sunnuntai 30. joulukuuta 2018

Revontuliennuste 30.12.2018–2.1.2019


Rauhallinen avaruussää jatkuu lähes muuttumattomana, joten merkittäviä revontulia ei ole odotettavissa.

Ennuste

Yöt 30./31., 31./1. ja 1./2. ovat kaikki suhteellisen rauhallisia. Kp-indeksin maksimiarvon odotetaan pysyttelevän lukemissa 2–3, joten revontulille on jonkinlainen mahdollisuus Lapissa ja Pohjois-Suomessa. Keski-Suomessa taivaalla voidaan havaita ajoittain himmeää, jopa vain kameralla havaittavaa revontulivaloa. Etelämpänä revontulien mahdollisuus on lähes olematon.


torstai 27. joulukuuta 2018

Revontuliennuste 27.–30.12.2018


Ennustejaksolla on odotettavissa jonkin verran revontulia Keski-Suomea myöten. Avaruussään muutos johtuu siitä, että maapallo on joutumassa aurinkotuulen vähän harvempaan osaan kuin mitä muutamina viimepäivinä on ollut. Valitettavasti tästä on myös seurauksena magnetosfäärin energisten elektronien määrän väheneminen, josta seuraa mahdollisten revontulien kirkkauden väheneminen.

Hyvällä onnella Pirkanmaalla voidaan saada kameroihin hieman revontulivaloa.
Kuva © Tampereen Ursa ry.


Ennuste

Yö 27./28. on vielä hyvin rauhallinen. Kp-indeksin maksimilukemat liikkuvat arvojen 1–2 välillä, joten vain pohjois-Lapissa on edes jonkinlaiset mahdollisuudet nähdä himmeitä revontulia. Muualla maassa ei revontulia ole odotettavissa.

Yö 28./29. on jo selvästi aktiivisempi kuin edellinen yö. Kp-indeksi odotetaan kohoavan jopa lukemaan 3 ja aamulla mahdollisesti lukemaan 4. Kp-indeksin perusteella himmeät revontulet voivat olla mahdollisia Keski-Suomea myöten ja aamun tunteina hieman etelämpänäkin revontulien mahdollisuus on pieni. Silti varmimmin revontulia nähtäneen Lapissa ja Pohjois-Suomessa.

Yö 29./30. magneettinen häiriö on jo laantumassa ja Kp-indeksin maksimilukema on 3. Tällöin himmeitä revontulia nähtäneen lähinnä Lapissa ja Pohjois-Suomessa, muualla maassa revontulien mahdollisuus on lähes olematon.


maanantai 24. joulukuuta 2018

Revontuliennuste 24.–27.12.2018


Maapallon lähiavaruuden avaruussää on rauhallinen koko ennustejakson ajan. Maapallon kohtaama aurinkotuulen tiheys ja nopeus ovat tavanomaisia ja niissä ei ole odotettavissa suuria muutoksia.

Ennuste

Yöt 24./25., 25./26. ja 26./27. ovat hyvin rauhallisia. Kp-indeksin odotetaan pysyttelevän lukemissa 1–2, joten kovin voimakkaita häiriöitä magneettikenttään ei odoteta syntyvän. Pohjois-Lapissa ja Lapissa mahdollisesti näkyvät revontulet ovat himmeitä, rauhallisia ja lyhytaikaisia. Muualla maassa revontulien mahdollisuus on lähes olematon.Pitkäaikainen revontuliennuste 24.12.2018–19.1.2019


Sydäntalven avaruussää vaikuttaa pysyttelevän hyvin lähes vakaassa tilassa paria lyhytaikaista ja heikkoa häiriötä lukuun ottamatta. Ajankohdalle on tyypillistä revontulien vähäisempi esiintyvyys mutta nyt tilanteeseen vaikuttaa myös Auringon aktiivisuuden matala taso, joka rauhoittaa avaruussäätä merkittävästi.

Jälleen hyvin rauhallista avaruussäätä on odotettavissa. Kuva © Kari A. Kuure.


Ennuste

Joulukuun 29. päivänä Kp-indeksin odotetaan kohoavan arvoon 4. Nousu tapahtuu alle vuorokaudessa ja siitä paluu kestänee parisen vuorokautta. Kovin voimakkaita revontulia se ei aikaan saa. Riippuen muista tekijöistä (joista ei ole ennusteita) revontulia voitaneen nähdä Keski-Suomen korkeudella asti, luultavimmin kuitenkin vain Lapissa ja Pohjois-Suomessa.

Edellisen kaltainen häiriötila toistuu siitä viikon kuluttua tammikuun 4. päivän tienoilla. Jälleen revontulet ovat mahdollisia Keski-Suomen korkeudella mutta todennäköisyys niiden näkymiseen kasvaa pohjoisempana.

Näiden kahden vähäisen episodin jälkeen seuraakin pitkä kausi, jolloin ei ole odotettavissa merkittäviä häiriöitä avaruussäähän.torstai 20. joulukuuta 2018

Revontuliennuste 20.–23.12.2018


Hiljainen kausi jatkuu edelleen!

Ennuste

Yöt 20./21., 21./22. ja 22./23. ovat kaikki hyvin rauhallisia. Kp-indeksin maksimiarvojen ennustetaan vaihtelevan lukemien 1–2 välillä. Toteutuessaan tämä merkitsee sitä, että vain Pohjois-Lapissa on pieni mahdollisuus himmeille revontulille. Muualla maassa ei revontulia nähdä.


maanantai 17. joulukuuta 2018

Pitkäaikainen revontuliennuste 17.12.2018–12.1.2019


Ennustejaksolla on pari vuorokautta sellaisia, että niiden aikana revontulien mahdollisuus on hieman parempi. Näidenkään öiden aikana ei mitään balalaikkashowta ole odotettavissa, sillä häiriötilat ovat lyhytaikaisia ja rajoittuvat lähinnä maamme pohjoisosaan.

Vain pari heikohkoa aktiivista kautta sisältyy tähän neljän viikon ennusteeseen.
Kuva © Kari A. Kuure.


