lauantai 31. joulukuuta 2022

Revontuliennuste 31.12.2022 – 3.1.2023

Maapalloa kohti on tulossa pienehkö CME-pilvi mutta se on sen verran hidasliikkeinen, että kohtaaminen maapallon magneettikentän kanssa tapahtuu vasta tämän ennustejakson päätyttyä. Näin ollen, jos kohtaamisella on joitain vaikutuksia revontulien määrään ja kirkkauteen, niin ne nähdään vasta 3./4. yönä.

Tällä hetkellä maapallon kohtaaman aurinkotuulen tiheys on matala ja vastaavasti nopeus on huomattavan suuri verrattuna keskimääräiseen. Muutosta tähän ei ole odotettavissa tämän ennustejakson aikana.

Auringonpilkkualue AR13176 on pienentynyt ja on kooltaan nyt 420 ppm. Sen magneettinen rakenne on nyt beeta–gamma, joten se todennäköisesti tulee hiljalleen hiipumaan näkyvistä. Sille kuitenkin ennustetaan vielä 5 % todennäköisyyttä tuottaa X-luokan flarepurkaus. M-luokan purkauksia alue on tuottanut kaksikin viimeisen vuorokauden aikana.

Ennuste

Yöt 31./1., 1./2. ja 2./3. muodostunevat hyvin rauhallisiksi. Indeksien ennusteiden mukaan suurempia magneettisia häiriöitä ei ole odotettavissa yhtenäkään yönä, joten revontulia nähtäneen lähinnä Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapissa revontulien mahdollisuus on pieni ja muualla lähes olematon. 


keskiviikko 28. joulukuuta 2022

Revontuliennuste 28. – 31.12.2022

Auringossa on useita pilkkuryhmiä, joista neljä on pohjoisella pallonpuoliskolla. Näistä uusin (AR13176) on kooltaan noin 400 ppm ja sille ennustetaan noin 5 % mahdollisuutta aiheuttaa X-luokan flarepurkaus. Pilkkuryhmän koko kasvoi voimakkaasti nykyiselleen vain vuorokauden kuluessa ja tässä vaiheessa pilkkuryhmä tuotti useita C- ja M-luokan flarepurkauksia. Tätä pilkkuryhmää pitää tarkkailla lähivuorokausien aikana.

Tämän vuorokauden aikana maapallo kohtaa vähäisen CME-purkauspilven, joka menee suurimmaksi osaksi pohjoispuolelta ohi. Pilven kohtaaminen näkyy heikosti aurinkotuulen hiukkastiheyden kasvuna, mutta muutoin sen vaikutukset jäänevät vähäisiksi. Virtalevyn magneettikentän suunta (IMF) on vaihtumassa pohjoiseen tämän ennustejakson lopulla. Suunnan muutos ei ehdi kuitenkaan vaikuttamaan revontuliaktiivisuuteen.

Ennuste

Yöt 28./29., 29./30. ja 30./31. Ennustettujen indeksien lukemat pysyttelevät matalissa arvoissa, joten kovinkaan suuria mahdollisuuksia revontulien näkemiseen Lapin eteläpuolella ei ole. Ennustejakson viimeisenä yönä voi olla pieni mahdollisuus sille, että revontulia näkyisi myös Pohjois-Suomen taivaalla.

 

 

sunnuntai 25. joulukuuta 2022

Revontuliennuste 25. – 28.12.2022

Lähiavaruuden avaruussää aiheutti pienen magneettisen myrskyn 23./24. yönä ja sään seljettyä Tampereella nähtiin kohtuullisen hienot revontulet vaikkakaan ei kovin aktiivisia. Taivaanvahtiin tulleiden ilmoitusten mukaan muuallakin selkeillä alueilla havaintoja oli tehty.

Jouluaaton aamuyönä nähtiin Tampereella revontulikaari. Kuva © Tampereen Ursa ry.

Tällä hetkellä maapallon kohtaamassa avaruussäässä ei suuri muutoksia tapahdu. Eilen irtosi Auringosta pienehkö CME-pilvi, jonka suunta vie sen maapallon ohi eteläpuolelta. Laajentuvan pilven kärki saattaa osua maapallon magneettikentän vaikutuspiiriin tämä ennustejakson lopulla. Mitä se sitten vaikuttaa on kuitenkin melkoisen epävarmaa. Energisten elektronien määrä maapallon magneettikentässä on kohonnut tavanomaisiin lukemiin, joten revontulia voitaneen aiheutuvan tästäkin kohtaamisesta.

Ennuste

Yö 25./26. Kp- ja K-indeksien ennustetaan kohoavan lukemaan 4 tai hieman yli, jolloin on hyvät mahdollisuudet nähdä revontulia laajalti Etelä-Suomea myöten. Parhaimmat revontulet nähtäneen aamupuolella yötä, jolloin indeksien lukemat ovat korkeimmillaan.

