SanastoaTermit ja lyhenteet


Lyhenne Nimi Kuvaus
ACE Advanced Composition Explorer Auringon ja avaruuden tutkimusluotain, joka sijaitsee Auringon ja Maan muodostamassa L1 pisteessä. Oli ensisijainen reaaliaikaisen avaruussään havaitsija kunnes DSCOVR korvasi sen vuonna 2016.
AIA Atmospheric Imaging Assembly SDO-luotaimessa oleva kromosfääriä ja koronaa seitsemällä ultraviolettikanavalla havaitseva instrumentti.
AR Active Region, aktiivinen alue Auringossa esiintyviä aktiivisia alueita. Alueet, joissa on auringonpilkkuja, saavat numerotunnuksen, joka alkaa kirjaimilla AR ja siihen liitetyllä nelinumeroisella juoksevalla luvulla. Kun auringonpilkkujakson aikana aktiivisten alueiden (tai pilkkuryhmien) lukumäärä ylittää 10 000 rajan, nelinumeroisesta lukusarjasta pudotetaan joissakin sovelluksissa ensimmäinen numero (ykkönen) pois.
BBSO Big Bear Solar Observatory Yhdysvalloissa sijaitseva aurinko-observatorio.
CH Coronal hole, korona aukko Korona-aukossa Auringosta lähtevä magneettikenttä on avoin ja se suuntautuu avaruuteen. Korona-aukossa aurinkotuulen hiukkasten määrä on selvästi vähäisempi kuin muilla alueilla mutta hiukkasten nopeus jopa kaksinkertainen kuin muualla. Korona-aukon osuessa kohti maapalloa, se aiheuttaa maapallon magneettikentän rauhattomuutta ja silloin tällöin jopa pienoisen G1-luokan magneettisen myrskyn.

Korona-aukot ilmaantuvat kun Auringon aktiivisuus on laskusuunnassa. Korona-aukot ovat laajimpia juuri matalan aktiivisuuden aikoina ja vastaavasti, korkean aktiivisuuden aikana niitä ei juurikaan havaita ja silloinkin kun niitä on, ne ovat yleensä pienialaisia.
CIR Co-rotating Interaction Region
Nopean ja hitaan aurinkotuulen välinen virtausalue, jonka kesto on useita Auringon pyörähdyksiä. Nopeassa aurinkotuulessa (kuten korona aukossa) hiukkastiheys on vähäinen ja vastaavasti hitaassa aurinkotuulessa hiukkastiheys on yleensä korkeampi. Nopeus- ja tiheyserot aiheuttavat sokkiaaltoja, jotka maapallon magneettikenttään päätyessään aiheuttavat kentän rauhattomuutta ja revontulien näkymistä, vaikka muiden avaruussääolosuhteiden perusteella revontulet eivät olisikaan todennäköisiä.
CME Coronal mass ejection, koronamassapurkaus Auringosta avaruuteen kohoava plasmapilvi, jonka alkuperä on aktiivisilla alueilla. CME-pilven aiheuttaja Auringossa on magneettiset ilmiöt ja tapahtumat. Runsaimmin CME-pilviä syntyy Auringon ollessa aktiivinen.
DSCOVR Deep Space Climate Observatory Avaruussäätä havaitseva luotain Lagrangen pisteessä L1 (Maan ja Auringon välissä). Se on toimintansa aloittamisen jälkeen muodostunut tärkeimmäksi reaaliaikaisen aurinkotuulen ja IMF-kentän havaintolaitteeksi. Aikaisemmin vastaavia mittauksia tehtiin vain ACE-luotaimella.
DSF Disappearing Solar Filament Auringon kromosfäärissä näkyneen filamentin katoaminen. Katoaminen voi tapahtua filamentin romahtamisella tai purkautumisella avaruuteen.
Dst Disturbance storm time index Myrskyindeksi. Maapallon lähiavaruudessa kulkevan rengasvirran voimakkuus. Rengasvirta aiheutuu aurinkotuulen protoneista ja elektroneista, jotka ovat tunkeutuneet maapallon magneettikenttään.