Ennuste

Ensimmäinen hieman rauhattomampi jakso sijoittuu 29. päivälle. Kp-indeksin ennustetaan kohoavan jo hieman edellisenä päivänä. Kp-indeksin maksimilukemaksi ennustetaan 4, joka merkitsisi toteutuessaan sitä, että revontulien mahdollisuus Keski-Suomesta pohjoiseen on hyvä ja Etelä-Suomessakin on jonkinlainen revontulien esiintyminen mahdollista. Etelärannikolle nämäkään tulet tuskin yltävät.

Aivan samanlainen jakso saavuttaa huippunsa muutamaa vuorokautta myöhemmin. 4. päivänä tammikuuta on odotettavissa hieman magneettista rauhattomuutta ja Kp-indeksin maksimi arvoksi ennustetaan jälleen lukemaa 4.

Molempien jaksojen huipun jälkeen on muutaman vuorokauden tasoittumisvaihe, joiden aikana Kp-indeksi maksimiarvo voi kohota lukemaan 3.
sunnuntai 16. joulukuuta 2018

Revontuliennuste 16. – 19.12.2018


Ensiyönä on pieni mahdollisuus himmeille revontulille Lapissa ja Pohjois-Suomessa. Jos revontulia näkyy, niin ne ajoittuvat aamupuolelle yötä.

Ennuste

Yö 16./17. on rauhallinen. Kp-indeksin ennustetaan pysyttelevän lukemissa 0–3 ja vaihtelu on runsasta. Himmeitä revontulia voi siis näkyä Lapissa ja osissa Pohjois-Suomea. Muualla maassa revontulien mahdollisuus on hyvin pieni.

Yöt 17./18. ja 18./19. ovat ensimmäistä yötä rauhallisempia. Kp-indeksin odotetaan pysyttelevän lukemissa 1–2, jolloin himmeitä revontulia voitaneen nähdä Pohjois-Lapissa. Muualla revontulia tuskin nähtäneen.torstai 13. joulukuuta 2018

Revontuliennuste 13.–16.12.2018


Jo pitkään jatkunut magneettinen rauhallisuus jatkuu edelleen ja yötaivasta ei revontulet väritä.

Ennuste

Yöt 13./14., 14./15. ja 15./16. ovat kaikki hyvin rauhallisia. Kp-indeksin ennustetaan pysyttelevän lukemissa 1–2, joten vain aivan pohjoisimmassa Lapissa on pieni mahdollisuus himmeille revontulille. Sielläkin ne ovat hyvin ajoittaisia ja lyhytaikaisia. Muualla maassa ei revontulia nähdä.

maanantai 10. joulukuuta 2018

Pitkäaikainen revontuliennuste 10.12.2018–5.1.2019


Pitkänajan geomagneettinen ennuste kertoo magneettikentän olevan rauhallinen lähiviikkojen aikana. Jonkinlainen pienen häiriön ennustetaan esiintyvän 29. joulukuuta, jolloin Kp-indeksin odotetaan kohoavan lukemaan 4.

Loppuvuosi on geomagneettisen ennusteen mukaan hyvin rauhallinen
ja revontulet ovat himmeitä Lappissakin. Muualla revontulien mahdollisuus on hyvin pieni.
Kuva © Kari A. Kuure.

Jos ennuste toteutuu yö 29./30. tulee olemaan jonkinlainen revontuliyö, jolloin himmeitä revontulia voidaan nähdä Keski-Suomesta Lappiin alueella. Lapissa revontulet voivat olla hieman kirkkaampia kuin muualla. Tämän jälkeen paluu normaaliin rauhalliseen tilanteeseen palautuu viimeistään parin vuorokauden sisällä ja vuoden vaihde on jälleen revontulitonta aikaa.


Revontuliennuste 10.–13.2018


Maapallon lähiavaruuden tila pysyttelee rauhallisena lähivuorokausien aikana. Kp-indeksin ennustetaan pysyttelevän alhaisissa lukemissa, joten merkittäviä revontulinäytelmiä ei ole odotettavissa.

Ennuste

Yö 10./11. on rauhallinen. Kp-indeksin maksimiarvoksi ennustetaan lukemaa 3, joka toteutuessaan aiheuttaisi hyvin rauhallisia revontulia Lapissa ja mahdollisesti Pohjois-Suomessa. Tosin indeksin lukeman odotetaan putoavan keskiyön lukemista hyvin nopeasti aamuyön tunteina lukemaan 1, jolloin revontulet häipyvät näkyvistä koko maassa.

Yöt 11./12. ja 12./13. ovat edellistäkin yötä rauhallisempia. Kp-indeksin lukemaksi ennustetaan 1–2, jolloin revontulien näkyminen on epätodennäköistä koko maassa, myös Lapissa.
perjantai 7. joulukuuta 2018

Revontuliennuste 7.–10.12.2018


Auringon aktiivisuusminimi näkyy myös revontulitoiminnassa. Geomagneettinen ennuste kertoo päivästä toiseen hyvin matalaa aktiivisuutta. Samaan aikaan lähiavaruudessa magneettikentän vangitsemana on vain hyvin vähän energisiä elektroneja, joten revontulista ei ole tietoakaan suurimmassa osassa maata.

Ennuste

Yöt 7./8., 8./9. ja 9./10. Kp-indeksiennuste kertoo lähipäivinä lukemien pysyttelevän arvoissa 2–3. Tämä tarkoittaa sitä, että vain Lapissa ja lyhyinä aikoina Pohjois-Suomessa himmeitä revontulia voi näkyä. Muualla maassa yötaivaalta revontulet puuttuvat.
maanantai 3. joulukuuta 2018

Pitkäaikainen revontuliennuste 3.–29.12.2018


Neljän viikon Kp-ennusteessa ei ole kovinkaan suurta vaihtelua. Indeksin odotetaan pysyttelevän lukemissa 2–3. Ennusteen alussa Kp-indeksin odotetaan nousevan lukemaan 4 mutta tätä kirjoittaessani on jo selvää, että tämä ei toteudu. Ennustejakson lopulla Kp-indeksin odotetaan jälleen kohoavan lukemaan 4 mutta ennusteen luotettavuus näin pitkälle ajalle on heikko.

