maanantai 30. marraskuuta 2020

Pitkäaikainen revontuliennuste 30.11. – 26.12.2020

Auringon aktiivisuus näyttää kasvavan viikoittain. Eilen, marraskuun 29. päivänä, koettiin ensimmäinen M-luokan flare, joka sai huippunsa kello 15.20 Suomen aikaa. Huipun voimakkuus oli M4.4. Tämän lisäksi Auringossa tapahtui kahdeksan heikompia C-luokan purkausta viimeisen 24 tunnin aikana. Voimakkaimpia purkauksia odotetaan edelleen tapahtuvaksi AR12786 alueella, jossa auringonpilkkuryhmän koko on 770 ppm. C-luokan flarepurkauksen todennäköisyydeksi ilmoitetaan 55 %, M-luokan purkaukselle 15 % ja X-luokan purkaus on mahdollinen.


Auringon aktiivisuus eteläisellä pallonpuoliskolla näyttää kiihtyneen merkittävästi muutaman kuukauden takaisesta. Kuva SDO.

Pilkkuryhmä 2786 on edelleen aktiivinen ja se mahdollisesti vaikuttaa maapallon lähiavaruuden avaruussäähän siten, että Kp-indeksi kohoaa parin seuraavan vuorokauden aikana lukemaan 4. Toteutuessaan revontulia olisi mahdollista nähdä ainakin Keski-Suomessa ja mahdollisesti heikompia versioita Etelä-Suomessa.


Suurin osa ennusteen ajasta maapallon magneettikenttä on hyvin  rauhallisessa tilassa. Ennusteeseen mahtuu kuitenkin parin vuorokauden mittaunen häiriö, joka saattaa voimistua magneettiseksi myrskyksi. Kuva © Kari A. Kuure. 

Seuraavan kerran Auringon vaikutus maapallon lähiavaruuteen vahvistuu joulukuun 18. päivänä. Silloin häiriö voi voimistua jopa magneettiseksi myrskyksi, jonka laantuminen vie muutaman vuorokauden. Voimakkaimmillaan magneettinen myrsky olisi 19. joulukuuta, jolloin Kp-indeksi ennustetaan kohoavan lukemaan 5. Jos näin käy yöaikaan, niin silloin revontulia voidaan nähdä etelärannikkoa myöten. Ennusteen viimeiset vuorokaudet ovat sitten rauhallisempia.

lauantai 28. marraskuuta 2020

Revontuliennuste 28. – 1.12.2020

Auringossa on tällä hetkellä neljä aktiivista aluetta ja yhteensä 20 pilkkua. Suurin näistä alueista on AR12786, jolla on kokoa 800 ppm. Se pitäisi siis näkyä paljain silmin ainakin siellä jossakin missä auringonpaistetta riittää.

Auringonpilkkuryhmistä kolme on eteläisellä pallonpuoliskolla ja yksi pohjoisella. Kuva SDO.


Pilkkuryhmä on luokiteltu beeta – gamma -luokaan, joka tarkoittaa sitä, että pilkkuryhmässä on kaksi erimerkkistä magneettista napaa mutta on rakenteeltaan kompleksinen. Tämä kompleksisuus näkyy myös aktiivisuusennusteessa, sillä C-luokan purkauksen todennäköisyys on 55 % ja M-luokan (edellistä voimakkaampi) purkaukselle todennäköisyys on noin 15 %, eikä X-luokan purkaustakaan ole pois suljettu.

Jos pilkkuryhmässä tapahtuu voimakas flarepurkaus, se aiheuttaisi heti ongelmia VHF-radiotaajuuksilla ja jos purkaukseen liittyisi vielä CME-purkaus, parin vuorokauden kuluttua näkisimme komeita revontulia.

Ennuste

Maapallon magneettikentän aktiivisuus ennuste lupailee kuitenkin hyvin rauhallisia aikoja. Ennustejakson kaikki kolme yötä (28./29., 29./30. ja 30./1.) ovat erittäin rauhallisia, sillä Kp-indeksi pysyttelee sitkeästi enintään lukemassa 2. Tällöin vain Lapissa voi odottaa näkevänsä himmeitä revontulia.

