleen hiipumaan näkyvistä. Sille kuitenkin ennustetaan vielä 5 % todennäköisyyttä tuottaa X-luokan flarepurkaus. M-luokan purkauksia alue on tuottanut kaksikin viimeisen vuorokauden aikana.

Ennuste

Yöt 31./1., 1./2. ja 2./3. muodostunevat hyvin rauhallisiksi. Indeksien ennusteiden mukaan suurempia magneettisia häiriöitä ei ole odotettavissa yhtenäkään yönä, joten revontulia nähtäneen lähinnä Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapissa revontulien mahdollisuus on pieni ja muualla lähes olematon. 


keskiviikko 28. joulukuuta 2022

Revontuliennuste 28. – 31.12.2022

Auringossa on useita pilkkuryhmiä, joista neljä on pohjoisella pallonpuoliskolla. Näistä uusin (AR13176) on kooltaan noin 400 ppm ja sille ennustetaan noin 5 % mahdollisuutta aiheuttaa X-luokan flarepurkaus. Pilkkuryhmän koko kasvoi voimakkaasti nykyiselleen vain vuorokauden kuluessa ja tässä vaiheessa pilkkuryhmä tuotti useita C- ja M-luokan flarepurkauksia. Tätä pilkkuryhmää pitää tarkkailla lähivuorokausien aikana.

Tämän vuorokauden aikana maapallo kohtaa vähäisen CME-purkauspilven, joka menee suurimmaksi osaksi pohjoispuolelta ohi. Pilven kohtaaminen näkyy heikosti aurinkotuulen hiukkastiheyden kasvuna, mutta muutoin sen vaikutukset jäänevät vähäisiksi. Virtalevyn magneettikentän suunta (IMF) on vaihtumassa pohjoiseen tämän ennustejakson lopulla. Suunnan muutos ei ehdi kuitenkaan vaikuttamaan revontuliaktiivisuuteen.

Ennuste

Yöt 28./29., 29./30. ja 30./31. Ennustettujen indeksien lukemat pysyttelevät matalissa arvoissa, joten kovinkaan suuria mahdollisuuksia revontulien näkemiseen Lapin eteläpuolella ei ole. Ennustejakson viimeisenä yönä voi olla pieni mahdollisuus sille, että revontulia näkyisi myös Pohjois-Suomen taivaalla.

 

 

sunnuntai 25. joulukuuta 2022

Revontuliennuste 25. – 28.12.2022

Lähiavaruuden avaruussää aiheutti pienen magneettisen myrskyn 23./24. yönä ja sään seljettyä Tampereella nähtiin kohtuullisen hienot revontulet vaikkakaan ei kovin aktiivisia. Taivaanvahtiin tulleiden ilmoitusten mukaan muuallakin selkeillä alueilla havaintoja oli tehty.

Jouluaaton aamuyönä nähtiin Tampereella revontulikaari. Kuva © Tampereen Ursa ry.

Tällä hetkellä maapallon kohtaamassa avaruussäässä ei suuri muutoksia tapahdu. Eilen irtosi Auringosta pienehkö CME-pilvi, jonka suunta vie sen maapallon ohi eteläpuolelta. Laajentuvan pilven kärki saattaa osua maapallon magneettikentän vaikutuspiiriin tämä ennustejakson lopulla. Mitä se sitten vaikuttaa on kuitenkin melkoisen epävarmaa. Energisten elektronien määrä maapallon magneettikentässä on kohonnut tavanomaisiin lukemiin, joten revontulia voitaneen aiheutuvan tästäkin kohtaamisesta.

Ennuste

Yö 25./26. Kp- ja K-indeksien ennustetaan kohoavan lukemaan 4 tai hieman yli, jolloin on hyvät mahdollisuudet nähdä revontulia laajalti Etelä-Suomea myöten. Parhaimmat revontulet nähtäneen aamupuolella yötä, jolloin indeksien lukemat ovat korkeimmillaan.

Yö 26./27. on lähes edellisen yön toisinto. Kp-indeksin kuitenkin odotetaan kohoavan 5+-lukemaan mutta se tapahtunee vasta 27. päivän aamupäivän kuluessa. Yön aikana lukemat ovat kuitenkin sen verran korkeita, että revontulia voitaneen odottaa näkyvän jälleen Etelä-Suomen leveydelläkin.

Yö 27./28. näyttäisi muodostuvan jossain määrin edellisten öiden kaltaiseksi tosin hieman vaimentuneena. Pitkäaikaisen Kp-indeksiennusteen mukaan tällöin vielä saavutettaisiin myrskylukemia. Illalla on mahdollista nähdä revontulia Keski-Suomessa, myöhemmin yöllä ja aamun tunteina Etelä-Suomessa. Tähän kuitenkin liittyy sen verran epävarmuustekijöitä, että todennäköisyys revontulien näkymiselle alueen eteläisissä osissa ei ole mitenkään varmaa. Etelärannikolla niitä tuskin nähtäneen, vaikka edellisinä öinä niitä olisi ehkä nähtykin.

torstai 22. joulukuuta 2022

Revontuliennuste 22. – 25.12.2022

Aurinko ja avaruussää ovat edelleen hyvin rauhallisia. Tämän päivän aikana maapallo ohittaa pienen aurinkotuulen tihentyneen virtauksen mutta se ei vaikuta lähiavaruuden avaruussäähän. Maan magneettikentässä energisiä elektroneja on edelleen hyvin vähän, eikä tähän tilanteeseen ole odotettavissa muutosta lähivuorokausien aikana.

Ennuste

Yöt 22./23., 23./24. ja 24./25. muodostuvat hyvin rauhallisiksi. Magneettikentän tilaa kuvaavat indeksit pysyttelevät matalissa lukemissa, joten revontulia voitaneen pienellä todennäköisyydellä odottaa näkyvän Pohjois-Lapissa. Etelämpänä niiden mahdollisuus on todella pieni.

maanantai 19. joulukuuta 2022

Revontuliennuste 19. – 22.12.2022

Maapallo on kohtaamassa aurinkotuulen tihentyneen virtauksen. Se nostaa hiukkastiheyttä lähiavaruudessa ja vaikuttaa jonkin verran maapallon magneettikenttään. Tihentyneeseen virtaukseen liittyy myös virtalevyn IMF-kentän suunnan muutos kohti etelää. Tämä muutos vaikuttaa jonkin verran revontuliherkkyyteen. Energisiä elektroneja maapallon magneettikentässä on hyvin vähän, joten tämä rajoittaa jonkin verran revontulien kirkkautta ja näkymistä.

Ennuste

Yö 19./20. Päivän aikana Kp- ja K- indeksien ennusteet osoittavat hieman kohonneita arvoja, mutta niiden arvioidaan laskevan matalampiin lukemiin yöhön mennessä. Revontulet ovat mahdollisia Pohjois-Lapissa, Etelä-Lapissa niiden mahdollisuus on vähäisempi. Etelämpänä revontulia tuskin nähdään.

Yö 20./21. Kaikki indeksi kohoavat korkeampiin lukemiin jo illan aikana. Aivan myrskylukemiin ei kuitenkaan päästä, joten näkyvät revontulet ovat hyvin maltillisia. Revontulia voidaan odotella Keski-Suomesta pohjoiseen jo iltayötä alkaen. Etelä-Suomessa revontulien mahdollisuus on jonkinlainen aamupuolella yötä.

Yö 21./22. Yö muodostuu hieman heikoksi revontuliyöksi, sillä indeksien ennustetaan jäävän mataliin lukemiin. Revontulet ovat edelleen mahdollisia Pohjois-Lapissa mutta etelämpänä niiden todennäköisyys on pieni. Keski- ja Etelä-Suomessa niitä tuskin nähdään. 

perjantai 16. joulukuuta 2022

Revontuliennuste 16. – 19.12.2022

Auringossa on kahdeksan pilkkuryhmää, joista kaksi on luokiteltu beetagammaksi. Näille kahdelle ennustetaan 10 % mahdollisuutta tuottaa X-luokan flare ja 5 ja 10 % mahdollisuus tuottaa muita protonipurkauksia. Näistä kahdesta aktiivisesta alueesta AR13163 on eteläisellä pallonpuoliskolla ja keskellä itä-länsisuunnassa Auringon kiekolla. Toisin sanoen, jos tällä alueella tapahtuu voimakkaita purkauksia, ne voivat lähes välittömästi vaikuttaa Maan lähiavaruuden avaruussäähän.