Ennustejaksolla ei ole odotettavissa merkittäviä magneettisia häiriöitä. Kuva © Kari A. Kuure.


Ennuste

Ennustejaksolla revontulia voitaneen nähdä satunnaisesti Lapissa ja mahdollisesti Pohjois-Suomessa. Jos revontulia näkyy näillä alueilla, ne ovat himmeitä ja hyvin rauhallisia. Muualla Suomessa revontulien mahdollisuus koko ennustejakson ajan on pieni.
Revontuliennuste 3.–6.12.2018


Ennustejaksolla maapallon magneettikentässä esiintyy vähäisiä häiriöitä, jotka eivät kuitenkaan näy kovinkaan voimakkaana revontulitoimintana. Energisten elektronien määrä lähiavaruudessa pysyttelee hyvin vähäisenä, joten mahdolliset revontulet ovat himmeitä kaikkialla.

Ennuste

Yöt 3./4., 4./5. ja 5./6. Kp-indeksin ennustetaan pysyttelevän lukemissa 2–3, joten revontulien mahdollisuus muualla kuin Lapissa on hyvin pieni. Lapissakin revontulet ovat himmeitä ja hyvin rauhallisia kaaria ja ne ovat kirkkaimmillaan aamun tunteina. Muualla maassa revontulien mahdollisuus on lähes olematon.


perjantai 30. marraskuuta 2018

Revontuliennuste 30.11.–3.12.2018


Ennustejaksolla voi esiintyä kirkkaita revontulia mutta Suomeen ennustettu pilvinen ja sateinen sää ei ehkä mahdollista revontulien bongausta.

Pirkanmaalla ennustejaksolla revontulet voisivat olla kirkkaitta,
jos säätila mahdollistaisi niiden havaitsemisen. Kuva © Tampereen Ursa ry.


Auringon ekvaattorilla oleva korona-aukko on jakaantunut kahteen osaa ja sen vaikutus on vähenemään päin. Näin ollen ennustetuista korkeista Kp-indeksin lukemista huolimatta revontulien esiintyvyys ennustejaksolla on tavallista epävarmempaa.

Ennuste

Yö 30.11./1.12. on rauhallinen. Kp-indeksin maksimilukema on noin 2, joten revontulia nähtäneen lähinnä Lapissa. Sielläkin ne ovat rauhallisia kaaria tai vöitä.

Yö 1./2. on sitten magneettisen myrskyn aikaa. Kp-indeksin ennustetaan kohoavan lukemaan 5 jo iltapäivän vaihtuessa alkuillaksi, joten selkeillä alueilla jopa pilvien rakosista illan pimetessä voi revontulia näkyä. Magneettinen myrskyn voimakkuus vaihtelee yön kuluessa mutta se jatkuu kuitenkin seuraavaan päivään hieman laantuen.

Jos Kp-indeksin ennuste toteutuu, revontulia nähtäneen koko maassa etelärannikkoa myöten. Lapissa ja Pohjois-Suomessa revontulet ovat kirkkaita, loimuavia ja säteitä sekä kierteitä syntyy runsaasti. Keski- ja Etelä-Suomessa revontulet ovat selkeitä, jonkin verran syntyy säteitä ja aika ajoin kirkastumat ovat nopealiikkeisiä. Aivan etelärannikolla revontulet ovat rauhallisempia.

Yö 2./3. on sitten jo rauhallisempi. Kp-indeksin lukemaksi ennustetaan 4, jolloin revontulet ovat mahdollisia Etelä-Suomea myöten. Jos edellisenä yönä revontulet olivat kirkkaita ja loimuavia, niin tänäkin yönä ainakin rauhallisten revontulikaarien näkyminen on hyvinkin mahdollista. Lapissa ja Pohjois-Suomessa revontulet voivat olla edelleen loimuavia ja säteiden muodostuminen voi olla runsasta. Keski- ja Etelä-Suomessa revontulet ovat rauhallisia kaaria, joiden kirkkaus vaihtelee yön kuluessa.

tiistai 27. marraskuuta 2018

Revontuliennuste 27.–30.11.2018


Revontulien matalasuhdanne jatkuu vielä tämän ennustejakson ajan. Auringon ekvaattorilla on kapeahko korona-aukko, mutta se ei vielä vaikuta maapallon lähiavaruuden avaruussäähän. Kuinka paljon se vaikuttaa ennustejakson jälkeen, on sitten jo eri juttu.

Ennuste

Yöt 27./28., 28./29. ja 29./30. ovat kaikki hyvin rauhallisia. Kp-Indeksin ennustetaan pysyttelevän lukemissa 1–2, joten revontulien mahdollisuus muualla kuin Pohjois-Lapissa on olematon. Pohjois-Lapissakin mahdollisesti näkyvät revontulet ovat himmeitä ja hyvin rauhallisia kaaria ja niiden näkyminen on hyvin ajoittaista.
maanantai 26. marraskuuta 2018

Pitkäaikainen revontuliennuste 26.11.–22.12.2018


Tuleva uusi auringonpilkkujakso, järjestyksessä 25. on antanut ensimerkit. Auringossa ollut kolme uuden kauden pilkkua ja lisää tulee sitä mukaa kun kuluva kausi hiipuu. Toki ensimmäiset pilkut ovat olleet pieniä ja hyvin vaatimattomia, mutta kuitenkin selkeästi uuden kauden pilkkuja. 

Ennustejaksolla pariin otteeseen revontulet ovat mahdollisia laajalti. Kuva © Kari A. Kuure.

Tulossa olevan aktiivisuuskauden pilkut syntyvät keskileveyksille noin 30 asteen etäisyyteen ekvaattorista ja niiden magneettinen polariteetti on vallitsevalle kentälle ja lähempänä ekvaattoria esiintyville päättyvän kauden pilkuille vastakkainen. Ensipilkuista ei kuitenkaan voi päätellä mitään tulevan kauden ominaisuuksista, kuinka pitkä ja voimakas se tulee olemaan? Nämä kysymykset ratkeavat vasta sitten kun kausi on hyvää vauhtia menossa.