 

keskiviikko 25. marraskuuta 2020

Revontuliennuste 25. – 28.11.2020

On ollut mielenkiintoista seurata Auringon aktiivisuuden kehittymistä viimeisen puolen vuoden aikana. Vielä kesällä aktiivisuuden lisääntymistä ei voinut havaita ainakaan tilastoissa mutta sen jälkeen on tapahtunut jo paljon. Tällä hetkellä Auringossa on kolme aktiivista ja pilkullista aluetta, joista suurin on kiertynyt näkyville vain muutama vuorokausi sitten. Se on AR12786 ja sen pinta-alaksi ilmoitetaan 380 miljoonasosaa (ppm) Auringon kiekosta.

Suurin pilkuista (vasemmalla)on 2786 ja se saattaa kehittyä tämän auringonpilkkujakson ensimmäiseksi paljain silmin näkyväksi pilkuksi. Jotta näin kävisi, sen pinta-ala täytyisi tuplaantua. Kuva SOHO.

Pilkku on siis suuri ja se on hieno kaukoputkikohde. Se ei vielä näy paljain silmin, sillä siihen vaadittaisiin pilkulle kokoa noin 700 ppm ja ehkä hieman enemmän, koska Aurinko näkyy keskipäivällä hyvin matalalla koko Suomessa ja ilmakehän heikentää näkyvyyttä voimakkaasti.

Magneettisesti pilkku on tyyppiä beeta, eli siinä on kaksi erimerkkistä magneettista napaa. Tilastollisesti tällainen pilkkuryhmä tuottaa C-luokan flarepurkauksen noin 30 % todennäköisyydellä. Viime vuorokausina näitä C-luokan purkauksia onkin esiintynyt useita, mutta ei 2786 pilkusta, vaan sen vieressä olevassa 2785 pilkkuryhmästä. AR12786 on tuottanut yhden C-luokan purkauksen 22. päivänä, jolloin purkauksen voimakkuudeksi on ilmoitettu C1.2 .

Ennuste

Yöt 25./26. ja 26./27. ovat suhteellisen rauhallisia. Kp-indeksin odotetaan saavuttavan lukeman 3 molempina öinä, jolloin revontulia voitaneen nähdä Pohjois-Suomessa. Etelämpänä revontulien mahdollisuus on pienempi, mutta ei kuitenkaan olematon.

Yö 27./28. on edellisiä öitä rauhallisempi. Kp-indeksi saattaa olla lukemassa 1, jolloin revontulia voitaneen nähdä vain Pohjois-Lapissa ja hieman etelämpänä on pieni mahdollisuus. Jos pilkkuryhmä 2786 tuottaa flarepurkauksia, niin ne ehtivät vaikuttamaan tämän yön avaruussäähän ja mahdollisiin revontulien näkymiseen.

 

 

tiistai 24. marraskuuta 2020

Pitkäaikainen revontuliennuste 23.11. – 19.12.2020

Tulevat neljä viikkoa näyttävät rauhalliselta revontulien suhteen. Merkittäviä magneettisia häiriöitä ei ole odotettavissa, ellei aktivoitunut Aurinko sitten tuota voimakasta flarepurkausta. Tämä ei kuitenkaan näytä todennäköiseltä, sillä vaikka tällä hetkellä Auringossa on neljä aktiivista aluetta ja niissä jopa jonkin verran pilkkuja, niin niille ennustetaan vain pieniä madollisuuksia tuottaa sellaisia purkauksia, jotka aiheuttaisivat Maan magneettikenttään magneettisia myrskyjä.

Tulevina neljänä viikkona tuskin nähdään revontulia muualla kuin (Pohjois-)Lapissa. Kuva © Kari A. Kuure.

