sunnuntai 30. joulukuuta 2018

Revontuliennuste 30.12.2018–2.1.2019


Rauhallinen avaruussää jatkuu lähes muuttumattomana, joten merkittäviä revontulia ei ole odotettavissa.

Ennuste

Yöt 30./31., 31./1. ja 1./2. ovat kaikki suhteellisen rauhallisia. Kp-indeksin maksimiarvon odotetaan pysyttelevän lukemissa 2–3, joten revontulille on jonkinlainen mahdollisuus Lapissa ja Pohjois-Suomessa. Keski-Suomessa taivaalla voidaan havaita ajoittain himmeää, jopa vain kameralla havaittavaa revontulivaloa. Etelämpänä revontulien mahdollisuus on lähes olematon.


torstai 27. joulukuuta 2018

Revontuliennuste 27.–30.12.2018


Ennustejaksolla on odotettavissa jonkin verran revontulia Keski-Suomea myöten. Avaruussään muutos johtuu siitä, että maapallo on joutumassa aurinkotuulen vähän harvempaan osaan kuin mitä muutamina viimepäivinä on ollut. Valitettavasti tästä on myös seurauksena magnetosfäärin energisten elektronien määrän väheneminen, josta seuraa mahdollisten revontulien kirkkauden väheneminen.

Hyvällä onnella Pirkanmaalla voidaan saada kameroihin hieman revontulivaloa.
Kuva © Tampereen Ursa ry.


Ennuste

Yö 27./28. on vielä hyvin rauhallinen. Kp-indeksin maksimilukemat liikkuvat arvojen 1–2 välillä, joten vain pohjois-Lapissa on edes jonkinlaiset mahdollisuudet nähdä himmeitä revontulia. Muualla maassa ei revontulia ole odotettavissa.

Yö 28./29. on jo selvästi aktiivisempi kuin edellinen yö. Kp-indeksi odotetaan kohoavan jopa lukemaan 3 ja aamulla mahdollisesti lukemaan 4. Kp-indeksin perusteella himmeät revontulet voivat olla mahdollisia Keski-Suomea myöten ja aamun tunteina hieman etelämpänäkin revontulien mahdollisuus on pieni. Silti varmimmin revontulia nähtäneen Lapissa ja Pohjois-Suomessa.

Yö 29./30. magneettinen häiriö on jo laantumassa ja Kp-indeksin maksimilukema on 3. Tällöin himmeitä revontulia nähtäneen lähinnä Lapissa ja Pohjois-Suomessa, muualla maassa revontulien mahdollisuus on lähes olematon.


maanantai 24. joulukuuta 2018

Revontuliennuste 24.–27.12.2018


Maapallon lähiavaruuden avaruussää on rauhallinen koko ennustejakson ajan. Maapallon kohtaama aurinkotuulen tiheys ja nopeus ovat tavanomaisia ja niissä ei ole odotettavissa suuria muutoksia.

Ennuste

Yöt 24./25., 25./26. ja 26./27. ovat hyvin rauhallisia. Kp-indeksin odotetaan pysyttelevän lukemissa 1–2, joten kovin voimakkaita häiriöitä magneettikenttään ei odoteta syntyvän. Pohjois-Lapissa ja Lapissa mahdollisesti näkyvät revontulet ovat himmeitä, rauhallisia ja lyhytaikaisia. Muualla maassa revontulien mahdollisuus on lähes olematon.Pitkäaikainen revontuliennuste 24.12.2018–19.1.2019


Sydäntalven avaruussää vaikuttaa pysyttelevän hyvin lähes vakaassa tilassa paria lyhytaikaista ja heikkoa häiriötä lukuun ottamatta. Ajankohdalle on tyypillistä revontulien vähäisempi esiintyvyys mutta nyt tilanteeseen vaikuttaa myös Auringon aktiivisuuden matala taso, joka rauhoittaa avaruussäätä merkittävästi.

Jälleen hyvin rauhallista avaruussäätä on odotettavissa. Kuva © Kari A. Kuure.


Ennuste

Joulukuun 29. päivänä Kp-indeksin odotetaan kohoavan arvoon 4. Nousu tapahtuu alle vuorokaudessa ja siitä paluu kestänee parisen vuorokautta. Kovin voimakkaita revontulia se ei aikaan saa. Riippuen muista tekijöistä (joista ei ole ennusteita) revontulia voitaneen nähdä Keski-Suomen korkeudella asti, luultavimmin kuitenkin vain Lapissa ja Pohjois-Suomessa.