Lähimmän neljän viikon avaruusää on hieman edellistä aktiivisempi. Ero ei ole suuri ja joulukuun pilviset säätä estävät helposti revontulien näkymisen. Joku onnekas voi kuitenkin onnistua näkemään joitakin revontulia.

Ennuste

Ensimmäinen mahdollisuus revontuliin koko maassa ajoittuu 1./2. joulukuulle. Silloin Kp-indeksin odotetaan kohoavan lukemiin 4–5. Etenkin jos Kp päätyy lukemaan 5, revontulia voi esiintyä koko maassa. Vielä seuraavankin yön revontulille on hyvä mahdollisuus etelärannikkoa myöten, mutta toteutuuko se, jää nähtäväksi.

Tämän jälkeen seuraa muutaman vuorokauden mittainen kausi, jolloin magneettikenttä on rauhaton. Tällöin jonakin yön on mahdollista nähdä rauhallisia revontulia Kesi-Suomessa. Joulukuun 7. ja 8. päivänä Maan magneettikenttä on jälleen rauhaton ja revontulet ovat mahdollisia hyvin laajalti. Aivan etelärannikollakin kameralla revontulia tallentavat voivat saada viherrystä kameroittensa kennoille.

Tämän jälkeen avaruussää jälleen rauhoittuu ja ennustejakson loppupuolella revontulet ovat mahdollisia vain Pohjois-Lapissa tai Lapissa 17./18. päivien välisenä yönä.


lauantai 24. marraskuuta 2018

Revontuliennuste 24.–27.11.2018


Lähes revontuliton kausi jatkuu edelleen. Auringon ekvaattorilla on kaksi hyvin pientä korona-aukkoa mutta ne eivät vaikuta maapallon lähiavaruuden avaruussäähän.

Ennuste

Kp-indeksin odotetaan pysyttelevän lähivuorokausina hyvin matalissa, 1–3 -lukemissa, joten mitään suuria revontulinäytelmiä ei ole odotettavissa.

Yö 24./25. on hyvin rauhallinen, Kp-indeksin maksimiarvoksi odotetaan lukemaa 2, joka toteutuessaan mahdollistaisi himmeiden revontulikaarien näkymisen Lapissa ja sielläkin pohjoisosassa. Muualla maassa revontulia ei nähdä.

Yöt 2./26. ja 26.27. ovat rauhallisia. Kp-indeksin maksimiarvoksi ennustetaan lukemaa 3, jolloin revontulet ovat mahdollisia ajoittain Pohjois-Suomesta Lappiin. Keski-Suomessa hieman viherrystä voidaan saada vangittua kameroiden kuvasensoreille mutta Etelä-Suomessa revontulista ei näy jälkeäkään.
keskiviikko 21. marraskuuta 2018

Revontuliennuste 21.–24.11.2018


Tällä kertaa revontuliennuste on toisinto edellisestä kolmen vuorokauden ennusteesta. Maapallon kohtaama aurinkotuuli on rauhallinen, nopeudeltaan tavanomainen (noin 400 km/s) ja sen hiukkastiheys on vähäinen (noin 4 ppcm3). Ennustejaksolla tähän ei ole tulossa muutosta. Merkittävät korona-aukko on Auringon pohjoisnavalla mutta se ei vaikuta lähivuorokausien avaruussäähän.

Ennuste

Yöt 21./22., 22./23. ja 23./24. Kp-indeksin ennustetaan pysyttelevän lukemissa 2–3. Näinolleen revontulia voidaan nähdä vain Lapissa ja mahdollisesti satunnaisesti Pohjois-Suomessa. Muualla maassa revontulien mahdollisuus on häviävän pieni.


sunnuntai 18. marraskuuta 2018

Revontuliennuste 18.–21.11.2018


Avaruussäässä ei ole odotettavissa suuria muutoksia. Maapallon kohdalla on aurinkotuulen tihentymä vielä parin vuorokauden ajan ja sen jälkeen joudutaan harvemman aurinkotuulen alueelle. Siirtyminen ei kuitenkaan aiheuta häiriöitä magneettikenttään, joten mahdolliset revontulet ovat himmeitä ja rauhallisia.

Ennuste

Yöt 18./19., 19./20. ja 20./21. ovat kaikki hyvin rauhallisia. Kp-indeksin ennustetaan pysyttelevän lukeminen 2–3 välillä, joten revontulet ovat mahdollisia lähinnä Lapissa ja Pohjois-Suomessa. Jos näillä alueilla revontulia näkyy, ne ovat himmeitä ja hyvin rauhallisia kaaria tai vöitä. Muualla Suomessa revontulien mahdollisuus on hyvin pieni.torstai 15. marraskuuta 2018

Revontuliennuste 15.–18.11.2018


Avaruussää on yksitoikkoisen vakaa. Ennustejaksolla ei ole odotettavissa muuta kuin hidastuvaa aurinkotuulta, tuulennopeus vähenee tasaisesti ja on ennustejakson lopulla noin 400 km/s.

Ennuste

Yöt 15./16., 16./17. ja 17./18. Kp-indeksi pysyttelee koko jakson ajan korkeintaan lukemissa 1–2. Käytännössä se voi olla lähes nolla. Näin ollen revontulia ei nähdä missään Suomen alueella, ei edes Pohjois-Lapissa.
tiistai 13. marraskuuta 2018

Pitkäaikainen revontuliennuste 12.11.–8.12.2018


Auringon aktiivisuus minimi näkyy heikompina ja harvemmin toistuvina revontulina. Revontulia kuitenkin silloin tällöin ilmaantuu taivaalle, jos niitä näin talvisen pilvisyyden vallitessa yleensä pystytään havaitsemaan. Tuleva 27 vuorokauden jakso on tässä suhteessa hyvin rauhallinen, revontulia ei juurikaan ole odotettavissa.

Kp-indeksi ei juurikaan lupaile revontulia muualle kuin pohjoiseen. Kuva © Kari A. Kuure.