Aktiivisista alueista Auringon eteläisellä pallonpuoliskolla oleva AR12785 on todennäköisin purkausten aiheuttaja. Sille luvataan noin 40 % todennäköisyyttä tuottaa C-luokan flare. Pilkkuryhmä on tyyppiä beeta (ryhmässä on molemmat magneettiset navat) ja sen koko on 120 ppm. Aktiivinen alue on vielä Auringon itäreunalla ja vasta noin viikon kuluttua se on sellaisessa asemassa, jossa se voi vaikuttaa maapallon magneettikenttään. Siihen mennessä pilkkuryhmän rakenne voi muuttua merkittävästi.

Toinen aktiivinen alue AR12786 on samankokoinen edellisen ryhmän kanssa mutta on tyypiltään alfa eli siinä on vain yksi magneettinen napa. Alfa-tyypin pilkkuryhmät ovat yleensä hyvin rauhallisia ja niinpä X-luokan flaren todennäköisyys on vain noin 5 %.


sunnuntai 22. marraskuuta 2020

Revontuliennuste 22. – 25.11.2020

Auringon ekvaattorilla on kaksi korona-aukkoa, jotka vaikuttavat lähivuorokausien avaruussäähän. Korona-aukot ovat kuitenkin hyvin heikkoja, joten vaikutus jää vähäiseksi. Auringon pohjoisella pallonpuoliskolla on aktiivinen alue AR12784 ja eteläisellä pallonpuoliskolla on yksi aktiivinen alue AR12783 ja siinä yksi alfaluokan pilkku, jonka todennäköisyys tuottaa vähintään C-luokan flarepurkaus on noin 25 % M-luokan purkaus 5 %.

Ennuste

Yö 22./23. aikana Kp-indeksin odotetaan kohoavan lukemaan 3, ehkä aivan aamun tunteina lukemaan 4. Magneettikentässä on kuitenkin vain vähän energisiä elektroneja, joten revontulien todennäköisyys Pohjois-Suomessa on pienehkö. Lapissa revontulet ovat mahdollisia.

Yöt 2./24. ja 24./25. ovat pääosin rauhallisia. Korona-aukot eivät tuo maapallon magneettikenttään juurikaan lisään elektroneja, joten Kp-indeksikin jää matalaan 2 – 3 lukemiin, jolloin revontulia voitaneen odottaa näkyvän vain Lapissa. Pohjois-Suomessa on pienehkö mahdollisuus revontulille.

torstai 19. marraskuuta 2020

Revontuliennuste 19. – 22.11.2020

Auringossa on ilmaantunut eteläiselle pallonpuoliskolle kaunis alfa-luokan pilkku. Sen koko on 80 ppm. Alfa-luokka tarkoittaa, että pilkku on magneettisesti yksinapainen. Maapallon kohtaama aurinkotuuli on harventuneessa tilassa: hiukkastiheys on alhainen mutta vastaavasti nopeus on suuri, ennusteen mukaan hiukkasnopeus on vähintään 600 km/s. Maapallon magneettikentässä on energisiä elektroneja vähän, johon avaruussään olosuhteet eivät ole tuomassa muutosta. Tästä syystä revontuliennusteen laatiminen on merkittävän epävarmaa.

Ennuste

Yöt 19./20. ja 20./21. ovat rauhallisia. Kp-indeksin maksimilukema on kaksi, jolloin vain Lapissa on mahdollisuus nähdä revontulia.

Yö 21./22. ei juurikaan poikkea edellisistä. Kp-indeksi kuitenkin saavuttaa lukeman 3 päivän aikana, mutta painuu sitten lukemaan 2 iltaan mennessä. Jos ennustettu lukeman 3 ajankohta kuitenkin viivästyy, revontulia voidaan nähdä myös Pohjois-Suomessa. Pitkäaikaisen ennusteen mukaan 22. päivän maksimi lukema olisi 4, jolloin revontulia voitaisiin nähdä myös Keski-Suomessa.maanantai 16. marraskuuta 2020

Revontuliennuste 16. – 19.11.2020

Auringon aktiivisuus on jälleen laskenut ja ne ainoatkin pilkkuryhmä ovat kadonneet. Näin ollen ei ole mikään ihme, että myrskyindeksi DST huitelee nolla tietämillä.