Edellisen kaltainen häiriötila toistuu siitä viikon kuluttua tammikuun 4. päivän tienoilla. Jälleen revontulet ovat mahdollisia Keski-Suomen korkeudella mutta todennäköisyys niiden näkymiseen kasvaa pohjoisempana.

Näiden kahden vähäisen episodin jälkeen seuraakin pitkä kausi, jolloin ei ole odotettavissa merkittäviä häiriöitä avaruussäähän.torstai 20. joulukuuta 2018

Revontuliennuste 20.–23.12.2018


Hiljainen kausi jatkuu edelleen!

Ennuste

Yöt 20./21., 21./22. ja 22./23. ovat kaikki hyvin rauhallisia. Kp-indeksin maksimiarvojen ennustetaan vaihtelevan lukemien 1–2 välillä. Toteutuessaan tämä merkitsee sitä, että vain Pohjois-Lapissa on pieni mahdollisuus himmeille revontulille. Muualla maassa ei revontulia nähdä.


maanantai 17. joulukuuta 2018

Pitkäaikainen revontuliennuste 17.12.2018–12.1.2019


Ennustejaksolla on pari vuorokautta sellaisia, että niiden aikana revontulien mahdollisuus on hieman parempi. Näidenkään öiden aikana ei mitään balalaikkashowta ole odotettavissa, sillä häiriötilat ovat lyhytaikaisia ja rajoittuvat lähinnä maamme pohjoisosaan.

Vain pari heikohkoa aktiivista kautta sisältyy tähän neljän viikon ennusteeseen.
Kuva © Kari A. Kuure.


Ennuste

Ensimmäinen hieman rauhattomampi jakso sijoittuu 29. päivälle. Kp-indeksin ennustetaan kohoavan jo hieman edellisenä päivänä. Kp-indeksin maksimilukemaksi ennustetaan 4, joka merkitsisi toteutuessaan sitä, että revontulien mahdollisuus Keski-Suomesta pohjoiseen on hyvä ja Etelä-Suomessakin on jonkinlainen revontulien esiintyminen mahdollista. Etelärannikolle nämäkään tulet tuskin yltävät.

Aivan samanlainen jakso saavuttaa huippunsa muutamaa vuorokautta myöhemmin. 4. päivänä tammikuuta on odotettavissa hieman magneettista rauhattomuutta ja Kp-indeksin maksimi arvoksi ennustetaan jälleen lukemaa 4.

Molempien jaksojen huipun jälkeen on muutaman vuorokauden tasoittumisvaihe, joiden aikana Kp-indeksi maksimiarvo voi kohota lukemaan 3.
sunnuntai 16. joulukuuta 2018

Revontuliennuste 16. – 19.12.2018


Ensiyönä on pieni mahdollisuus himmeille revontulille Lapissa ja Pohjois-Suomessa. Jos revontulia näkyy, niin ne ajoittuvat aamupuolelle yötä.

Ennuste

Yö 16./17. on rauhallinen. Kp-indeksin ennustetaan pysyttelevän lukemissa 0–3 ja vaihtelu on runsasta. Himmeitä revontulia voi siis näkyä Lapissa ja osissa Pohjois-Suomea. Muualla maassa revontulien mahdollisuus on hyvin pieni.

Yöt 17./18. ja 18./19. ovat ensimmäistä yötä rauhallisempia. Kp-indeksin odotetaan pysyttelevän lukemissa 1–2, jolloin himmeitä revontulia voitaneen nähdä Pohjois-Lapissa. Muualla revontulia tuskin nähtäneen.torstai 13. joulukuuta 2018

Revontuliennuste 13.–16.12.2018


Jo pitkään jatkunut magneettinen rauhallisuus jatkuu edelleen ja yötaivasta ei revontulet väritä.

Ennuste

Yöt 13./14., 14./15. ja 15./16. ovat kaikki hyvin rauhallisia. Kp-indeksin ennustetaan pysyttelevän lukemissa 1–2, joten vain aivan pohjoisimmassa Lapissa on pieni mahdollisuus himmeille revontulille. Sielläkin ne ovat hyvin ajoittaisia ja lyhytaikaisia. Muualla maassa ei revontulia nähdä.

maanantai 10. joulukuuta 2018

Pitkäaikainen revontuliennuste 10.12.2018–5.1.2019


Pitkänajan geomagneettinen ennuste kertoo magneettikentän olevan rauhallinen lähiviikkojen aikana. Jonkinlainen pienen häiriön ennustetaan esiintyvän 29. joulukuuta, jolloin Kp-indeksin odotetaan kohoavan lukemaan 4.