Yö 26./27. on lähes edellisen yön toisinto. Kp-indeksin kuitenkin odotetaan kohoavan 5+-lukemaan mutta se tapahtunee vasta 27. päivän aamupäivän kuluessa. Yön aikana lukemat ovat kuitenkin sen verran korkeita, että revontulia voitaneen odottaa näkyvän jälleen Etelä-Suomen leveydelläkin.

Yö 27./28. näyttäisi muodostuvan jossain määrin edellisten öiden kaltaiseksi tosin hieman vaimentuneena. Pitkäaikaisen Kp-indeksiennusteen mukaan tällöin vielä saavutettaisiin myrskylukemia. Illalla on mahdollista nähdä revontulia Keski-Suomessa, myöhemmin yöllä ja aamun tunteina Etelä-Suomessa. Tähän kuitenkin liittyy sen verran epävarmuustekijöitä, että todennäköisyys revontulien näkymiselle alueen eteläisissä osissa ei ole mitenkään varmaa. Etelärannikolla niitä tuskin nähtäneen, vaikka edellisinä öinä niitä olisi ehkä nähtykin.

torstai 22. joulukuuta 2022

Revontuliennuste 22. – 25.12.2022

Aurinko ja avaruussää ovat edelleen hyvin rauhallisia. Tämän päivän aikana maapallo ohittaa pienen aurinkotuulen tihentyneen virtauksen mutta se ei vaikuta lähiavaruuden avaruussäähän. Maan magneettikentässä energisiä elektroneja on edelleen hyvin vähän, eikä tähän tilanteeseen ole odotettavissa muutosta lähivuorokausien aikana.

Ennuste

Yöt 22./23., 23./24. ja 24./25. muodostuvat hyvin rauhallisiksi. Magneettikentän tilaa kuvaavat indeksit pysyttelevät matalissa lukemissa, joten revontulia voitaneen pienellä todennäköisyydellä odottaa näkyvän Pohjois-Lapissa. Etelämpänä niiden mahdollisuus on todella pieni.

maanantai 19. joulukuuta 2022

Revontuliennuste 19. – 22.12.2022

Maapallo on kohtaamassa aurinkotuulen tihentyneen virtauksen. Se nostaa hiukkastiheyttä lähiavaruudessa ja vaikuttaa jonkin verran maapallon magneettikenttään. Tihentyneeseen virtaukseen liittyy myös virtalevyn IMF-kentän suunnan muutos kohti etelää. Tämä muutos vaikuttaa jonkin verran revontuliherkkyyteen. Energisiä elektroneja maapallon magneettikentässä on hyvin vähän, joten tämä rajoittaa jonkin verran revontulien kirkkautta ja näkymistä.

Ennuste

Yö 19./20. Päivän aikana Kp- ja K- indeksien ennusteet osoittavat hieman kohonneita arvoja, mutta niiden arvioidaan laskevan matalampiin lukemiin yöhön mennessä. Revontulet ovat mahdollisia Pohjois-Lapissa, Etelä-Lapissa niiden mahdollisuus on vähäisempi. Etelämpänä revontulia tuskin nähdään.

Yö 20./21. Kaikki indeksi kohoavat korkeampiin lukemiin jo illan aikana. Aivan myrskylukemiin ei kuitenkaan päästä, joten näkyvät revontulet ovat hyvin maltillisia. Revontulia voidaan odotella Keski-Suomesta pohjoiseen jo iltayötä alkaen. Etelä-Suomessa revontulien mahdollisuus on jonkinlainen aamupuolella yötä.

Yö 21./22. Yö muodostuu hieman heikoksi revontuliyöksi, sillä indeksien ennustetaan jäävän mataliin lukemiin. Revontulet ovat edelleen mahdollisia Pohjois-Lapissa mutta etelämpänä niiden todennäköisyys on pieni. Keski- ja Etelä-Suomessa niitä tuskin nähdään. 

perjantai 16. joulukuuta 2022

Revontuliennuste 16. – 19.12.2022

Auringossa on kahdeksan pilkkuryhmää, joista kaksi on luokiteltu beetagammaksi. Näille kahdelle ennustetaan 10 % mahdollisuutta tuottaa X-luokan flare ja 5 ja 10 % mahdollisuus tuottaa muita protonipurkauksia. Näistä kahdesta aktiivisesta alueesta AR13163 on eteläisellä pallonpuoliskolla ja keskellä itä-länsisuunnassa Auringon kiekolla. Toisin sanoen, jos tällä alueella tapahtuu voimakkaita purkauksia, ne voivat lähes välittömästi vaikuttaa Maan lähiavaruuden avaruussäähän.