Ennuste

Yöt 16./17., 17./18. ja 18./19. ovat kaki rauhallisia. Kp-indeksin maksimiarvoksi ennustetaan lukemaa 2, joka yleensä mahdollistaa himmeiden revontulien näkymisen Lapissa noin 50 % todennäköisyydellä. Etelämpänä revontulien mahdollisuus on hyvin pieni.Pitkäaikainen revontuliennuste 16.11. – 12.12.2020

Auringon vähäinen aktivisuuden kasvu ei vielä juurikaan näy revontuliennusteissa. Suurin osa ajasta maapallon magneettikenttä pysyttelee rauhallisena ja ajoittaiset häiriöt ovat yleensä pieniä. Samaan aikaan Auringossa pilkkuryhmien aktiivisuus näkyy joinakin C-luokan flarepurkauksina mutta yleensä niitä ilmaantuu vain muutama pilkkuryhmää kohti.

Vain vähäisiä revontulia on odotetavissa lähiviikkoina. Kuva © Kari A. Kuure.

Ennuste

Jonkin asteista revontulitoimintaa on odotettavissa 21./22. yön jälkeen muutaman vuorokauden ajan. Voimakkaimmat purkaukset nähtäneen 24./25. yönä, jolloin Kp-indeksi ehkä nousee lukemaan 4. Tämä tarkoittaa revontulien näkymistä Etelä-Suomessa noin 50 % todennäköisyydellä. Lapissa todennäköisyys on korkeampi, joten siellä on mahdollista nähdä revontulia tämän häiriöjakson aikana. Loppu kuukausi ja joulukuun alku sitten onkin rauhallista.

perjantai 13. marraskuuta 2020

Revontuliennuste 13. –16. 11.2020

Auringossa jo pitkään ollut auringonpilkkuryhmä 2781 on saanut seurakseen uuden ja ilmeisesti myös aktiivisen ryhmän 2782 (aktiivinen alue AR12782) eteläisellä pallonpuoliskolla. Uusi ryhmä on määritetty kuuluvan beeta-luokaan, eli sen alueella on molemmat magneettiset navat. Kokoa ryhmällä on vain 30 ppm ja sille lasketaan noin 25 % mahdollisuus tuottaa C-luokan flare seuraavan vuorokauden aikana. Vaikka flare syntyisikin, se ei vaikuta maapallon lähiavaruuden avaruussäähän.

Aikaisempi auringonpilkkuryhmä 2781 on pienentynyt ja sen koko on vain 80 ppm. Rakenteellisesti se on yksipilkkuinen (alfa-luokka) ja magneettisesti yksinapainen, visuaalisesti hyvin kaunis ja symmetrinen pilkku. Sen todennäköisyys tuottaa C-luokan flare on vain noin 5 %.

Ennuste

Maapallon magneettikentässä on tällä hetkellä vain pieni määrä energisiä elektroneja ja siihen ei ole odotettavissa muutosta tämän ennustejakson aikana.

Yö 13./14. on jälleen hyvin rauhallinen. Kp-indeksin odotetaan kohoavan maksimissaan lukemaan 2. Näin ollen vain Lapissa on jonkinlainen mahdollisuus nähdä revontulia.

Yö 14./15. ei juurikaan ole edellistä aktiivisempi. Kp-indeksin ennustetaan kohoavan korkeintaan lukemaan 3, jolloin himmeitä revontulia olisi mahdollista nähdä Pohjois-Suomessa.