Loppuvuosi on geomagneettisen ennusteen mukaan hyvin rauhallinen
ja revontulet ovat himmeitä Lappissakin. Muualla revontulien mahdollisuus on hyvin pieni.
Kuva © Kari A. Kuure.

Jos ennuste toteutuu yö 29./30. tulee olemaan jonkinlainen revontuliyö, jolloin himmeitä revontulia voidaan nähdä Keski-Suomesta Lappiin alueella. Lapissa revontulet voivat olla hieman kirkkaampia kuin muualla. Tämän jälkeen paluu normaaliin rauhalliseen tilanteeseen palautuu viimeistään parin vuorokauden sisällä ja vuoden vaihde on jälleen revontulitonta aikaa.


Revontuliennuste 10.–13.2018


Maapallon lähiavaruuden tila pysyttelee rauhallisena lähivuorokausien aikana. Kp-indeksin ennustetaan pysyttelevän alhaisissa lukemissa, joten merkittäviä revontulinäytelmiä ei ole odotettavissa.

Ennuste

Yö 10./11. on rauhallinen. Kp-indeksin maksimiarvoksi ennustetaan lukemaa 3, joka toteutuessaan aiheuttaisi hyvin rauhallisia revontulia Lapissa ja mahdollisesti Pohjois-Suomessa. Tosin indeksin lukeman odotetaan putoavan keskiyön lukemista hyvin nopeasti aamuyön tunteina lukemaan 1, jolloin revontulet häipyvät näkyvistä koko maassa.

Yöt 11./12. ja 12./13. ovat edellistäkin yötä rauhallisempia. Kp-indeksin lukemaksi ennustetaan 1–2, jolloin revontulien näkyminen on epätodennäköistä koko maassa, myös Lapissa.
perjantai 7. joulukuuta 2018

Revontuliennuste 7.–10.12.2018


Auringon aktiivisuusminimi näkyy myös revontulitoiminnassa. Geomagneettinen ennuste kertoo päivästä toiseen hyvin matalaa aktiivisuutta. Samaan aikaan lähiavaruudessa magneettikentän vangitsemana on vain hyvin vähän energisiä elektroneja, joten revontulista ei ole tietoakaan suurimmassa osassa maata.

Ennuste

Yöt 7./8., 8./9. ja 9./10. Kp-indeksiennuste kertoo lähipäivinä lukemien pysyttelevän arvoissa 2–3. Tämä tarkoittaa sitä, että vain Lapissa ja lyhyinä aikoina Pohjois-Suomessa himmeitä revontulia voi näkyä. Muualla maassa yötaivaalta revontulet puuttuvat.
maanantai 3. joulukuuta 2018

Pitkäaikainen revontuliennuste 3.–29.12.2018


Neljän viikon Kp-ennusteessa ei ole kovinkaan suurta vaihtelua. Indeksin odotetaan pysyttelevän lukemissa 2–3. Ennusteen alussa Kp-indeksin odotetaan nousevan lukemaan 4 mutta tätä kirjoittaessani on jo selvää, että tämä ei toteudu. Ennustejakson lopulla Kp-indeksin odotetaan jälleen kohoavan lukemaan 4 mutta ennusteen luotettavuus näin pitkälle ajalle on heikko.

Ennustejaksolla ei ole odotettavissa merkittäviä magneettisia häiriöitä. Kuva © Kari A. Kuure.


Ennuste

Ennustejaksolla revontulia voitaneen nähdä satunnaisesti Lapissa ja mahdollisesti Pohjois-Suomessa. Jos revontulia näkyy näillä alueilla, ne ovat himmeitä ja hyvin rauhallisia. Muualla Suomessa revontulien mahdollisuus koko ennustejakson ajan on pieni.
Revontuliennuste 3.–6.12.2018


Ennustejaksolla maapallon magneettikentässä esiintyy vähäisiä häiriöitä, jotka eivät kuitenkaan näy kovinkaan voimakkaana revontulitoimintana. Energisten elektronien määrä lähiavaruudessa pysyttelee hyvin vähäisenä, joten mahdolliset revontulet ovat himmeitä kaikkialla.

Ennuste

Yöt 3./4., 4./5. ja 5./6. Kp-indeksin ennustetaan pysyttelevän lukemissa 2–3, joten revontulien mahdollisuus muualla kuin Lapissa on hyvin pieni. Lapissakin revontulet ovat himmeitä ja hyvin rauhallisia kaaria ja ne ovat kirkkaimmillaan aamun tunteina. Muualla maassa revontulien mahdollisuus on lähes olematon.