Auringon vaikutus avaruussäähän näyttäisi hiljalleen voimistuvan viime viikkojen hiljaiselon jälkeen. Tosin aktiivisuuden lisääntyminen näyttäisi tapahtuvan vasta tämän ennustejakson jälkeen. Maapallon kohtaamaa aurinkotuuli on edelleen keskimääräistä niin tiheydeltään kuin nopeudeltaankin ja siinä olevat muutokset ovat vähäisiä.

Ennuste

Yöt 16./17., 17./18. ja 18./19. Rauhallinen avaruussää ja sitä tietä myös rauhallinen maapallon magneettikentän tila näyttäisi jatkuvan koko ennustejakson ajan. Kp- ja K-indeksien ennustetaan pysyttelevän matalissa lukemissa. Revontulien mahdollisuus on jonkinlainen Pohjois-Lapissa ja vähäinen Etelä-Lapissa. Muualla Suomessa revontulia tuskin nähdään.

 

tiistai 13. joulukuuta 2022

Revontuliennuste 13. – 16.12.2022

Frontiers in Astronomy and Space Sciences verkkojulkaisussa on julkaistu mielenkiintoinen tutkimus, jossa on tutkittu Auringon magneettista jaksollisuutta. Tutkijoiden mukaan Auringossa on kaksi, noin 17 vuotta pitkää jaksoa, jotka ovat noin 5 vuoden vaihesiirrossa keskenään. Ensimmäinen magneettinen jakso esiintyy ekvaattoriseudulla aina 55° leveyspiirille asti ja toinen samalta leveyspiiriltä navoille. Näiden jaksojen yhteisvaikutus näkyy mm auringonpilkkumaksimien esiintymisessä ja jaksojen avulla voidaan ennustaa (ainakin jossain määrin) tulevia auringonpilkkujen maksimeja. Niille, joille tieteellisten tutkimusselostusten ymmärtäminen on hieman vaikeaa (kuten meille maallikoille näin hyvin usein on) samasta asiasta on julkaistu hieman yksinkertaistettu ja lyhennetty uutinen Spaceweather.com sivustolla tänään (joulukuun 13. päivänä).

Tänään Auringossa on yhdeksän pilkkuryhmää, jotka kuitenkin ovat magneettisesti rauhallisia alfa- ja beetaluokkiin kuuluvia. Suurin (pinta-ala 670 ppm) niistä (AR13153) on jo kiertymässä pois näkyvistä ja pari muutakin isoa ryhmää ovat jo sellaisella alueella, että ne eivät vaikuta maapallon lähiavaruuden avaruussäähän. Näyttääkin siltä, että magneettikenttää pysyttelee rauhallisena tämän(kin) ennustejakson aikana.

Ennuste

Yöt 13./14., 14./15. ja 15./16. Maapallon kohtaamassa aurinkotuulessa on vain vähäistä tiheyden vaihtelua, jolla ei kuitenkaan ole sen suurempaa vaikutusta lähiavaruuden tilaan. Magneettikentän aktiivisuutta kuvaavat Kp- ja K-indeksit pysyttelevät matalissa lukemissa kaikkina öinä. Revontulia voidaan odottaa näkyvän jonkinlaisella todennäköisyydessä Lapissa. Pohjois-Suomessa revontulien mahdollisuus on pieni ja etelämpänä niitä todennäköisesti ei nähdä.

 

 

lauantai 10. joulukuuta 2022

Revontuliennuste 10. – 13.12.2022

Tällä ennustejaksolla näyttää avaruussää muodostuvan hyvin rauhalliseksi. Maapallon kohtaama aurinkotuuli on hyvin keskimääräinen niin tiheyden kuin nopeudenkin osalta. Vasta ennustejakson lopulla on odotettavissa vähäistä muutosta, mutta silloinkaan ei mitään dramaattista tapahdu.

Ennuste

Yöt 10./11., 11./12. ja 12./13. Maan magneettikentän tilaa kuvaavat Kp- ja K-indeksit pysyttelevät matalissa lukemissa koko ennustejakson ajan. Näin ollen vain Lapissa ja jossain määrin myös Pohjois-Suomessa voidaan nähdä himmeitä ja rauhallisia revontulia. Muualla revontulien mahdollisuus on hyvin pieni.keskiviikko 7. joulukuuta 2022

Revontuliennuste 7. – 10.12.2022

Auringossa on kaikkiaan seitsemän numeroitua pilkkuryhmää, jotka kaikki ovat alfa tai beeta luokkiin kuuluvia. Suurin pilkkuryhmistä on edelleen AR13153, jolla on koko 660 ppm ja yksittäisiä pilkkuja 27. Tälle pilkkuryhmälle ennustetaan 5 % mahdollisuutta tuottaa X-luokan flare lähimmän vuorokauden aikana. Viimeisen kolmen vuorokauden kuluessa purkaukset ovat olleet korkeintaan C2.73 -luokkaa, joten lähitulevaisuus tuskin muuksi muuttuu.

Tätä kirjoittaessani maapallo on kohtaamassa aurinkotuulen tihentymän eli CIR-virtauksen. Se kohottaa lähiavaruuden hiukkastieyhden arvoon 10 p/cm3 mutta hiukkasnopeudet putoavat arvoon 300 km/s ensi yön aikana. Nämä muutokset tuovat mukanaan magneettista rauhattomuutta.

Ennuste

Yö 7./8. Kp- ja K-indeksien arvioidaan kohoavan lukemaan 4 ja mahdollisesti aamupuolella yötä lähemmäs arvoa 5. Toteutuessaan magneettinen rauhattomuus synnyttäisi revontulia, joita voitaisiin ihailla Etelä-Suomen taivaalle rauhalliset revontulet. Kirkkaimmat revontulet nähtäisiin aamupuolella yötä. Ennuste näyttäisi varsin maltilliselta, joten etelärannikolla revontulien mahdollisuus on hyvin pieni.

Yöt 8./9. ja 9./10. muodostuvat rauhalliseksi. Ensimmäisen yön magneettinen rauhattomuus näyttäisi laantuvan ja sen vuoksi revontulia nähtäisiin vain Lapissa ja ehkä Pohjois-Suomessa. Muualla revontulien mahdollisuus on hyvin pieni.

sunnuntai 4. joulukuuta 2022

Revontuliennuste 4. – 7.12.2022

Auringon aktiivisuus on pysytellyt viime vuorokausina suhteellisen vakaana. Ainoastaan yksi M1.2-luokan flarepurkaus on tapahtunut, muut flaret ovat olleet heikompia. Auringossa on yksi beeta-gamma-luokan pilkkuryhmä, jolle ennustetaan aktivisuuden esiintymistä lähivuorokauden aikana, mutta ei kuitenkaan X-luokan flare-toimintaa. Kokoa tällä AR13153 alueella on 750 ppm, joten se voisi olla joissakin tapauksissa nähtävissä paljain silmin. Suomessa kuitenkin Auringon korkeus keskipäivällä on niin matala, että tarvittava kontrasti todennäköisesti jää saavuttamatta.

Ennuste

Yöt 4./5. ja 5./6. muodostuvat rauhallisiksi. Indeksien lukemat pysyttelevät alhaisissa lukemissa ja revontulet ovat todennäköisiä vain Lapissa ja jossain määrin Pohjois-Suomessa. Muualla ne eivät ole todennäköisiä.

Yö 6./7. voi muodostua hieman toisenlaiseksi. Maapallon on kohtaamassa jälleen uuden aurinkotuulen tihentyneen ja hitaan virtauksen. Lähiavaruuden hiukkastiheys tulee kohoamaan merkittävästi ja tämä puolestaan nostaa magneettikenttään kohdistuvaa dynaamista painetta. Seurauksena voi olla magneettista rauhattomuutta mutta ehkä ei kuitenkaan varsinaista magneettista myrskyä. Revontulet ovat mahdollisia Lapista Keski-Suomeen alueella ainakin ajoittain. Etelämpänä revontulien mahdollisuus on pieni.

torstai 1. joulukuuta 2022

Revontuliennuste 1. – 4.12.2022

Maapallo kohtasi eilen leveähkön aurinkotuulivirtauksen (CIR), jonka tiheys on edelleen kasvussa. Suurimman tiheyden se saavuttanee 3. joulukuuta. Samaan aikaan maapallon magneettikentässä on runsaasti energisiä elektroneja, joten revontuliherkkyys on kasvussa. Eilen myös tapahtui Auringossa pienehkö CME-purkaus, joka ei kuitenkaan aivan suoraan ole tulossa kohti Maata. Sen vaikutukset, jos niitä on, tuntuvat maapallon magneettikentässä vasta seuraavalla ennustejaksolla.

