torstai 31. joulukuuta 2020

Revontuliennuste 31.12.2020 – 3.1.2021

Auringon ekvaattorin eteläpuolelle on ilmaantunut pieni korona-aukko. Se ei kuitenkaan ainakaan vielä vaikuta maapallon lähiavaruuden avaruussäähän. Auringonpilkkualueet, joita on kaksi, ovat olleet koko näkyvissä olonsa ajan hyvin vakaita, niissä ei ole tapahtunut ainoatakaan merkittävää flarepurkausta. Pilkkuryhmä 2795 on jo hieman hajonnut ja se kadonnee lähitulevaisuudessa. Molempien ryhmien sijainti Auringon kiekolla on edelleen sellainen, että voimakas flare niissä vaikuttaisi ainakin maapallon ionosfääriin nopeiden protonien törmätessä yläilmakehän atomeihin.

Ennuste

Maapallo on sivuuttanut aurinkotuulen tihentymän ja seuraavat vuorokaudet menevätkin sitten harventuneessa aurinkotuulessa. Aurinkotuulen nopeuden odotetaan pysyttelevän noin 500 km/s nopeudessa ja hiukkastiheydet pysyttelevät tavanomaisissa arvoissaan.

Yöt 31./1., 1./2. ja 2./3. ovat edelleen rauhallisia. Kp-indeksin ennustetaan pysyttelevän pienissä lukemissa ja maksimiarvo on 2. Ennusteen toteutuessa rauhallisia ja himmeitä revontulia voidaan nähdä vain Lapissa. Muualla niiden mahdollisuus on hyvin pieni.

 

 

maanantai 28. joulukuuta 2020

Pitkäaikainen revontuliennuste 28.12.2020 – 23.1.2021

Tällä kertaa ennuste tulevalle neljälle viikolle on aika tylsä. Kp-indeksin ennustetaan vaihtelevan koko ennustejakson ajan lukemien 2 ja 3 välillä. No, tämä ei tietystikään ole koko kuva tulevista viikoista, sillä Auringon aktiivisuus on kasvamassa, hitaasti mutta uutta aktiivisuuskautta kohti silti mennään.

Geomagneettinen ennuste ei revontulia paljo lupaile. Kuva © Kari A. Kuure.

 Auringon pinnalla on tällä hetkellä kaksi aktiivista aluetta, joissa molemmissa on pilkkuja. Vaikka molemmat ryhmät ovat vakaita ja niille ennustettu aktiivisuus on vähäistä, tämä ei tarkoita sitä, että kaikki tulevatkin pilkkuryhmät ennustejakson aikana olisivat samanlaisia. Tosin, mitään ennusmerkkejä ainakaan tätä kirjoittaessani helioseismisissä kartoissa ei ole näkyvissä Auringon toisella puolella, siis meille näkymättömällä osalla.

Revontuliennuste 28. – 31.12.2020

Auringon pinnalla näkyvät kaksi auringonpilkkuryhmää ovat hyvin vakaita. Niille ennustetaan vain pienet todennäköisyydet tuottaa c-luokan flarepurkauksia. Näin ollen maapallon lähiavaruuden avaruussäähän ei ole odotettavissa merkittäviä häiriötiloja. Tätä vakautta ei edes horjuta korona-aukot, joita Auringossa ei ole.

Ennuste

Yöt 28./29., 29./30. ja 30./31. ovat hyvin rauhallisia. Kp-indeksi pysyttelee enintään lukemassa 2 ja vaikka energisiä elektroneja maapallon magneettikentässä on tavanomainen määrä, niin revontulet jäävät hyvin vähiin. Vain Pohjois-Lapissa on mahdollisuus nähdä himmeitä revontulia.

perjantai 25. joulukuuta 2020

Revontuliennuste 25. – 28.12.2020

Auringossa on kaksi aktiivista, pilkkuja sisältävää aluetta. Ne ovat kuitenkin rauhallisia ja niiden ei odoteta tuottavan kovinkaan voimakkaita flarepurkauksia. Pilkkuryhmät eivät siis vaikuta maapallon lähiavaruuden avaruussäähän.

Täysikuu on 30. joulukuuta. Sen kirkkaus heikentää himmeiden revontulien näkyvyyttä, joten lähipäivinä tuskin saamme nauttia revontulien loimotuksesta.

Ennuste

Yö 25./26. on rauhallinen. Kp-indeksin maksimiarvoksi ennustetaan arvoa 3, joka toteutuessaan tuottaisi näkyviä revontulia 50 % varmuudella Pohjois-Suomeen ja Lappiin. Suurin osa yöstä kuluu kuitenkin lukemassa 2, joten kovin kirkkaita revontulet eivät ole edes Lapissa odotettavissa.