Ennustejakson alkupuoli on hyvin rauhallinen. Kp-indeksin maksimilukema vaihtelee 2–3 arvojen välissä aina marraskuun loppuun asti. Tällöin revontulia nähtäneen lähinnä Lapissa ja Pohjois-Suomessa, kenties Keski-Suomessa lyhyinä hetkinä hyvin himmeä revontulikaari tai vyö on mahdollinen.

Ennustejakson ainoa hieman aktiivisempi vuorokausi sijoittuu joulukuun alkuun. Kp-indeksin ennusteen mukaan geomagneettinen rauhattomuus lisääntyy joulukuun 1. päivän aikana. Kp-indeksi saavuttaisi maksimiarvon 5 yön 1./2. aikana. Jos ennuste toteutuu, niin silloin revontulia voitaisiin ihastella koko maassa.

Kp-indeksi rauhoittuu kuitenkin hyvin nopeasti ja asettuu ennustejakson loppuun asti lukemaan 3. Luonnollisen vaihtelun johdosta Kp-indeksi voi hetkittäin kohota sellaisiin lukemiin, jolloin himmeitä revontulia voitaneen nähdä Pohjois- ja Keski-Suomessa Lapin lisäksi.
maanantai 12. marraskuuta 2018

Revontuliennuste 12.–15.11.2018


Auringon pienet korona-aukot eivät kohdistu Maahan ja samaan aikaan aurinkotuulen hiukkasmäärät ovat vähäisiä koko ennustejakson ajan. Näin ollen ei ole odotettavissa kovinkaan vaihtelevaa avaruussäätä.

Ennuste

Yöt 12./13., 13./14. ja 14./15. ovat kaikki rauhallisia. Kp-indeksin maksimiarvon odotetaan olevan 2–3 välillä, joten revontulia voidaan odottaa Lapissa tai pelkästään Pohjois-Lapissa. Revontulet ovat sielläkin himmeitä ja rauhallisia. Muualla maassa ei revontulia nähdä.
torstai 8. marraskuuta 2018

Revontuliennuste 8.–11.11.2018


Tämänkertaiseen ennusteeseen sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, joten on epätodennäköistä ennusteen toteutuminen juuri kuvatunlaisena. Tämä tietysti pätee jokaiseen ennusteeseen mutta erityisesti juuri nyt ajankohtaiseen enusteeseen.

Revontulet ovat jälleen mahdollisia Pirkanmaalla. Kuva © Tampereen Ursa ry.


Maapallo on kohdannut aurinkotuulen tiivistymäaallon, jossa hiukkastiheys tavanomaista suurempi. Samaan aikaan aurinkotuuli on hidasta, joten merkittäviä vaikutuksia avaruussäällä ei ole maapallon magneettikentän tilaan. Tilanne on kuitenkin muuttumassa ja jo huomenna siirrytään korona-aukon harventuneeseen aurinkotuuleen. Korona-aukko on kuitenkin Auringon eteläiseltä puolelta ekvaattorille joten se ei ole kaikkein paras tilanne revontulien kannalta.

Ennuste

Yö 8./9. on rauhallinen. Kp-indeksin maksimiarvoksi ennustetaan lukemaa 2. Toteutuessaan revontulien mahdollisuus on vain Lapissa.

Yö 9./10. on jo paljon aktiivisempi. Kp-indeksin maksimiarvoksi ennustetaan lukemaa 5, joka merkitsee alimman luokan (G1) magneettista myrskyä. Jos ennuste toteutuu ja muutkaan revontuliin vaikuttavat tekijät eivät estä, niin silloin koko maassa nähdään revontulia heti illan pimennyttyä. Magneettinen myrsky on voimakkainta puolenyön kieppeillä, ehkä hieman ennen sitä. Myrskyisä tilanne jatkuu aamuhämärään asti, jonka jälkeen tilanne rauhoittuu.

Ennusteen toteutuessa revontulet ovat voimakkaasti loimuavia Lapissa ja Pohjois-Suomessa, hyvin aktiivisia Keski-Suomessa ja Etelä-Suomessa nähdään tavallista kirkkaampia revontulikaaria ja mahdollisesti säteiden muodostumista.

Yö 10./11. on sitten jo paljon rauhallisempi vaikkakin edellisen yön myrsky voi aiheuttaa edelleen magneettikentän rauhattomuutta. Kp-indeksin maksimiarvon odotetaan kohoavan lukemaan 3, jolloin revontulia on mahdollista nähdä Pohjois-Suomesta Lappiin ulottuvalla vyöhykkeellä. Keski-Suomessa mahdolliset revontulet ovat himmeitä ja rauhallisia kaaria. Etelä-Suomessa revontulien mahdollisuus on vähäinen.

tiistai 6. marraskuuta 2018

Pitkäaikainen revontuliennuste 5.11.–1.12.2018


Viime viikonlopun magneettinen myrsky on edelleen laantumisvaiheessa. Normaali tilanne saavutetaan noin vuorokauden tai kahden kuluttua. Sen jälkeen koetaan lyhytaikainen rauhattomuus mutta sen jälkeen on pitkä kausi, jolloin maapallon magneettikentässä ei tapahdu juuri mitään.

Ennustejaksoon sisältyy vain yksi, himmeitä revontulia lupaileva lyhyt jakso. Kuva © Kari A. Kuure.


Ennuste

Himmeitä revontulia voidaan nähdä Pohjois-Suomesta Lappiin alueella 10. 11 marraskuuta. Keski-Suomessa kamera voi tallentaa himmeää revontulivaloa. Etelä-Suomessa rovontulien mahdollisuus on hyvin pieni.

Marraskuun 12. päivästä alkaen ennustejakson loppuun ei ole odotettavissa revontulia kuin Pohjois-Lapissa. Lapin eteläosissakin revontulet voivat olla lähinnä satunnaisia, himmeitä ja lyhytaikaisia.maanantai 5. marraskuuta 2018

Revontuliennuste 5.–8.11.2018


Magneettinen myrsky ja siihen liittyvät revontulet näkyivät Pirkanmaan taivaalla sunnuntai-iltana jo alkuillasta. Kp-indeksi kohosi lukemaan 5 ja magneettisia häiriöitä pohjoisilla mittausasemilla jo iltapäivällä. Nurmijärvellä magnetometrit mittasivat häiriöitä kello 23 Suomen aikaa. Oulun pohjoispuolella magneettiset häiriöt jatkuivat aamuyölle ja lyhyen tauon jälkeen aamun jo valjettua. Aamun aikana Kp-indeksi kohosi arvoon 6.