Ennuste

Yö 1./2. Jo iltayöstä Kp-indeksin arvo on kohoamassa kohtuulliseen suureen arvoon ja myöhemmin yöllä sen odotetaan saavuttavan myrskytason. Korkeiden leveyksien K-indeksi saavuttanee myrskytason jo iltapäivän kuluessa, joten näyttäisi siltä, että edessä on aktiivinen revontuliyö. Jos ennustetut indeksilukemat saavutetaan, viimeistään aamupuolella yötä koko Suomessa voitaneen nähdä revontulia.

Yö 2./3. Aurinkotuulen virtaus näyttäisi jatkuvan edelleen ja se kohottaa Kp-indeksin ennustettua lukemaa häiriötilaan. K-indeksin ennustetaan kohoavan edelleen myrskylukemiin, tosin jo iltapäivän aikana ja laantuvan iltaa kohti mentäessä. Revontulet ovat mahdollisia Etelä-Suomen leveydelle mutta ei aivan etelärannikolle asti. Todennäköisemmin revontulia nähtäneen Etelä-Suomessa iltayöstä ja Pohjois-Suomen leveydellä koko yön.

Yö 3./4. Jos CIR-virtauksen jättöreuna on hyvin terävä, se voi aiheuttaa magneettisia häiriöitä tänä yönä maapallon magneettikentässä. Indeksit kuitenkin ovat alenevassa suuntauksessa, joten revontulet eivät ole kovinkaan todennäköisiä Keski-Suomen eteläpuolella. Mahdollisia ne silti ovat. Lapissa ja Pohjois-Suomessa on odotettavissa tavanomainen revontuliyö.


maanantai 28. marraskuuta 2022

Revontuliennuste 28.11. – 1.12.2022

Maapallon magneettikenttään on tullut energisiä elektroneja kohtuullisen runsaasti. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että revontuliherkkyys on kasvussa. Elektronien määrä ei kuitenkaan yksinään ole tae revontulista, vaan niiden lisäksi tarvitaan jokin tapahtuma trikkaamaan revontulet. Vielä tämän päivän aikana avaruussään ennustetaan pysyttelevän rauhallisena mutta parin seuraavan vuorokauden aikana magneettikentässä esiintyy rauhattomuutta, joka voi näkyä revontulina etenkin pohjoisessa.

Ennuste

Yö 28./29. Kp- ja K-indeksi pysyttelevät vielä hyvin rauhallisissa lukemissa. Revontulia voi esiintyä Lapissa ja Pohjois-Suomessa. Muualla revontulien mahdollisuus on hyvin pieni.

Yöt 29./30. ja 30./1. ovat jo hieman aktiivisempia. Revontulien mahdollisuus Lapissa on kohtalainen ja jos magneettinen rauhattomuus kehittyy myrskyksi, siellä revontulet ovat todella kirkkaita ja loimuavia. Etelämpänä revontulien näkyminen on mahdollista, mutta aivan Lapin veroisia revontulia ei täällä nähdä. Mutta aivan hyvällä syyllä voidaan odottaa pohjoisen taivaalla näkyvän rauhallinen revontulikaari, jotka ajoittain kehittyvät aktiivisiksi vöiksi säteineen. Etelärannikko jäänee näistä bileistä pois kuten niin monesti aikaisemminkin.

 

perjantai 25. marraskuuta 2022

Revontuliennuste 25. – 28.11.2022

Auringossa on neljä pilkkuryhmää, joiden odotetaan olevan suhteellisen rauhallisia seuraavat vuorokaudet. Voimakkaita, maapallon lähiavaruuden tilaan vaikuttavia flarepurkauksia ei ole odotettavissa lähimmän vuorokauden aikana. Energisten elektronien määrä maapallon magneettikentässä on edelleen matala, eikä tähän ole odotettavissa muutosta ainakaan kovin nopeasti.

Ennuste

Yöt 25./26., 26./27. ja 27./28. ovat suhteellisen rauhallisia. Kp-indeksin ennustettu maksimiarvo on 4 tai hieman alle. Toteutuessaan revontulien mahdollisuus on hyvä Lapista Keski-Suomeen. Etelä-Suomessakin on revontulet mahdollisia, joskin ne ovat (jos niitä näkyy) hyvinkin rauhallisia. Aivan etelärannikolla revontulien todennäköisyys on hyvin vähäinen.

tiistai 22. marraskuuta 2022

Revontuliennuste 22. – 25.11.2022

Maapallon kohtaaman aurinkotuulen nopeus on nopeutumassa ja se saavuttaa maksiminopeuden 550 km/s vielä tämän päivän aikana. Samaan aikaan hiukkastiheys on kuitenkin laskemassa hyvin matalaan arvoon. Aurinkotuulen nopeus on kuitenkin laskemassa tavanomaiseen arvoon, noin 350 km/s, lähivuorokausien ajaksi. Energisten elektronien määrä maapallon magneettikentässä on edelleen matala, eikä siihen ole odotettavissa suurta muutosta aurinkotuulen ollessa hyvin rauhallinen ja hiukkastiheyden ollessa matala.

Ennuste

Yö 22./23. Rauhallisesta avaruussäästä huolimatta Kp-indeksin ennusten odottaa indeksin arvon kohoavan ensiyön ajaksi lukemaan Kp4. Korkeiden leveyksien K-indeksin odotetaan kohoavan vieläkin korkeampaan lukemaan (K5) tämä päivän ajaksi ja putoavan illan koittaessa lukemaan K2. Molempien indeksien ennuste tuntuu liian optimistisilta revontulien esiintyvyyden kannalta. Tässä tilanteessa Lapista Pohjois-Suomeen revontulet ovat hyvinkin mahdollisia mutta etelämpänä niitä tuskin nähdään.

Yöt 23./24. ja 24./25. sujuvat rauhallisissa merkeissä. Kaikkien indeksien odotetaan pysyttelevän matalissa lukemissa, joten revontulia on odotettavissa vain Lapissa. Muualla ne eivät ole todennäköisiä.

lauantai 19. marraskuuta 2022

Revontuliennuste 19. – 22.11.2022

Auringossa tapahtui pienehkö CME-purkaus 18. päivänä ja se saavuttaa Maan radan etäisyyden 22./23. yönä. Se tuskin aiheuttaa mitään häiriötä Maan magneettikentässä, sillä sen suunta vie sen maapallon ohi liikesuunnassa etupuolelta. Sitä ennen yönä 20./21. (tai jopa hieman aikaisemmin) maapallo kohtaa aurinkotuulen tihentymän (CIR) ja se nostaa hiukkatiheyden kaksinkertaiseksi nykyisestä, samalla aurinkotuulen nopeus putoaa merkittävästi. Tämä tapahtuman ennustetaan kohottavan Kp ja K-indeksejä mahdollisesti jopa myrskylukemiin.

Nämä revontulet loistivat Tampereen taivaalla 19.11.2022 kello 00.56 LT. Kuva © Tampereen Ursa ry.

Ennuste

Yö 19./20. Magneettinen aktiivisuus on koholla jo alkuillasta lähtien. Varsinainen magneettinen myrsky (Kp5) saavutetaan keskiyön aikoihin, vaikka korkeiden leveyksien K-indeksi kohoaa myrskylukemiin myöhemmin yöllä tai mahdollisesti aamupuolella yötä. Revontulia voitaneen siis odottaa näkyvän Etelä-Suomessa pitkin yötä ja jopa etelärannikolla viimeistään aamuyön tunteina.

Yö 20./21. Kp-indeksi ei aivan myrskylukemiin tänä yönä kohoa, mutta lukema Kp4 on varsin hyvä, joka toteutuessaan mahdollistaa revontulien näkymisen Keski-Suomen ja mahdollisesti jossain määrin Etelä-Suomen taivaalla. Indeksien kohoaminen alkaa jo illan tunteina, joten himmeitä revontulia voidaan odottaa näillä alueilla esiintyvän. Lappi ja Pohjois-Suomi ovat melko varmoja revontulien esiintymisalueita näillä indeksien lukemilla.