Indeksi muodostetaan neljän, kääntöpiirien lähellä olevien mittausasemien havainnoista.
EIT Extreme ultraviolet Imaging Telescope SOHO’ssa sijaitseva kamera, joka valokuvaa Aurinkoa neljällä kapeakaistaisella aallonpituudella.
EPAM Electron, Proton, and Alpha Monitor ACE-luotaimessa sijaitseva instrumentti, joka mittaa laaja-alaisesti energisten hiukkasten vuota.
ESA European Space Agenc Euroopan avaruusjärjestö, johon kuuluvat lähes kaikki Euroopan valtiot.
EUV Extreme ultraviolet
Sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituusalue sijoittuu 10–124 nm (nanometriä, 10-9 m).
EVE Extreme Ultraviolet Variability Experiment SDO-luotaimessa oleva havaintolaite.
flare flare, roihupurkaus Auringossa esiintyvä roihupurkaus (flarepurkaus), joka syntyy magneettikentän uudelleen kytkeytymisessä. Tapahtumassa vapautuu suuri määrä energiaa, joka kiihdyttää plasman protoneita jopa 0,5c nopeuteen ja kuumentaa ympäröivää plasmaa jopa 20 MK lämpötilaan.
GFZ GeoForschungsZentrum Saksan geotieteiden tutkimuskeskus, joka sijaitsee kansallisessa Maan tutkimuskeskuksessa.
GOES Geostationary Operational Environmental Satellite Useita geostationäärisellä radalla olevia tutkimussatelliitteja.
HF High frequency Radioaaltoja joiden taajuus on 3–30 MHz.
HMI Helioseismic and Magnetic Imager SDO-luotaimessa oleva havaintolaite.
HSS High Speed Stream Aurinkotuulessa esiintyvä virtaus, jonka nopeus on suurempi kuin aurinkotuulella keskimäärin.
IMF Interplanetary Magnetic Field Aurinkotuulen planeettojen väliseen avaruuteen mukanaan kuljettama magneettikenttä.
IRIS Interface Region Imaging Spectrograp NASAn Aurinkoa havaitseva luotain.
Korona corona Auringon uloin kerros. Sen lämpötila vaihtelee 1–3 miljoonaan astetta ja se ulottuu noin 2/3 A:n säteen etäisyydelle fotosfääristä. Toistaiseksi koronan korkeaa lämpötilaa ei pystytä selittämään kovinkaan uskottavasti, mutta viimeaikaiset tutkimukset viittaavat tietyntyyppisten spikuloiden kiihdyttävän varatut hiukkaset korkeaa lämpötilaa vastaavan nopeuteen.

Koronan lämpötila on niin korkea, että vety, helium, hiili, typpi ja happi ovat täysin ionisoituneita ja vain rauta ja kalsium voivat säilyttää edes muutaman elektronin ja näin vastaavat kerroksen emittoimasta valosta.

Koronasta voidaan tehdä visuaalisia havaintoja vain täydellisen auringonpimennyksen aikana. Korona on valaistunut fotosfääristä tulevasta valosta ja se siroaa kerroksen protoneista ja vapaista elektroneista. Tätä korona tyyppiä kutsutaan kontinuumikoronaksi tai K-koronaksi.

Toinen koronatyyppi on F-korona, joka on syntynyt pienistä pölyhiukkasista. Tämä korona alkaa noin 3 Auringon säteen etäisyydestä ja ulottuu Maan ja Marsin ratojen puoliväliin. F-koronasta heijastuva auringonvalo on selvimmin nähtävissä kevät- ja syyspäiväntasauksen aikaan pimeillä, valosaasteettomilla alueilla keskileveyksillä tai lähellä ekvaattoria. Nähtyä valoa kutsutaan eläinrata- eli zodiakkivaloksi.

Korona on havaittavissa avaruuteen sijoitetuilla observatorioilla kuten SDO tai SOHO. Niissä kirkas Auringon fotosfääri on peitetty varjostinlevyllä (koronagrafi), jolloin voidaan havaita paljon himmeämpi koronasta tuleva valo vaikeuksitta. Myös röntgenalueella toimivat avaruusobservatoriot voivat tehdä koronasta havaintoja röntgensäteilyn aallonpituuksilla.