Himmeät revontulet ovat mahdollisia Pirkaanmaan leveydellä ennustejakson aikana. Kuva © Tampereen Ursa ry.


Magneettisen myrskyn odotetaan laantuvan tämän vuorokauden aikana. Sen seurauksena magneettikentässä esiintyy rauhattomuutta vielä parin vuorokauden ajan. Rauhattomuus saattaa johtaa revontulien ajoittaiseen näkymiseen.

Ennuste

Yö 5./6. aikana magneettikenttä on rauhaton. Kp-indeksi odotetaan kohoavan lukemaan 4 joka toteutuessaan tuottaisi revontulia Keski-Suomea myöten. Etelä-Suomessa revontulille on pieni mahdollisuus keskiyön tietämillä.

Yö 6./7. on jo selvästi rauhallisempaa aikaa. Kp-indeksin odotetaan kohoavan korkeintaan lukemaan 3, jolloin revontulet ovat mahdollisia Pohjois-Suomesta Lappiin. Keski-Suomessa revontulien mahdollisuus on pieni keskiyön tietämissä mutta Etelä-Suomessa revontulia tuskin nähtäneen.

Yö 7./8. Kp-indeksin odotetaan pysyttelevän lukemassa 2, jolloin himmeitä revontulia voitaneen nähdä vain Lapissa. Pohjois-Suomessa ja siitä etelään revontulia tuskin nähdään.perjantai 2. marraskuuta 2018

Revontuliennuste 2.–5.11.2018


Lähivuorokausien avaruussäähän vaikuttaa Auringon ekvaattorilla oleva korona-aukko, jonka avoimet magneettiset voimaviivat kohtaavat maapallon magneettikentän. Samaan aikaa kuitenkin maapallon magneettikentän energiset elektronit ovat vähissä, joten odotettavissa oleva magneettinen häiriö ei ole ehkä aivan niin voimakas kuin se olisi elektronimäärän ollessa normaali tai runsas. Elektronitilanteeseen ei näyttäisi tulevan merkittävää muutosta lähivuorokausina.

Ennuste revontulien runsaudesta ja näyttävyydestä pitää sisällään epävarmuustekijöitä, joten ennusteen toteutumien on lyhyelläkin aikavälillä kyseenalaista. Kuva © Tampereen Ursa ry.


Ennuste

Yö 2./3. on erityisen rauhallinen. Kp-indeksin odotetaan pysyttelevän matalissa lukemissa, maksimiarvon ollessa 1–2. Näin alhainen Kp-indeksin lukema mahdollistaa himmeiden revontulien näkymisen Pohjois-Lapissa mutta ei muualla.

Yö 3./4.  on ennusteen mukaan magneettisen myrskyn aikaa. Kp-indeksin odotetaan kohoavan lukemaan 5 viimeistään hieman ennen puoltayötä ja pysyttelevän siinä suhteellisen lyhyen aikaa. Myrskylukemat kuitenkin laantuvat aamupuolella yötä ja magneettikenttä jää rauhattomaan tilaan aamun valjetessa. Revontulia yön aikana on mahdollista nähdä koko maassa, jos ennuste toteutuu mutta se edellyttää elektronien määrän selkeää kasvua maapallon magneettikentässä. Aamuyön tunteina revontulia mahdollisuus on hyvä Pohjois-Suomesta Lappiin.

Yö 4./5. tulee olemaan rauhallinen. Kp-indeksin maksimiarvon savuttaneen arvon 3, jolloin himmeitä revontulia on mahdollisuus nähdä Pohjois-Suomessa ja Lapissa. Muualla revontulien mahdollisuus on vähäinen.tiistai 30. lokakuuta 2018

Revontuliennuste 30.10.–2.11.2018


Ennustejakson aikana revontulet ovat mahdollisia Keski-Suomesta Lappiin ja Etelä-Suomessa tulien mahdollisiin on pieni. Elektronien määrä magnetosfäärissa on vähäinen, joten mahdollisten revontulien kirkkaus jää tavanomaisesta merkittävästi.

Ennuste

Yö 30./31. Kp-indeksin odotetaan pysyttelevän suurimman osan aikaan lukemassa 3. Indeksin odotetaan kuitenkin nousevan arvoon 4 aamun tunteina, jolloin revontulien mahdollisuus kasvaa myös Keski- ja Etelä-Suomessa.

Yöt 31./1. ja 1./2. ovat rauhallisia. Kp-indeksin korkein arvon on 2 ja tämä tarkoittaa, että rauhallisia revontulia voi näkyä Lapissa tai vain Pohjois-Lapissa.


Pitkäaikainen revontuliennuste 29.10–24.11.2018


Ennusteeseen sisältyy yksi mahdollinen magneettinen myrsky, joka saattaa tuottaa kirkkaita revontulia koko maahan.

Ennusteessa on yksi muutaman päivän jakso jolloin Pirkanmaalla voidaan nähdä revontulia.
Kuva © Kari A. Kuure.

Parille seuraavalle yölle ennustetaan magneettikentän rauhattomuutta, joka mahdollista suhteellisten kirkkaiden revontulien näkymisen Lapissa ja Pohjois-Suomessa, Keski-Suomessa revontulet ovat himmeitä ja rauhallisia ja Etelä-Suomessa revontulien mahdollisuus on pieni.

Tämän jälkeen seuraa pari vuorokautta, jolloin magneettikenttä on hyvin rauhallinen ja revontulien mahdollisuus vähäinen Lapissa.