Yö 21./22. Pitkä aikavälin ennuste odottaa Kp-indeksin kohoavan tänäkin yönä melkoisen korkealle (Kp4), jolloin revontuet ovat mahdollisia jopa Etelä-Suomea myöten. Tämä ennuste voi olla hieman optimistinen, sillä avaruussään suunta on ensimmäisestä yöstä alkaen ollut rauhoittumaan päin.

tiistai 15. marraskuuta 2022

Revontuliennuste 15. – 18.11.2022

Vaikka Auringossa on useita isohkoja pilkkuryhmiä, niin niiden aktiivisuus näyttää olevan varsin matalalla tasolla. Tämä vaikuttaa maapallon lähiavaruuden tilaan, joka sekin on hyvin stabiili tällä hetkellä. Energisiä elektroneja magneettikentässä on hyvin vähän. Muutos voi olla tulossa tämän ennustejakson lopulla, sillä silloin samaan aikaan maapallon kohtaa aurinkotuulen tihentymän ja pienehkön CME-purkauspilven. Indeksiennusteen mukaan tämä tapahtuma ei juurikaan vaikuta maapallon magneettikenttään 17./18. yönä tai se tapahtuu aivan aamun tunteina.

IMF-kentän Bz-komponentti vaihtelee suhteellisen tasaisesti pohjois- ja eteläsuunnan välillä, mutta kentän ja Bz-komponentin voimakkuus on matala, joten siinä tapahtuvat muutokset tuskin aiheuttavat suurempia vaikutuksia maapallon magneettikentän tilaan.

Ennuste

Yö 15./16. Kp-indeksi näyttää pysyttelevän yön ajan lukeman 3 tietämillä. Korkeiden leveyksien K-indeksin odotetaan kohoavan iltayöstä lukemaan 4. Jos tämä toteutuu, revontulia voitaneen nähdä illan pimetessä aina Etelä-Suomea myöten. Revontulet ovat kuitenkin himmeähköjä ja hyvin rauhallisia.

Yö 16./17. on edellisen yön toisinto, tosin hieman vaisumpi. K-indeksin lukema 4 saavutetaan jo iltapäivällä ja iltayön tunteina ollaan jo matalammissa lukemissa. Revontulia voitaneen kuitenkin nähdä Keski-Suomen taivaalla Lapin ja Pohjois-Suomen lisäksi.

Yö 17./18. näyttäisi muodostuvan hyvin rauhalliseksi. Indeksit mataavat matalissa lukemissa, joten revontulien todennäköisyys Pohjois-Lappia lukuun ottamatta ovat hyvin pienet. CME-pilven saapumisen ajankohdan määrittämisen vaikeus vaikuttaa ennusteeseen. Jos maapallo kohtaa CME-pilven ennustettua aikaisemmin, revontulet voivat olla kohtuullisen voimakkaita ainakin maamme pohjoisosassa.


lauantai 12. marraskuuta 2022

Revontuliennuste 12. – 15.11.2022

Auringonpilkkuryhmä 3141 on edelleen kehittynyt. Ne sen magneettinen luokitus on beeta-gamma-delta eli siihen on kehittynyt penubrallinen pilkku, jossa on erinapaiset umbrat. Tällainen rakenne ei ole kovinkaan yleinen. Tälle pilkkuryhmälle ennustetaan 10 % mahdollisuutta tuottaa X-luokan flarepurkaus lähimmän vuorokauden aikana. Tämä samainen pilkkuryhmä on tuottanut runsaasti C ja M-luokan flareja viimeisen vuorokauden aikana, joten on mielenkiintoista seurata, pystyykö se tuottamaan X-luokan flaren lähitulevaisuudessa?

Pilkkuryhmä 3141, vasemmalla lähinnä näkyvää valoa vastaava (HMI Intensitygram) ja oikealla pilkkuryhmän magneettisuus (HMI Magnetogram). Magnetorammikuvassa punainen on + (ulospäin) ja sininen - (sisäänpäin) suuntautuva magneettikentän suunta. Kuva NASA/SDO.

Ennuste

Yöt 12./13., 13./14. ja 14./15. näyttävät muodostuvan edelleen hyvin rauhallisiksi ja Kp- ja K-indeksit pysyttelevät matalissa lukemissa. Indeksi lukemat pysyttelevät 1 – 2 välillä, joten himmeitä revontulia voidaan odottaa näkyvän vain Pohjois-Lapissa.

keskiviikko 9. marraskuuta 2022

Revontuliennuste 9. – 12.11.2022

Auringossa on pilkkuryhmä 3141, joka on kasvanut nopeasti viime päivinä. Pilkkuryhmällä on kokoa tällä hetkellä 540 ppm ja sen magneettinen luokitus on beeta–gamma, eli siinä on kaksi tai kolme penumbrallista pilkkua ja lisäksi lukuisi muita pienempiä pilkkuja. Pilkkuryhmässä on kaksi magneettinapaa mutta rakenne ei ole tyypillinen kaksinapaisen pilkkuryhmän rakenne vaan monimutkaisempi. Toistaiseksi pilkkuryhmä on ollut rauhallinen mutta ennusteissa C- ja M-luokan purkausmahdollisuus on selvästi koholla. X-luokan flarea ei kuitenkaan vielä odotella, vaikka sekin on mahdollinen.

Ennuste

Yö 9./10. Maapallon magneettikentässä on vain vähän energisiä elektroneja, joten vaikka Kp-indeksin ennustetaan kohoavan maksimiarvoon 4 yö aamupuolella, revontulien näkyminen muualla kuin Lapissa ja ehkä Pohjois-Suomessa on epätodennäköistä pienellä varauksella, sillä korkeiden leveyksien K-indeksi maksimilukema 4 saavutetaan päiväaikaan. Tämä tarjoaa pienen mahdollisuuden revontulille Keski-Suomen leveydellä. Päiväaikainen K-indeksin korkeahko lukema ei ole kuitenkaan vahva signaali tulevasta revontuliyöstä Keski- ja Etelä-Suomen leveydellä.

Yöt 10./11. ja 11./12. Ennusteet Kp-indeksiksi pysyttelevät kohtuullisen alhaisissa lukemissa. Revontulet ovat mahdollisia edelleen Lapissa ja Pohjois-Suomessa mutta etelämpänä niiden mahdollisuus pienenee mitä etelämmäksi tullaan. Korkeiden leveyksien K-indeksin odotetaan kohoavan lukemaan 4 molempina päivinä, joten niitä seuraavina yönä on pieni mahdollisuus revontulille Keski-Suomen leveyksillä. 

sunnuntai 6. marraskuuta 2022

Revontuliennuste 6. – 9.11.2022

Auringossa on seitsemän pilkkuryhmää, joista osa on häviämässä ja niissä ei ole kuin yksi pieni pilkku. Kaikki pilkkuryhmät ovat magneettisesti alfa tai beeta luokkaa, eikä niiden ennusteta tuottavan X-luokan flareja lähimmän vuorokauden kuluessa. Maapallon kohtaama aurinkotuuli on rauhallista ja melkeinpä keskiarvoista, joten kovin suuria vaikutuksia sillä ei ole magneettikenttään.

Ennuste

Yöt 6./7., 7./8. ja 8./9.  Kp- ja korkeiden leveyksien K-indeksit pysyttelevät hyvin tasaisesti lukemissa 2 tai 3. Näin ollen revontulien näkyminen on mahdollista Lapissa ja Pohjois-Suomessa mahdollisuus on pieni. Etelämpänä revontulia tuskin nähdään.

Pitkäaikaisessa ennusteessa on jo seuraavan kolmen vuorokauden ennusteessa näkyvissä jonkinlainen muutos aktiivisempaan suuntaan ainakin lyhyeksi ajaksi.

torstai 3. marraskuuta 2022

Revontuliennuste 3. – 6.11.2022

Maapallon kohtaamassa avaruussäässä on tulossa pieni muutos: aurinkotuulen tiheys nousee jonkin verran ja nopeus hidastuu hieman. Muutokset eivät kuitenkaan ole kovin äkillisiä, joten sen vaikutus maapallon magneettikenttään ja lähes huomaamattomaksi. Maan magneettikentässä on kohtuullisen suuri määrä energisiä elektroneja ja IMF-kentän Z-komponentin suunta on etelään. Tilanne on siis jonkin verran latautunut ja sopivan triggerin osuessa kohdalleen, magneettisen häiriön tai -myrskyn syntyminen on mahdollista.