Lagrangian points Lagrangen pisteet, jotka aiheutuvat Auringon ja Maan gravitaatiokentän vaikutuksesta. Pisteitä on kaikkiaan viisi. Pisteiden erikoisuutena on se, että avaruusalukset tai asteroidit voivat kiertää pistettä ns. haloradalla ilman erityistä ohjausta (luotaimet) muutoin kuin pitkän aikavälein (esimerkiksi kerran kuukaudessa).
L1 Lagrangian point 1. Lagrangen piste L1 on Auringon ja Maan välissä, noin 1,5 miljoonan kilometrin etäisyydellä maapallosta.
L2 Lagrangian point 2 Lagrangen piste L2 sijaitsee maapallon yöpuolella noin 1,5 miljoonan kilometrin etäisyydellä maapallosta.
L3, L4 Lagrangian point 3 and 4 Lagrangen pisteet L3 ja L4 sijaitsevat maapallon kiertoradalla sellaisella etäisyydellä, että Auringosta katsottuna Maan ja Lagrangen pisteet sijaitsevat 60° etäisyydellä maapallosta. L3 on Maan liikesuunnassa edellä ja L4 on liikesuunnassa jäljessä
L5 Lagrangian point 5 Lagrangen piste L5 sijaitsee Maan radan tuntumassa Auringon takana. Piste on kaikista Lagrangen pisteistä epävakaisin ja sen hyödyntäminen esimerkiksi avaruusluotaimen sijoituspaikkana on käytännössä mahdotonta.
LASCO Large Angle and Spectrometric Coronagraph SOHO –luotaimen havaintoinstrumentti, jolla havaitaan koronamassapurkauksia.
LMSAL Lockheed Martin Solar and Astrophysics Laboratory Lockheed Martin yhtiön suunnittelema, rakentama ja operoima Auringon ja astrofysiikan havaintoinstrumentti.
MDI Michelson Doppler Imager SOHO-luotaimen havaintoinstrumentti, joka ei enää ole käytössä.
MLSO Mauna Loa Solar Observatory Aurinko-observatorio, joka sijaitsee Havaijilla.
NASA National Aeronautics and Space Administration Yhdysvaltain avaruusjärjestö, joka toteuttaa avaruustutkimuksen ja astrofysiikan siviilitutkimusprojekteja.
NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration Yhdysvaltalainen tutkimuslaitos. SWPC on NOAAn ja Yhdysvaltain ilmavoimien (USAF) yhteisesti operoima avaruussäätä tutkiva keskus.
nT nanoTesla Magneettivuon tiheyden yksikkö T (Tesla) 1T= 1 AS/m2. Yksikkö on hyvin suuri, joten yleensä vuon tiheydet ilmoitetaan nanoTesloina, 1 nT = 10-9 T. Maapallon magneettikentän vuon tiheys on keskimäärin noin 50 000 nT.
PFU Particle flux unit Hiukkasvuon voimakkuus (tiheys). Yksikkö on hiukkasten lukumäärä per sekunti per cm2 ja per steradiaani.
PlasMag Plasma Magnetometer Solar Weather Instrument Kolmen havaintoinstrumentin muodostama kokonaisuus DSCOVR satelliitissa, joilla mitataan aurinkotuulen ominaisuuksia avaruussääennusteita varten.
ppcm3 

hiukkastiheys kuutiosentttimetriä kohti (particle per cupiccentimeter).
PROBA2 PRoject for OnBoard Autonomy 2 ESAn Aurinkoa havaitseva avaruusluotain, jossa on kaksi havaintoinstrumenttia.
Radiovuo

Radiovuo kertoo Auringon aktiivisuudesta. Taustakohinan (arvo noin 63) ylittävää radiosäteilyä syntyy Auringon aktiivisilla alueilla erilaisissa magneettisissa tapahtumissa kuten flarepurkauksissa. Näin ollen ennuste kertoo odotettavissa olevasta aktiivisuudesta esimerkiksi suhteellisen voimakkaista flarepurkauksista.

Kun flarepurkauksia tapahtuu, ne vaikuttavat maapallon lähiavaruuden tilaan lähinnä nopeiden protonien määrän lisääntymisenä jo muutaman kymmenen minuutin kuluttua purkauksesta. Varatut hiukkaset (protonit) aiheuttavat häiriöitä esimerkiksi VHF-radiotaajuuksilla ja usein myös vaurioittavat satelliitteja.