Yö 26./27. on edellistäkin rauhallisempi. Kp-indeksin maksimilukema on 2, jolloin vain Lapissa on odotettavissa himmeitä revontulia.

Yö 27./28. ei rauhallisemmaksi voi mennä. Kp-indeksille ennustetaan arvoa 1, jolloin ei edes Pohjois-Lapissa voi odottaa näkevänsä muita kuin hyvin himmeitä revontulia, jos edes niitäkään.

 

tiistai 22. joulukuuta 2020

Revontuliennuste 22. – 25.12.2020

Aamuyöntunteina aurinkotuulennopeus on kohonnut noin 550 km/s ja hiukkastiheys käväisi lukemassa noin 45 p/cm3. Tätä kirjoittaessani hiukkastiheys on jo palautunut lähtötasolleen eli noin 10 p/cm3. Aurinkotuulen tihentymä vaikutti myös planeettojen väliseen magneettikenttään siten, että magneettikentän vaihtelun amplitudi vaihteli nopeasti -10 ja +10 nT välillä ja se puolestaan kohotti Kp-indeksin lukemaan 4.

Kevolla (Pohjois-Lappi) oleva revontulikamera kertoo taivaalla näkyvistä revontulista. Ne eivät kuitenkaan ole kovinkaan kirkkaita. Revontulikorona on keskitaivaalla näkyvissä.

Ennuste

Yö 22./23. tulee olemaan rauhallinen. Kp-indeksin maksimiarvo on lukemassa 3 ja se saavutetaan puolenyön tuntumassa. Aamupuoli yöstä jatkuu Kp-lukemalla 2. Toteutuessaan ennusteen mukaisesti, revontulia voidaan nähdä Pohjois-Suomessa puolenyön tietämissä. Aamupuolella yötä vain Lapissa revontulet ovat mahdollisia.

Yö 23./24. on aktiivinen. Jos illan hämärtyessä Kp-indeksin ennustetaan kohoavan lukemaan 4 ja puolelta öin jo lukemaan 5. Tällöin vallitsee G1-luokan magneettinen myrsky ja revontulia pitäisi näkyä koko maassa etelärannikkoa myöten. Puolenyön jälkeen indeksin lukemat laskevat hiljalleen ja revontulien eteläraja siirtyy kohti pohjoista. Aamulla ennen hämärän alkua revontulia näkynee vain Lapissa.

Yö 24./25. tulee olemaan ensimmäisen yön kaltainen. Kp-indeksi lukema saavuttaa arvon 3 iltayöstä, jolloin revontulia voitaneen nähdä Pohjois-Suomessa. Aamupuolella yötä tilanne pysyttelee muuttumattomana.

 

maanantai 21. joulukuuta 2020

Pitkäaikainen revontuliennuste 21.12.2020 – 16.1.2021

Ennustejakson aktiivisin kausi on jo alkanut. Huippunsa se saavuttaa parissa vuorokaudessa ja sen jälkeen alkaa hidas palautuminen alemman aktiivisuuden tilaan, joka kestääkin sitten ennustejakson loppuun.

Geomagneettinen ennuste antaa ymmärtää, että lähivuorokausina saattaisi revontulia nähdä koko maassa. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että ennuste ei tässä muodossa toteudu. Kuva © Kari A. Kuure.

 

Tätä kirjoittaessani, aktiivisuuden kasvusta ei näy merkkiäkään. Myrskyindeksi on pysytellyt vakaana vähintäänkin vuorokauden ja jopa hieman noussut. Näin ollen voidaankin hyvinkin epäillä 27-vuorokauden Kp-indeksiennusteen toteutumista ainakin ennustetussa muodossaan. Auringossa vain napa-alueilla on korona-aukkoja ja ne eivät vaikuta maapallon lähiavaruuden avaruussäähän.

Auringon pilkkuryhmiä Auringossa on vain yksi, sekin on ilmaantunut näkyviin Auringon itäreunalta viimeksi kuluneen vuorokauden aikana. Sen koko on 120 ppm ja magneettiselta tyypiltään se on alfa. Pilkulle ennustetaan vain 10 % mahdollisuus tuottaa C-luokan flare lähimmän vuorokauden aikana. Vaikka se toteutuisikin, niin sillä ei olisi kovinkaan suurta vaikutusta ionosfäärin tilaan. Mahdollinen CME menisi tässä vaiheessa reilusti maapallon ohi.

Näyttääkin siis siltä, että tästä neljän viikon jakson alkupuolesta (ainakin) tulee hyvin rauhallinen, kirkkaita ja aktiivisia revontulia ei tulla näkemää. Vain tasaisen aurinkotuulen aiheuttamia himmeitä revontulia voitaneen nähdä Lapissa.