Ennuste

Yöt 3./4., 4./5. Revontulia nähtäneen Lapissa ja Pohjois-Suomessa. Näillä alueilla ne ovat kuitenkin rauhallisia kaaria ja niissä esiintyy jonkin verran säteilen muodostumista. Keski-Suomessa himmeiden revontulikaarien näkeminen matalalla pohjoisen suunnassa on mahdollista. Etelämpänä revontulien mahdollisuus on vähäinen.

Yö 5./6. Selkeää muutosta aurinkotuulessa edellisten öiden tilanteeseen ei ole odotettavissa. Kp-indeksi ennuste kuitenkin kertoo indeksilukeman kohoavan arvoon Kp4 ja korkeiden leveyksien K-indeksin ennustetaan kohoavan jo edellisenä päivänä lukemaan K5. Jos nämä ennusteet toteutuvat, revontulia voitaneen nähdä laajalla alueella Etelä-Suomesta Lappiin.

maanantai 31. lokakuuta 2022

Revontuliennuste 31.10. – 3.11.2022

Auringossa on kuusi pienehköä ja hyvin rauhallisesti käyttäytyvää pilkkuryhmää. Niille kaikille ennustetaan hyvin pieni todennäköisyys tuottaa X-luokan flare seuraavan vuorokauden kuluessa. Viimeksi kuluneen vuorokauden aikana on tapahtunut kolme vain C1-luokan purkausta. 

Auringon ollessa näin rauhallinen, avaruussäähän vaikuttaa voimakkaimmin korona-aukot. Ekvaattorilla on yksi pieni aukko, mutta se ei vielä tämän ennusteen aikana vaikuta avaruussäähän. Maapallon kohtaama aurinkotuulen tiheys on matala mutta hieman keskimääräistä nopeampaa. Ennustejakson aikana tiheys kaksinkertaistuu ja nopeus putoaa normaaliksi (n. 350 km/s).

Tällaiset revontulet tallentuivat Tampereen Ursan revontulikameraan 29.10.2002 kello 21.30 UTC aikaan. Tänä vuonna revontulia on nähty liki 60 yönä. Vuotta on vielä jäljellä pari kuukautta, joten jos sää vain sen mahdollistaa, niin odotettavissa on ainakin kymmenkunta yötä, jolloin revontulia näkyy Tampereella. Kuva © Tampereen Ursa ry.

Ennuste

Yöt 31./1., 1./2. ja 2./3. Kp-indeksin maksimilukemaksi ennustetaan Kp4, joka mahdollistaa revontulien näkymisen Etelä-Suomen leveyksillä etelärannikkoa lukuun ottamatta. Korkeimmat lukemat saavutetaan keskiyöllä. Lapissa ja Pohjois-Suomessa revontulet muodostuvat tavanomaisiksi suhteellisen aktiivisiksi mutta Keski- ja Etelä-Suomessa ne ovat hyvin rauhallisia kaaria lähellä horisonttia.perjantai 28. lokakuuta 2022

Revontuliennuste 28. – 31.10.2022

Auringon lyhytaikainen aktiivisuus näyttäisi olevan hieman kasvussa lähipäivien ajaksi. Lokakuun 27. päivän aamuyön tunteina Auringossa tapahtui lähes halo CME, jonka nopeudet ovat merkittävästi suuremmat kuin mitä pariin viikkoon on havaittu. Maapallo on myös kohtaamassa aurinkotuulen tihentymän (CIR), joka nostaa lähiavaruuden hiukkastiheyttä ja samalla IMF-kentän yleinen suunta on kääntymässä etelään. Sattumalta myös Auringon ekvaattorilla oleva korona-aukko on lähestymässä kohtaa, jossa sen vaikutus maapallon lähiavaruuden tilaan on suurin.

Ennuste

Yö 28./29. Edellä kuvatut muutokset lähiavaruuden tilassa ei vielä näy revontulitoiminnan muutoksena. Kp-indeksin ennustetaan pysyttelevän maksilukemassa Kp3 koko yön, jolloin revontulia nähtäneen Lapissa ja Pohjois-Suomessa. Keski-Suomessa voi olla pieni mahdollisuus rauhallisille revontulille.

Yö 29./30. Kp-indeksi lähtee nopeaan nousuun alkuillasta ja saavuttaa magneettisen myrskyn tason iltayöstä. Korkeiden leveyksien K-indeksi seuraa perässä ja vaikka tilanne rauhoittuu jonkin verran aamupuolella yötä revontulia voitaneen nähdä Etelä-Suomen taivaalla. Pohjoisempana revontulet voivat olla kirkkaita ja nopealiikkeisiä. Etelärannikollakin on pieni mahdollisuus revontulille.

Yö 30./31. Lähiavaruuden tila näyttäisi jatkuvan epävakaisena vielä vuorokauden tai parin ajan. Revontulet ovat mahdollisia Etelä-Suomen leveydellä, vaikka ehkä etelärannikko jääkin niistä paitsi. Muualla revontulien kirkkaus, esiintyminen ja eloisuus vaihtelevat laajalla skaalalla. 

Tampereen Ursa julkaisi yön 23./24. revontulista time-lapse videon YouTubessa Tampereen Ursan kanavalla.

tiistai 25. lokakuuta 2022

Revontuliennuste 25. – 28.10.2022

Avaruussään rauhallisuus näyttäisi vielä jatkuvan tämän ennusteen ajan, jonka jälkeen on odotettavissa ainakin aktiivisempaa mutta mahdollisesti jopa magneettisen myrskyn aiheuttavaa avaruussäätä. Tällä hetkellä Auringossa on kolme pilkkuryhmää, joille ennustetaan matalaa röntgenflare- aktiivisuutta. Maapallon kohtaama aurinkotuuli on harvaa mutta sen nopeus on keskimääräistä suurempaa.

Näin näyttävät revontulet näkyivät Tampereen taivaalla 23.10 kello 23.24. Kuva © Tampereen Ursa ry.

Ennuste

Yöt 25./26., 26.27. ja 27./28. näyttäisivät muodostuvan hyvin rauhallisiksi. Kp- ja K-indekseille ennustetaan matalia lukemia, joten jos mitään yllättävää ei ilmaannu, niin revontulien todennäköisyys Lapissa on kohtalainen, Pohjois-Suomessa pieni ja etelämpänä lähes olematon.

lauantai 22. lokakuuta 2022

Revontuliennuste 22. – 25.10.2022

Auringosta tulevassa aurinkotuulessa on havaittavissa pientä tiheyden kasvua, mutta muutoin hiukkasvirta on lähes piirteetön. Auringonpilkkuryhmät ovat edelleen hyvin rauhallisia ja niiden ei odoteta aiheuttavan voimakkaita flarepurkauksia tai CME-pilviä. Vaikka ennusteessa kerrotaan kohtuullisen hyvistä revontulien näkemismahdollisuuksista, kovin suurta vetoa en löisi ennusteen toteutumisen puolesta kerrotussa muodossa.

Ennuste

Yö 22./23. Avaruussään näyttää hyvin rauhalliselta mutta siitä huolimatta SWPC ennustaa yöksi kohoavia Kp-indeksin lukemia. Kp4 lukema saavutetaan jo iltapäivällä ja sen odotetaan kohoavan lukemaan Kp5 aamuyön tunteina. Jos ennuste toteutuu, yön aikana on mahdollisuus nähdä kohtuullisen kirkkaita revontulia Keski-Suomea myöten. Revontulet leviävät myös Etelä-Suomen taivaalle aamua kohti mentäessä.

Yö 23./24. Edellisen yön magneettinen rauhattomuus ja mahdollinen myrsky näyttäsi jatkuvan edelleen ainakin korkeiden leveyksien K-indeksin ennusteessa. Päivän aikana K-indeksi saavuttaa lukeman 5 mutta iltaa kohden tilanne näyttäisi rauhoittuvan ja yöstä muodostuisi hyvin rauhallinen lukemalla 2. Revontulien todennäköisyys on koko maassa tavanomainen: Lapissa ja Pohjois-Suomessa revontulia voi odottaa näkyvän mutta Keski-Suomessa niiden todennäköisyys on jo jonkin verran pienempi ja revontulet ajoittuvat varhaisaamun tunteihin.