Usein aktiivisilla alueilla esiintyy myös koronamassapurkauksia (CME), eli Auringosta poistuu plasmaa planeettojen väliseen avaruuteen. Plasmapilvi, jos sen suunta tuo sen maapallon läheisyyteen, aiheuttaa geomagneettista rauhattomuutta tai myrskyjä, jotka ilmenevät hyvin usein mm. revontulina. CME-pilvi saapuu maapallon läheisyyteen noin 2 vuorokauden kuluttua purkauksen tapahduttua.
Repo
Muinaissuomalainen sana, joka merkitsee "loitsua". Sana on antanut nimensä revontuli-sanalle muodossa "repotulet", merkitykseltään siis "loitsutulet". Tästä muodosta nimitys on muuntunut nykysuomen mukaiseen "revontulet" sanaan. Tässä blogissa "repo" sanaa käytetään "revontuli" sanan synonyyminä.
SDO Solar Dynamics Observatory NASAn Aurinkoa havaitseva observatorio, joka on geosynkronisella Maata kiertävällä radalla.
SI Sudden Impulse Koromassapurkauksen pilven törmätessä maapallon magneettikenttään aiheutuva äkillinen impulssi, joka aiheuttaa rengasvirtoja ja horisontaalisen magneettikentän voimakkuuden kasvun. Ilmiö näkyy äkillisenä piikkinä maanpinnalla magnetometreissä.
SIDC Solar Influences Data Analysis Center Eurooppalainen avaruussääennusteita tekevä palvelu Belgiassa.
SIR Stream Interaction Region Aurinkotuulen virtauksissa hitaan ja nopean aurinkotuulen rajalle syntyvä kompressoitunut alue.
SOHO Solar and Heliospheric Observatory Aurinkoa havaitseva avaruusobservatorio joka sijaitsee Lagrangen L1 pisteen haloradalla.

Space Weather, avaruussää Aurinkotuulen hiukkasten ajallinen vaihtelu (nopeus, tiheys ja magneettikentät).
SPE Solar proton event Protonimyrsky kun energialtaan >10 MeV protonivuontiheys on 10 pfu geosynkronisella etäisyydellä maapallosta.
SSN Smoothed Sunspot Number Keskimääräinen auringonpilkkuluku tietyn ajan kuluessa. Yleensä käytetään 13 kuukauden jaksoa, johon lasketaan kuusi kuukautta taakse- ja eteenpäin kuukausien auringonpilkkuluvut lukujen keskiarvoa. Kullekin kuukaudelle SSN-luku voidaan laskea puolen vuoden kuluttua, esimerkiksi maaliskuun SSN-luku saadaan laskettua lokakuussa.
STA STEREO Ahead NASAn aurinko-observatorio Maan etäisyydellä Aurinkoa kiertävällä radalla maapallosta kiertosuuntaan katsottuna edellä.
STB STEREO Behind NASAn aurinko-observatorio Maan etäisyydellä Aurinkoa kiertävällä radalla maapallosta kiertosuuntaan katsottuna jäljessä.
SUVI Solar Ultraviolet Imager Havaintoinstrumentti GOES-16 satelliitissa. Instrumentti tekee havaintoja Auringosta kuudella kovan uv-säteilyn aallonpituuksilla.
SWPC Space Weather Prediction Center Yhdysvaltalaisen NOAAn palvelukeskus, joka havaitsee ja tekee ennusteita Maan lähiavaruuden avaruussäästä. SWPC antaa myös avaruussäävaroituksia kaikille niitä tarvitseville.
USAF United States Air Force Yhdysvaltain ilmavoimat. USAF ylläpitää yhdessä NOAAn kanssa SWPC:tä.
UTC Coordinated Universal Time Koordinoitu yleisaika jota käytetään kaikissa SWPCn havainnoissa ja ennusteissa.
XRS Solar X-ray Sensor GOES-satelliittien Auringosta peräisin olevan röntgensäteilyä havaitseva instrumentti.
ÅÅngström
Aikaisemmin yleisesti käytetty sähkömagneettisen säteilyn aallonpituuden yksikkö. Yhdysvaltalaiset käyttävät yksikköä edelleen, vaikka standardoitu yksikkö on nm (nanometri). Yksi Ångström on 0,1 nm tai 100 picometriä tai 10-10 m.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Voit kommentoida kunhan pysyt aiheessa. Kaikki kommentit tarkastetaan ennen julkaisua. Toimituksen kelvottomiksi katsomat viestit saavat arvoisensa lopun.