3. marraskuuta Auringon ekvaattorilla oleva korona-aukko siirtyy asemaan, jossa se voi vaikuttaa voimakkaasti lähiavaruuden avaruussäähän. Kp-indeksin odotetaan kohoavan myrskylukemiin (Kp=5), jolloin kirkkaita ja loimuavia revontulia on mahdollista nähdä koko maassa. Muutaman seuraavan vuorokauden aikana magneettikenttä on edelleen rauhaton ja revontulia nähtäneen Keski-Suomesta pohjoiseen. Etelä-Suomessa revontulet ovat hyvinkin mahdollisia.

8. marraskuuta korona-aukon vaikutus laantuu ja revontulien mahdollisuus vähenee. Vielä 9.–11. päivien välissä esiintyy jonkin verran rauhattomuutta, joka ainakin Pohjois-Suomesta Lappiin alueella voi generoida kohtuullisen kirkkaita revontulia.

Tämän jälkeen revontulien mahdollisuus näyttää olevan hyvin vähistä koko ennustejakson loppuun asti.


lauantai 27. lokakuuta 2018

Revontuliennuste 27.–30.10.2018


Lähivuorokausien aikana avaruussäässä ei ole odotettavissa magnetosfäärin tilaan vaikuttavia tapahtumia.

Ennuste

Yöt 27./28.,28./29. ja 29./30. ovat rauhallisia. Kp-indeksin odotetaan pysyttelevän lukemissa 1–2, joten vain Pohjois-Lapissa voidaan odottaa himmeitä revontulia ja sielläkin vain puolenyön aikaan lyhyinä episodeina.
keskiviikko 24. lokakuuta 2018

Revontuliennuste 24.–27.10.2018


Ennustejaksolla maapallo kohtaa kapean harventuneen aurinkotuulen alueen, mutta tämä vaihe kestää vain noin vuorokauden. Ennustejakson ensimmäisenä yönä voi näistä siirtymistä johtuen näkyä himmeitä revontulia ainakin Keski-Suomesta pohjoiseen.

Ennuste

Yö 24./25. aikana voi esiintyä revontulia. Kp-indeksin maksimiarvoksi ennustetaan lukemaa 3, joka toteutuessaan vois aiheuttaa himmeitä revontulia Keski-Suomesta Lappiin. Energisiä elektroneja maapallon magneettikentässä on vain hyvin vähän, joten jos tilanne tässä suhteessa ei muutu, revontulien mahdollisuus on pieni. Vähäinen rauhattomuus kestää iltahämärästä aamuhämärään.

Yöt 25./26. ja 26./27. ovat rauhallisia Kp-indeksi on lukemassa 2 molempina öinä, joten himmeitä revontulia nähtäneen vain Lapissa.
tiistai 23. lokakuuta 2018

Pitkäaikainen revontuliennuste 22.10–17.11.2018


Marraskuun alkupuolella olemme jo sen verran kaukana syyspäiväntasauksesta, että revontulien runsaus on kääntynyt laskuun. Tästä syystä himmeimmät reposet jäävät näkymättä, joten bongailun voi kohdistaa vain todennäköisimpiin öihin.


Ennuste lupailee parina yönä revontulia koko maahan.
Kuva © Kari A. Kuure.

Ennustejaksolla Kp-indeksin odotetaan nousevan myrskylukemiin 3. ja 4. marraskuuta. Näiden päivien lisäksi parina seuraavanakin vuorokautena mahdollisesti on näkyvissä revontulia lähes koko maassa.

Lokakuun lopulla on suunnilleen viikon jakso, jolloin jonakin yönä, todennäköisesti 28./29. revontulia voidaan nähdä Keski-Suomesta pohjoiseen. Toinen vastaava jakso alkaa 7. ja päättyy 11. marraskuuta.

Ennustejakson muut yöt ovat rauhallisia ja himmeitä revontulia nähtäneen vain Lapissa ja sielläkin pohjoisosassa ja ei kaikkina öinä.
sunnuntai 21. lokakuuta 2018

Revontuliennuste 21.–24.10.2018


Edellinen ennuste ei olisi voinut mennä enempää pieleen. Kp-ennusteessa arvioitiin indeksin lukemaksi 5 mutta todellisuudessa se on pysytellyt hyvin kiinteästi nollan tuntumassa viimeiset kolme vuorokautta. Tilanne oli seurausta IMF-kentän Bz-suunnasta, joka pysytteli sitkeästi kohti pohjoista hetkittäisiä eteläsuuntaisia piikkejä lukuun ottamatta. Kokonaiskentän (Bt) voimakkuus oli vähäistä, noin 2–3 nT. Lisäksi energisten elektronien määrä oli pikemminkin matala kuin normaali. Kaikki muuttujat olivat siis revontulien vastaisia, joten eipä niitä sitten näkynytkään.

Tilanne näyttää pysyvän suunnilleen samanlaisena ennustejakson ajan. Lähiavaruuden avaruussäähän vaikuttaa lähinnä aurinkotuulen tihentymä, jossa hiukkastiheys on korkea ja aurinkotuulen nopeus keskimääräistä hitaampaa. Energisten elektronien määräkin näyttää pysyttelevän vähäisenä, joten Kp-indeksiennusteessa kerrotaan vain lukemista 1–2 seuraaville vuorokausille.

Ennuste

Yöt 21./22., 22./23. ja 23./24. kaikki ovat erittäin rauhallisia. Revontulia ei juurikaan ole odotettavissa Pohjois-Lapin eteläpuolella ja sielläkin jos jotakin näkyy, ne ovat himmeitä ja hyvin rauhallisia kaaria.

torstai 18. lokakuuta 2018

Pitkäaikainen revontuliennuste 15.10–10.11.2018


Ennustejaksolla on kaksi aktiivista vaihetta, jolloin revontulien mahdollisuus koko maassa on hyvä.

Ennustejaksolla on pari kolme revontuliyötä odotettavissa. Kuva © Kari A. Kuure.

Ensimmäinen aktiivinen jakso on jo käsillä ja huippuhetket ajoittuvat 19.10. päivän iltaan. Kp-indeksin odotetaan kohoavan lukemaan 5, jolloin revontulien mahdollisuus on hyvä aivan etelärannikkoa myöten. Magneettikentän häiriötila menee kuitenkin nopeasti ohi ja sen jälkeen tilanne pysyttelee normaalina, eli Kp-indeksin lukemat ovat 2–3 välillä.