Yö 24./25. Yön näyttäisi muodostuvan hyvin tavanomaiseksi. Revontulet ovat mahdollisia Lapissa ja Pohjois-Suomessa mutta Keski- ja Etelä-Suomessa niiden todennäköisyys on pieni tai vieläkin vähäisempi mitä etelämmässä ollaan.

tiistai 18. lokakuuta 2022

Revontuliennuste 18. – 21.10.2022

Aurinko on edelleen hyvin rauhallinen. Muutama pilkkuryhmä on vielä jäljellä mutta ne ovat pieniä ja niiden mahdollisuus tuottaa X-luokan flare on lähes olematon.

Ennuste

Yö 18./19. Kp- ja K-indeksit ovat matalia ja kun maapallon magneettikentän energisten elektronien määrä on matalahko, niin revontulien todennäköisyys on hyvin pieni. Revontulet ovat mahdollisia Lapissa, muualla niitä tuskin nähdään.

Yö 19./20. on ennustejakson aktiivisin. Kp-indeksin ennuste kertoo Kp4 lukeman saavuttamisesta aamupuolella yötä. Samoin korkeiden- ja keskileveyksien K-indeksit kohoavat tähän samaan lukemaan. Jos tämä toteutuu, niin silloin revontulia voitaneen nähdä Keski-Suomen leveydellä asti. Tilanne on kuitenkin rauhoittumaan päin ja viimeistään aamun tunteina saavutetaan alempi normaalitila.

Yö 20./21. näyttää muodostuvan jälleen rauhalliseksi ja lähes revontulittomaksi Lappia lukuun ottamatta.

lauantai 15. lokakuuta 2022

Revontuliennuste 15. – 18.10.2022

Avaruussään kehitys on seuraavien vuorokausien aikana hyvin rauhallista. Maapallon kohtaama aurinkotuuli on harvaa (n. 5 ppcm3) ja nopeus on n. 400 km/s. Auringossa olevat kolme pilkkuryhmää ovat hajoamassa ja osa niistä on kiertymässä reunana taakse, joten äkkinäisiä muutoksia ei ole odotettavissa lähivuorokausina.

Ennuste

Yöt 15./16., 16./17. ja 17./18. ovat hyvin rauhallisia. Ennustetut Kp- ja K-indeksit pysyttelevät matalissa arvoissa, joten revontulien todennäköisyys on hyvin pieni Lapissa ja jos niitä näkyy, niin ne ovat enimmäkseen hyvin himmeitä revontulikaaria. Muualla revontulet ovat epätodennäköisiä.

 

keskiviikko 12. lokakuuta 2022

Revontuliennuste 12. – 15.2022

Auringon toiminta näyttää jatkuvan suhteellisen rauhallisena. Pari vuorokautta sitten Auringossa tapahtui koronamassapurkaus mutta se suuntautui maapallon etupuolelle. Se kauintenkin laajenee reippaasti ja saavuttaessaan Maan radan etäisyyden, pilven kärki saattaa hipaista maapallon magneettikenttää. Samaan aikaan maapallon kohtaa aurinkotuulen tihentymän, joten näillä kahdella voi olla yhteisvaikutuksia lähiavaruudessamme ensi yönä.

Ennuste

Yö 12./13. Aamupuolella yötä Kp-indeksin odotetaan kohoavaan lukemaan 4. Indeksin lukema on 3 iltayöstä ja samoin aamun tunteina. Jos tämä ennuste toteutuu, silloin rauhallisia revontulia voitaneen nähdä Keski-Suomen leveydeltä Lappiin. Etelä-Suomessa voidaan yön pimeimpänä hetkinä nähdä hieman revontulivaloa ja matalalla horisontissa kauempana pohjoisessa esiintyviä revontulia.

Yöt 13./14. ja 14./15. Ensimmäisen yön tilanne menee nopeasti ohi ja näinä öinä ei revontulia ole odotettavissa kuin korkeintaan Lapissa. Sielläkin revontulet ovat hyvin rauhallisia.


sunnuntai 9. lokakuuta 2022

Revontuliennuste 9. – 12.10.2022

Lähivuorokausien avaruussää näyttäisi yleisesti pysyttelevän hyvin rauhallisena. Auringossa on edelleen pari aktiivista auringonpilkkuryhmää, joiden todennäköisyys tuottaa X-luokan flare on koholla. Todennäköisyys ei kuitenkaan ole kovin korkea.

Ennuste

Yöt 9./10., 10./11. ja 11./12. Kp- ja K-indeksit pysyttelevät matalissa lukemissa ja varsinaisia magneettisia myrskyjä ei ole odotettavissa. Näin ollen revontulia nähtäneen vain Lapissa ja Pohjois-Suomessa. Etelämpänä niiden todennäköisyys on hyvin pieni tai lähes olematon.

torstai 6. lokakuuta 2022

Revontuliennuste 6. – 9.10.2022

Auringonpilkkuryhmä 3112 pohjoisella pallonpuoliskolla (N20E20) näyttää erittäin aktiiviselta. Se on luokiteltu b-g-d magneettiseen luokkaan ja kokoa sillä on 720 ppm. Seuraavan vuorokauden ennuste X-luokan flarelle on 10 %. Muutoin Auringon toiminta näyttää rauhalliselta. Maapallon kohtaama aurinkotuuli on harvaa ja sen nopeus hyvin tavallinen 350 km/s.

Nämä revontulet tallentuivat tähtitornin kameraan tiistai-iltana (4.10.2022) kello 22.50. Kuva © Tampereen Ursa ry.

Ennuste

Yöt 6./7., 7./8. ja 8./9. Kp- ja K-indeksit pysyttelevät matalissa lukemissa koko ennustejakson ajan. Kun maapalloa ei ole lähestymässä merkittävää CME-pilveä, niin odotettavissa on rahallista avaruussäätä ja revontulia nähtäneen vain Lapissa ja Pohjois-Suomessa. Etelämpänä voitaneen nähdä kaukana pohjoisessa syntynyttä ja hyvin matalalla pohjoisessa horisontissa vähäistä revontulivaloa, joka näkyy parhaiten kamerakuvissa.

maanantai 3. lokakuuta 2022

Revontuliennuste 3. – 6.10.2022

Auringossa on tällä hetkellä kaksi isoa pilkkuryhmää, joille ennustetaan M-luokan flarepurkauksille 15 ja 25 prosentin todennäköisyyksiä lähimmän vuorokauden ajalle. Samaan aikaa Maata lähestyy jälleen laaja CME-pilvi, jonka arvioidaan saavuttavan maapallon radan joskus ensiyön aikana.

Pilvien raoista näkyneitä revontulia 2./3.10. kello 01.25. Revontulia näkyi yön aikana aamupuolella yötä parin tunnin aikana, sen mitä pilvet sen mahdollistivat. Kuva © Tampereen Ursa ry.

Ennuste

Yö 3./4. Kp-indeksi odotetaan lähtevän nousuun illalla ja saavuttavan puolenyön aikaa G1-myrskytason (Kp5). Aamupuolella yötä ennustetaan G2-luokan (Kp6) myrskyä, joka laantuu seuraava päivän aikana. Jos ennuste toteutuu, revontulia nähtäneen koko maassa.

Yöt 4./5. ja 4./6. Avaruussää ja sitä myöten myös maapallon magneettikentän tila näyttäisi rauhoittuvan ja indeksien asettuvan matalille lukemille. Aivan alkuillasta 4. päivänä voidaan revontulia nähdä muuallakin kuin Lapissa ja Pohjois-Suomessa, mutta yön edetessä nekin hiipuvat suhteellisen nopeasti. Muutoin revontulia nähtäneen vain Lapissa ja ehkä Pohjois-Suomessa.


perjantai 30. syyskuuta 2022

Revontuliennuste 30.9. – 3.10.2022

Kaksi vuorokautta sitten Auringosta erkaantui CME-pilvi, jonka suunta ainakin osittain on kohti maapalloa. Pilvi törmää tämän vuorokauden aikana maapallon magneettikenttään samaan aikaan kun maapallo kohtaa aurinkotuulen tihentyneen virtauksen (CIR). Nämä yhdessä aiheuttavat keskivoimakkaan (G2) magneettisen myrskyn, joka mahdollistaa revontulien esiintymisen koko maassa ja ehkä myös Suomenlahden eteläpuolella alkuillasta alkaen. Sääennuste lupailee pientä mahdollisuutta ainakin pilvien rakosista revontulien näkymiseen Tampereen seudulla.