Yö 15./16. on paluu taas hyvin rauhalliseen tilaan. Kp-indeksi kohonneen lukemaan 2 jolloin hyvin rauhallisia revontulia voitaneen odottaa näkyvä Lapissa, sen todennäköisimmin mitä pohjoisemmassa ollaan.

tiistai 10. marraskuuta 2020

Revontuliennuste 10. – 13.11.2020

Auringossa on edelleen yksi aktiivinen alue (AR12781) jolle lasketaan 55 % mahdollisuus tuottaa vähintään C-luokan flarepurkaus. Purkaukset eivät ole kovinkaan voimakkaita ja niiden vaikutus jää vähäiseksi, lähinnä ionosfäärissä tapahtuviksi ja sitä tietä ne voivat vaikuttaa VHF-radioliikenteeseen. Maapallon magneettikenttään tämän luokan flareilla ei juurikaan ole vaikutusta.

Aktiivinen alue (AR128781) ei aiheuta häiriöitä maapallon magneettikenttään lähivuorokausien aikana. Kuva © Kari A. Kuure.

Ennuste

Yöt 10./11., 11./12. ja 12./13. ovat rauhallisia. Kp-indeksin maksimiarvoksi ennustetaan lukemaa 2. Toteutuessaan revontulia nähtäisiin lähinnä Lapissa. Muualla revontulien mahdollisuus on pieni tai lähes olematon.maanantai 9. marraskuuta 2020

Pitkäaikainen revontuliennuste 9.11. – 5.12.2020

Auringon aktiivisuus on kasvanut jo lähes vuoden päivät. Tämä näkyy ennen kaikkea auringonpilkkupäivien määrän vähäisenä lisääntymisenä. Vuositilastoissa muutos ei ole suuren suuri viime vuoden 77 % tämän vuoden 66 % , mutta tämän syyskauden osalta muutos  on jo aivan selkeää. Auringon pilkkuja ja niihin liittyviä pieniä flarepurkauksia on ollut enemmän kuin pitkiin aikoihin. Tämä muutos alkaa näkyä myös ennusteissa, sillä magneettiset häiriöt tai jopa -myrskyt näyttävät tulleen hieman yleisimmiksi.

Jälleen tällä ennustejaksolla voitaneen nähdä revontulia sään salliessa. Kuva © Kari A. Kuure.

Tulevan neljän viikon jaksoon sisältyy myös muutaman vuorokauden mittainen jakso, jolloin on hyvät mahdollisuudet revontulille. Magneettikentän rauhattomuus lisääntyy 19. marraskuuta alkaen ja myrskyksi se yltyy (ehkä) seuraavan vuorokauden aikana. Myrskyä riittää vielä senkin jälkeen ainakin parin vuorokauden ajan, kunnes selkeä rauhoittuminen normalisoi tilanteen viimeistään 25. päivänä. Siitä eteenpäin marraskuun loppu ja joulukuun alku näyttävät muodostuvan jälleen rauhallisiksi.

Jos magneettinen myrsky toteutuu, yöt 19./20. – 22./23. voivat olla revontuliöitä myös etelärannikolla. Keski- ja Etelä-Suomessa revontulia voitaneen odottaa hyvällä todennäköisyydellä ja pohjoisempana ne ovat jo melko varmoja ko. vuorokausina. Valitettavasti Suomen sää marraskuussa vain harvoin mahdollistaa revontulien havaitsemisen.


 

lauantai 7. marraskuuta 2020

Revontuliennuste 7. – 10.11.2020

Auringossa olleet kaksi pilkkuryhmää ovat alkaneet pienetä. Alue AR12780 on kooltaan vain 10 ppm ja siinä olevien pilkkujen määrä on vain yksi. Alue on hyvin rauhallinen. Toinen alue, AR12781, on paljon suurempi, kokoa sillä on 380 ppm mutta se on jo pienenemässä melkoista vauhtia. Silti alue on aktiivinen ja on tuottanut viimeisen vuorokauden aikana kuusi B-luokan ja yhden C-luokan flarepurkauksen. Pilkkuryhmä on luokiteltu magneettisesti beeta-gamma -luokkaan, ja C-luokan purkausten todennäköisyydeksi lasketaan noin 80 % lähimmän vuorokauden aikana.