Toinen, ja hieman pidempi jakso on odotettavissa 3.11. alkaen. Kp-indeksin odotetaan kohoavan lukemaan 5 hyvin nopeasti ja pysyttelevän näissä lukemissa parin vuorokauden ajan. Sen jälkeen rauhoittuminen on hyvin hidasta ja normaalitilaan päästään vasta 7.11. Tällä jaksolla, sen toteutuessa, nähtäneen revontulia jälleen koko maassa. Tämän häiriötilan aiheuttaa sama korona aukko, joka aiheutti koko maan kattavat kirkkaat revontulet 7.10. iltana. Jos muutoksia korona aukossa heikkenevään suuntaan ei ole tapahtunut, odotettavissa on pari hienoa revontuliyötä.Revontuliennuste 18.–21.10.2018


Maapallo kohtaa ennustejaksolla aurinkotuulen tihentymän. Siirtymä tapahtuu vähitellen, joten
magneettikentän häiriöt eivät ole kovinkaan suuria ja dramaattisia. Korona aukkoja maapallon suunnassa ei ole.


Ennustejaksolla revontulet ovat mahdollisia myös Pirkanmaalla.
Kuva © Tampereen Ursa ry.

Kp-indeksin odotetaan saavuttavan maksimissaan myrskylukemia, joskin hieman alhainen elektronien määrä saattaa himmentää revontulien kirkkautta ja niiden aktiivisuutta.

Ennuste

Yö 18./19. on hyvin rauhallinen. Kp-indeksin maksimilukemaksi ennustetaan arvoa 3, joka mahdollistaa rauhallisten revontulien näkymisen Pohjois-Suomesta Lappiin. Etelämpänä revontulien mahdollisuus on olematon.

Yö 19./20. tulee olemaan ennustejakson aktiivisin. Kp-indeksin odotetaan kohoavan ennen vuorokauden vaihtumista maksimilukemaan 5. Jos ennuste toteutuu, kirkkaita ja loimuavia revontulia nähdään Pohjois-Suomesta Lappiin. Keski-Suomessa revontulet ovat suhteellisen kirkkaita, säteiden muodostuminen on yleistä. Etelä-Suomessa nähdään rauhallisia revontulikaaria, joissa satunnaisesti esiintyy säteiden muodostumista. Aamupuolella yötä magneettikentän rauhattomuus jatkuu, joten himmeää revontulivaloa on mahdollista nähdä aamuhämäriin asti koko maassa.

Yö 20./21. On jälleen rauhallinen. Kp-indeksin odotetaan pysyttelevän lukemassa 2, joten revontulien mahdollisuus on vain Lapissa. Muualla revontulia tuskin nähtäneen.
lauantai 13. lokakuuta 2018

Kirjauutuus: Revontulibongarin opas


Minna Palmroth, Jouni Jussila & Markus Hotakainen
Revontulibongarin opas
Sidottu 201 sivua
Kustantaja Into
ISBN 978-952-264-994-2
Kirjastoluokitus 55.5

Revontulien bongaus tai harrastaminen on kasvattanut suosiotaan viime vuosina eikä pelkästään meillä Suomessa vaan myös kaikkialla maailmalla. Lapin matkailu on saanut voimakkaan piristysruiskeen japanilaisista ja kiinalaisista turisteista, jotka tulevat Suomen Lappiin ihastelemaan yöllistä valoshowta. Toivoisikin, että Lapin turistit saisivat rahoilleen vastinetta ja he näkisivät kunnon revontulishown.

Mutta revontulia nähdään muuallakin Suomessa kuin vain Lapissa. Tosin ne käyvät harvinaisemmiksi sitä mukaan, kun etelään päin Lapista tullaan, mutta Tampereellakin saamme nauttia useista kymmenistä revontulinäytelmistä vuosittain, jopa näin Auringon aktiivisuusminimin aikaan.

Revontulien bongaus alkaa olla jo suurien joukkojen harrastustoimintaa, joten kasvavaan tarpeeseen on julkaistu kirja Revontulibongarin opas. Sen kirjoittajat ovat todellisia asiantuntijoita avaruustieteen professori Minna Palmroth, entinen revontulitutkija ja revontulien aktiivinen valokuvaaja Jouni Jussila, sekä tähtitieteen popularisoijana tunnetuksi tullut tiedetoimittaja Markus Hotakainen.

Kirjaan on koottu kaikki revontulibongauksessa tarvittavat tiedot. Jos niitä hyödyntää, niin revontulien näkeminen ja valokuvaaminen ei ainakaan jää siitä kiinni, että ei tiedä milloin revontulia taivaalla on näkyvissä. Harrastamisesta tulee myös paljon mielenkiintoisempaa, kun tietää mitä kaiken taivaalla näkyvän takana on ja millaisia fysiikan prosesseja on päämme yläpuolella menossa!

Kirjan lopusta löytyvät nettilinkit tärkeimpiin internetsaitteihin, joissa kerrotaan revontulien ja aavaruussään tilasta. Ottamalla linkit käyttöön, jokainen voi itse tehdä oman revontuliennusteensa ja jonka osuessa kohdalleen voi olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja toivon mukaan myös toimivan kameran kera. Mikään ei ole hienompaa kuin itse otetun hienon revontulikuvan katselu ja esittely perheen jäsenelle ja harrastuskavereille.

Kirjan teksti on hyvin selkeää, todella mietittyä ja jokaisen luettavissa, vaikka fysiikan tunnit olisi tullut koulussa nukuttua! Teksti lisäksi kirjassa on runsas ja todella upea kuvitus, johon kuvat on saatu suomalaisilta revontulien valokuvaajilta.

Kirja kuuluu selkeästi jokaisen revontulista kiinnostuneen kirjahyllyyn tai paremminkin hiirenkorville luettuna työpöydälle valmiina jälleen käyttöön. Suosittelen mitä lämpimimmin!

Kari A. Kuure