Ennuste

Yö 30./1. Korkeiden leveyksien K-indeksi nousee myrskylukemiin (K5) jo päivän aikana. Kp-indeksi lähtee nousuun alkuillasta ja saavuttaa Kp5 lukeman viimeistään iltayöstä. Yön edetessä saavutetaan G2-myrskyn taso (Kp6) ja tällä lukemalla mennään sitten aamuun asti. Myrsky kuitenkin jatkuu vielä koko päivän.

Revontulia tämän purkauksen aikana on mahdollista nähdä koko maassa ja Baltian alueella on melko hyvät mahdollisuudet revontulien näkemiseen, jos sää sen vain mahdollistaa.

Yö 1./2. ja 2./3. ovat edelleen magneettisen myrskyn aikaa. Myrsky voi saavuttaa G2-tason lauantain ja sunnuntain välisenä yönä ja G1-tason sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Baltian alueen mahdollisuus revontulille eivät enää kuitenkaan ole niin hyvät kuin tämän ennusteen ensimmäisenä yönä.

Voi olla, että myrsky jatkuu vielä tämänkin jälkeen, mutta siitä enemmän sitten seuraavassa ennusteessa. tiistai 27. syyskuuta 2022

Revontuliennuste 27. – 30.9.2022

Viime ennusteessa mainitsemani CME-pilvi vaikuttaa olleen jonkin verran tiheämpi ja levinneen laajemmalle kuin mitä aikaisemmin arvelin. Se törmäsi maapallon magneettikenttää ennakoituun aikaan ja aiheutti viime yönä G1-luokan magneettisen myrskyn. Tampereen leveydellä nähtiin hienoja revontulia kello 01.50 alkaen. Revontulet olivat kirkkaita ja hyvin nopealiikkeisiä ensimmäisten minuuttien aikana mutta rauhoittuivat noin 20 minuutin kuluttua revontulikaareksi. Uusi purkaus ilmaantui hieman ennen kello 4 ja sekin kesti noin puolituntia, jonka jälkeen rauhallinen revontulikaari jäi vielä taivaalle himmeten hitaasti noin tunnin aikana.

Hieno revontulispiraalin osa tallentui Tampereen Ursan videokameraan kelli 4.09 Suomen kesäaikaa. Kuva © Tampereen Ursa ry.


Ennuste

Viime yön revontuliaktiivisuus näyttää jäävän yksittäiseksi, sillä avaruussää on rauhallinen seuraavien vuorokausien aikana.

Yöt 27./28., 28./29. ja 29./30. Kp ja korkeiden leveyksien K -indeksit pysyttelevät matalissa lukemissa, joten revontulia nähtäneen vain Lapissa ja ensimmäisenä yönä myös Pohjois-Suomessa. Syyskuun 26. päivänä tapahtui CME-purkaus. Se on kuitenkin sen verran hidasliikkeinen, että siltä kestää ainakin kolme vuorokautta saavuttaa maapallon radan etäisyys Auringosta. Valitettavasti tämän CME-pilven suunta on niin paljon maapallon ohi, että todennäköisesti sillä ei ole vaikutusta maapallon lähiavaruuden avaruussäähän.lauantai 24. syyskuuta 2022

Revontuliennuste 24. – 27.9.2022

Maapallon kohtaama aurinkotuuli on jo hieman pitempään ollut hyvin rauhallista. Toistaiseksi tähän tilanteeseen ei ole odotettavissa muutoksia, sillä auringonpilkkualueiden ennusteet kertovat vain pienistä C-luokan purkauksista. Nämä harvoin saavat aikaan edes pieniä CME-purkauksia. Tilanne siis muistuttaa auringonpilkkujakson minimikautta, joka kuitenkin on jo selvästi ohitettu. 

Tilanteeseen voisi saada muutosta aikaa sopivasti sijoittunut korona-aukko, mutta sellaisia tällä hetkellä on vain lähellä Auringon napoja. Maapallon magneettikentän energiset elektronit ovat vähissä, joten ulkoa tulevan häiriön pitäisi olla melkoisen voimakas tilanteen muuttamiseksi.

Ennuste

Yö 24./25. Kp-indeksin odotetaan kohoavan lukemaan Kp4. Sen sijaan Keksi-leveyksien ja korkeiden leveyksien K-indeksit pysyttelevät matalissa lukemissa, joten revontulia nähtäneen Lapissa ja Pohjois-Suomessa. Keski-Suomessa kamerat saattavat tallentaa hieman viherrystä pohjoisen horisontin läheisyydessä. Etelämpänä tuskin revontulia nähdään.

Yöt 25./26. ja 26./27. Kp-indeksi näyttää alenevaa suuntaa ja muut indeksi ovat edelleen matalalla. Näin ollen Lapissa on pieni mahdollisuus revontulille mutta etelämpänä niitä tuskin nähdään. Syyskuun 23. päivänä tapahtui Auringossa pieni CME-purkaus, jonka laajuus vaikuttaa lupaavalta. Se tosin etenee hitaasti, joten jos CME-pilven laajeneminen on riittävää, sen vaikutukset maapallon magneettikentässä voivat tuntua iltayöstä. Vaikutus on todennäköisesti hyvin heikko eikä se aiheuttane revontulia.

keskiviikko 21. syyskuuta 2022

Revontuliennuste 21. — 24.9.2022

Hieman yli viikon kestänyt rauhallinen kausi on saamassa pienen muutoksen, sillä maapallo kohtaa hiukkasvirtauksen, jonka tiheys on jonkin verran tämänhetkistä suurempi. Samalla hiukkasten nopeus kasvaa jonkin verran. Muutos on kuitenkin lyhytaikainen ja virtauksen mentyä ohi, avaruussää rauhoittuu jälleen.

Ennuste

Yö 21./22. Kp- ja K-indeksit pysyttelevät matalissa lukemissa ja kun samaan aikaan energisten elektronien määrä maapallon magneettikentässä on pieni, niin revontulia voitaneen odottaa näkyvän korkeintaan Pohjois-Lapissa. Muualla revontulet eivät ole todennäköisiä.

Yö 22./23. Alkuillasta ennustettujen indeksien lukemat kohoavat jonkin verran suunnilleen lukemaan 4. Jos tämä toteutuu, revontulia voitaneen nähdä jo alkuillasta Lapissa ja hieman myöhemmin Pohjois-Suomessa. Aamupuolella yötä tai vasta aamun tunteina Kp-indeksin ennustetaan kohoavan lukemaan 5, jolloin revontulia voitaneen nähdä etelämpänä, ehkä ei kuitenkaan aivan etelärannikolla.

Yö 23./24. Ennusteen epävarmuus kasvaa tälle yölle. Pitkäaikaisen ennusteen perusteella revontulitilanne voi olla samanlainen kuin edellisenä yönä. Avaruussää on kuitenkin jälleen rauhoittumassa, joten revontulia voitaneen nähdä Keski-Suomen leveydeltä Lappiin mutta tuskin etelämpänä.

sunnuntai 18. syyskuuta 2022

Revontuliennuste 18. – 21.9.2022

Avaruussää näyttää tällä ennustejaksolla muodostuvan hyvin rauhalliseksi. Maapallon kohtaamassa aurinkotuulessa ei esiinny lainkaan vaihtelua tavanomaista enempää. Tuulen nopeus pysyttelee noin 400 km/s tuntumassa, varautuneita hiukkasia on noin 10 p/cm3 ja planeettojen välinen magneettikentän (IMF) suunnanvaihtelu, jos sitä esiintyy, on rauhallista.

Ennuste

Yöt 18./19. , 19./20. ja 20./21. Kp- ja K-indeksit pysyttelevät hyvin matalissa lukemissa. Revontulia näin ollen voitaneen nähdä lähinnä Pohjois-Lapissa. Muualla niiden todennäköisyys vähenee mitä etelämmäksi tullaan.

torstai 15. syyskuuta 2022

Revontuliennuste 15. – 18.9.2022

Maapallon on kohdannut streamin, joka nosti hiukkastiheyttä joinkin verran.  Tästä johtuen Kp-indeksi on kohonnut arvoon Kp4. Hiukkasvirtaus on kohtuullisen laaja, joten sen ohimeno kestää suunnilleen vuorokauden. Virtauksen jälkipuoliskolla aurinkotuulen nopeus kohoaa hitaasti ja saavuttaa noin 500 km/s nopeuden tämän ennustejakson polulla. Isompia CME-purkauksia ei ole viime aikoina ole tapahtunut, joten avaruussäässä ei odoteta merkittäviä muutoksia tapahtuvaksi tällä ennustejaksolla.