Aktiivinen auringonpilkkuryhmä AR12781 sijaitsee Auringon eteläisellä pallonpuoliskolla.Kuvattu 6.11.2020 Kuva © Kari A. Kuure.

Ennuste

Tulevina öinä (7./8., 8./9. ja 9./10.) Kp-indeksin ennustetaan pysyttelevän matalissa lukemissa. Maksimilukema tulee olemaan noin 2, jolloin revontulia voidaan odottaa näkyvän vain Lapissa, muualla on vain hyvin vähäinen mahdollisuus revontulille.

keskiviikko 4. marraskuuta 2020

Revontuliennuste 4 – 7.11.2020

Aurinkoon on ilmaantunut kaksi aktiivista aluetta auringonpilkkuineen: yksi pohjoiselle ja yksi eteläiselle pallonpuoliskolle. Eteläinen ryhmä on aktiivisempi, sillä se on kohtalaisen suurikokoinen (150 ppm) ja se on myös tuottanut pari C-luokan flarea, joista voimakkaampi aiheutti Intian valtameren ylle radiohäiriöalueen. Todennäköisyys C-luokan flarien esiintymiselle edelleen on noin 10 % luokkaa.

Ennuste

Maapallon magneettikentän tila näyttäisi pysyttelevän rauhallisena. Kaikkien kolmen yön (4./5., 5./6. ja 6./7.) Kp-indeksin ennustetaan pysyttelevän maksimissaan lukemassa 2. Tämä mahdollistaa rauhallisten revontulien näkymisen Lapissa, muualla niiden mahdollisuus pieni tai jopa olematon.

 

maanantai 2. marraskuuta 2020

Pitkäaikainen revontuliennuste 2. – 28.11.2020

Auringon aktiivisuus minimi saavutettiin viime vuoden joulukuussa. Sen jälkeen aktiivisuus on ollut hitaassa kasvussa, mutta edelleen ollaan hyvin rauhallisessa tilanteessa. Ehkä selvin merkki auringonpilkkujaksosta 25 on ollut Auringossa silloin tällöin näkyneet uuden kauden pilkkuryhmät. Muutama vuorokausia sitten tällainen aktiivinen alue (AR12778) tuotti puolenkymmentä C-luokan flarepurkausta. Nämä eivät vielä saaneet aikaan koronamassapurkausta mutta sellaisia varmasti tullaan näkemään lähikuukausina.

Ennustejakson loppupuolella revontulet ovat mahdollisia ainakin osassa Suomea. Kuva © Kari A. Kuure.

Ennuste

Maapallon magneettikentän pitkäaikainen ennuste kertoo tilanteen olevan rauhallinen reilun kaksiviikkoa. Sen jälkeen Aurinko on jälleen pyörähtänyt kierroksen ja sen magneettisesti epävakaa alue lähestyy maapallon suuntaa. Todennäköisimmät revontuliinkin johtavat rauhattomuuden magneettikentässä esiintyvät marraskuun 20.  päivästä alkaen muutaman päivän ajan ja sen jälkeen rauhoittuminen tavalliseen tylsään tilaan ottaa vielä muutaman vuorokauden.

Näyttäisi siltä, että Auringon magneettikentän aktiivinen alue on hieman menettänyt voimastaan, sillä ennuste lupailee Maan magneettikentän Kp-indeksin korkeimmaksi arvoksi vain lukemaa 4. Edellisistä kerroista ollaan siis tultu alaspäin vähintään yhden tai jopa kaksi pykälää. Lukema 4 toteutuessaan on kyllä varsin hyvä, sillä jos ennen ennustettua ajankohtaa maapallon magneettikenttään on ehtinyt lataantua energisiä elektroneja keskiarvoa lähestyvä määrä, niin silloin ainakin himmeät revontulet ovat mahdollisia Keski-Suomea myöten. Hyvällä onnella hieman etelämpänäkin pohjoinen taivas voi vihertää.