Ennuste

Yö 15./16. Näyttää siltä, että pitkäaikaisen ennusteen Kp-indeksi nousu on tapahtumassa hieman ennustettua aikaisemmin. Jos näin on, niin Kp- ja korkeidenleveyksien K-indeksit voivat kasvaa myrskylukemiin. Huomiselle keskipäivälle ennustettu Kp5 arvo voidaan saavuttaa jo aikaisemmin aamuyön aikana, jolloin revontulet ovat mahdollisia koko maassa.

Yö 16./17. Magneettinen rauhattomuus jatkunee edelleen mutta vaimentuneena. Revontulet ovat mahdollisia lähes koko maassa, vain etelärannikolla revontulet ovat epätodennäköisiä.

Yö 17./18. Riippuen myrskylukemien saavuttamisen ajankohdasta, tämän yön revontuliaktiivisuus vaihtelee kohtalaisesta vähäiseen. Lapissa ja Pohjois-Suomessa revontulet ovat todennäköisiä. Keski- ja Etelä-Suomessa todennäköisyys on pieni ja aivan etelärannikolla hyvin pieni. Toisin sanoen, oltaneen ”normaalissa” revontulitilanteessa.


maanantai 12. syyskuuta 2022

Revontuliennuste 12. – 15.9.2022

Avaruussään tilanne on edelleen rauhallinen tällä ennustejaksolla. Muutaman viime vuorokauden aikana Auringossa ei ole tapahtunut merkittäviä CME-purkauksia, joten avaruussää todennäköisesti pysyy rauhallisena lähitulevaisuudessakin vaikkakin energisten elektronien määrä maapallon magneettikentässä on erittäin suuri. Tällainen asetelma saattaa laueta hienoiksi revontuliksi pienimmästäkin häiriöstä magneettikentässä.

Revontulien kirkkautta voi himmentää kirkas kuutamo (täysikuu) kuten tässä 10.9.2022 kello 4.37 (EEST) aikaan otetussa kuvassa. Kuva © Tampereen Ursa ry.

Ennuste

Yöt 12./13., 13./14. ja 14./15. Kp- ja K-indeksit pysyttelivät maltillisissa lukemissa, joten revontulia voidaan odottaa Lapissa ja ajoittain Pohjois-Suomessa. Revontulet ovat näilläkin alueilla yleisesti rauhallisia mutta lyhytaikaisesti ne voivat roihahtaa hieman näyttävimmiksi. Keski- ja Etelä-Suomessa himmeät revontulet ovat mahdollisia mutta silloin lähinnä on kyse paljon kaukana esiintyvistä reposista, jotka näkyvät matalalla pohjoisen horisontissa.

perjantai 9. syyskuuta 2022

Revontuliennuste 9. – 12.9.2022

Syyspäiväntasauksen lähestyminen on nostanut revontuliherkkyyttä. Sitä on edes auttanut maapallon magneettikentässä olevien energisten elektronien määrä, joka on ollut huippu korkea. Niinpä mikään yllätys ei olekaan se, että muutamana viime yönä on revontulia tallentunut Tampereen Ursan sääkameraan, vaikka Kp-indeksi on ollut suhteellisen matalissa lukemissa. Revontulet eivät kuitenkaan ole olleet kovinkaan voimakkaita mutta kuvissa ne näkyvät aivan kelvollisina.

Nämä revontulet näkyivät Tampereella 7.9.2022 kello 23.25 matalla pohjoisessa, vaikka todellisuudessa ne loistivat taivaalla noin 600 km pohjoisempana. Kuva © Tampereen Ursa ry.

Avaruussään tila jatkuu edelleen hieman epävakaana. Maapallon kohtaamassa aurinkotuulessa on selvää vaihtelua niin tiheyden kuin nopeudenkin osalta. Lisäksi Maata kohti on tulossa kohtuullinen CME-pilvi, joka kuitenkin saapuu planeettamme kiertoradalle vasta 12. päivän tienoilla. Toistaiseksi sen vaikutukset ovat hieman epävarmoja mutta avaruussään ja Maan magneettikentän rauhattomuus jatkunee.

Ennuste

Yöt 9./10., 10./11. ja 11./12. Kp- ja korkeiden leveyksien K-indeksit pysyttelevät matalissa lukemissa koko ennustejakson ajan. Kuten johdannosta ilmenee, tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että revontulia näkyisi vain Lapissa. Suuri energisten elektronien määrä magneettikentässä on omiaan muuttamaan magneettikentän tilaa rauhattomaksi, joten revontulia voi ilmaantua taivaalle matalista indeksien lukemista huolimatta. Niinpä revontuliharrastajat kameroineen pitäisi olla valmiita niiden ilmaantuessa taivaalle. Säätilan pysytellessä selkeänä yö aikaan, kaukana pohjoisessa ilmenevät revontulet voivat näkyä matalalla horisontissa yllättävänkin kirkkaina.


tiistai 6. syyskuuta 2022

Revontuliennuste 6. – 9.9.2022

Muutaman viime yön aikana nähty ja koettu magneettinen myrskyäminen alkaa olla ohi. Avaruussää normalisoituu vielä tämän vuorokauden kuluessa ja seuraavat yöt tulevat olemaan suhteellisen rauhallisia. Toistaiseksi ei ole Maata kohti edes merkittäviä koronamassapurkauksia, joten lähiaikoina on odotettavissa pieni hengähdystauko revontulien tarkkailuun.

Ennuste

Yöt 6./7., 7./8. ja 8./9. Kp- ja korkeiden leveyksien K-indeksit pysyttelevät maltillisissa lukemissa koko ennustejakson ajan. Öiden ajaksi on odotettavissa indeksien maksimilukemaksi arvoa 3, joten revontulet ovat mahdollisia Lapissa ja Pohjois-Suomessa. Etelämpänä himmeitä revontulia voidaan nähdä vain siinä tapauksessa, että sää on selkeä aina pohjoisen horisonttiin asti. Silloin mahdollisesti Pohjois-Suomen yllä olevat revontulet voivat näkyä himmeinä aivan horisontin läheisyydessä.

lauantai 3. syyskuuta 2022

Revontuliennuste 3. – 6.9.2022

 Parin viime vuorokauden aikana IMF-kentän suunta on ollut yön aikana suurimman osan aikaa kohti etelään. Tämä on näkynyt vähäisenä revontulitoimintana. Revontulet mahdollistanut avaruussään tilanne näyttää hieman vahvistuvan, joten lähivuorokausina on odotettavissa jopa aivan kohtalaisia revontulia.

Revontulet 1.9.2022 kello 0.59 Tampereella. Kuva © Tampereen Ursa ry.

Ennuste

Yö 3./4. Kp-indeksi kohoaa iltayöstä lukemaan 4, jolloin revontulien näkyminen on mahdollista jo Keski-Suomen leveyksillä. Tosin näkyvyysaleensa eteläreunalla revontulet voivat olla himmeitä ja hyvin rauhallisia. Pohjoisemmassa ne ovat hieman aktiivisempia ja erityisesti varhaisaamun tunteina ne voivat olla jo hyvinkin aktiivisia. Aamun tunteina Kp-lukema voi vielä kohota, joten magneettinen myrsky voi näyttää revontulia myös etelärannikolla ennen päivän valkenemista.

Yö 4./5. muodostunee jo alkuillasta hyvin aktiiviseksi. Kp-indeksin lukeman odotetaan kohoavan lukemaan Kp6 iltayöstä, jolloin revontulia on mahdollista nähdä koko Suomessa ja ehkä myös Suomenlahden eteläpuolella. Yön edetessä tilanne hieman rauhoittuu mutta silti indeksilukemat pysyttelevät myrskylukemissa. Vasta aamun valjetessa tilanne hieman rauhoittuu.

Yö 5./6. Edellisen yön magneettisen myrskyn rauhoittuminen kestää jonkin aikaa ja niinpä tämän yön osalta tilanne on vielä aktiivinen, vaikka myrskylukemiin ei enää päästäkään. Kp-indeksin maksimilukema on noin Kp4, jolloin Etelä-Suomen taivaalla revontulet ovat mahdollisia.