Auringon vaikutus avaruussäähän näyttäisi hiljalleen voimistuvan viime viikkojen hiljaiselon jälkeen. Tosin aktiivisuuden lisääntyminen näyttäisi tapahtuvan vasta tämän ennustejakson jälkeen. Maapallon kohtaamaa aurinkotuuli on edelleen keskimääräistä niin tiheydeltään kuin nopeudeltaankin ja siinä olevat muutokset ovat vähäisiä.

Ennuste

Yöt 16./17., 17./18. ja 18./19. Rauhallinen avaruussää ja sitä tietä myös rauhallinen maapallon magneettikentän tila näyttäisi jatkuvan koko ennustejakson ajan. Kp- ja K-indeksien ennustetaan pysyttelevän matalissa lukemissa. Revontulien mahdollisuus on jonkinlainen Pohjois-Lapissa ja vähäinen Etelä-Lapissa. Muualla Suomessa revontulia tuskin nähdään.

 

tiistai 13. joulukuuta 2022

Revontuliennuste 13. – 16.12.2022

Frontiers in Astronomy and Space Sciences verkkojulkaisussa on julkaistu mielenkiintoinen tutkimus, jossa on tutkittu Auringon magneettista jaksollisuutta. Tutkijoiden mukaan Auringossa on kaksi, noin 17 vuotta pitkää jaksoa, jotka ovat noin 5 vuoden vaihesiirrossa keskenään. Ensimmäinen magneettinen jakso esiintyy ekvaattoriseudulla aina 55° leveyspiirille asti ja toinen samalta leveyspiiriltä navoille. Näiden jaksojen yhteisvaikutus näkyy mm auringonpilkkumaksimien esiintymisessä ja jaksojen avulla voidaan ennustaa (ainakin jossain määrin) tulevia auringonpilkkujen maksimeja. Niille, joille tieteellisten tutkimusselostusten ymmärtäminen on hieman vaikeaa (kuten meille maallikoille näin hyvin usein on) samasta asiasta on julkaistu hieman yksinkertaistettu ja lyhennetty uutinen Spaceweather.com sivustolla tänään (joulukuun 13. päivänä).

Tänään Auringossa on yhdeksän pilkkuryhmää, jotka kuitenkin ovat magneettisesti rauhallisia alfa- ja beetaluokkiin kuuluvia. Suurin (pinta-ala 670 ppm) niistä (AR13153) on jo kiertymässä pois näkyvistä ja pari muutakin isoa ryhmää ovat jo sellaisella alueella, että ne eivät vaikuta maapallon lähiavaruuden avaruussäähän. Näyttääkin siltä, että magneettikenttää pysyttelee rauhallisena tämän(kin) ennustejakson aikana.

Ennuste

Yöt 13./14., 14./15. ja 15./16. Maapallon kohtaamassa aurinkotuulessa on vain vähäistä tiheyden vaihtelua, jolla ei kuitenkaan ole sen suurempaa vaikutusta lähiavaruuden tilaan. Magneettikentän aktiivisuutta kuvaavat Kp- ja K-indeksit pysyttelevät matalissa lukemissa kaikkina öinä. Revontulia voidaan odottaa näkyvän jonkinlaisella todennäköisyydessä Lapissa. Pohjois-Suomessa revontulien mahdollisuus on pieni ja etelämpänä niitä todennäköisesti ei nähdä.

 

 

lauantai 10. joulukuuta 2022

Revontuliennuste 10. – 13.12.2022

Tällä ennustejaksolla näyttää avaruussää muodostuvan hyvin rauhalliseksi. Maapallon kohtaama aurinkotuuli on hyvin keskimääräinen niin tiheyden kuin nopeudenkin osalta. Vasta ennustejakson lopulla on odotettavissa vähäistä muutosta, mutta silloinkaan ei mitään dramaattista tapahdu.

Ennuste

Yöt 10./11., 11./12. ja 12./13. Maan magneettikentän tilaa kuvaavat Kp- ja K-indeksit pysyttelevät matalissa lukemissa koko ennustejakson ajan. Näin ollen vain Lapissa ja jossain määrin myös Pohjois-Suomessa voidaan nähdä himmeitä ja rauhallisia revontulia. Muualla revontulien mahdollisuus on hyvin pieni.keskiviikko 7. joulukuuta 2022

Revontuliennuste 7. – 10.12.2022

Auringossa on kaikkiaan seitsemän numeroitua pilkkuryhmää, jotka kaikki ovat alfa tai beeta luokkiin kuuluvia. Suurin pilkkuryhmistä on edelleen AR13153, jolla on koko 660 ppm ja yksittäisiä pilkkuja 27. Tälle pilkkuryhmälle ennustetaan 5 % mahdollisuutta tuottaa X-luokan flare lähimmän vuorokauden aikana. Viimeisen kolmen vuorokauden kuluessa purkaukset ovat olleet korkeintaan C2.73 -luokkaa, joten lähitulevaisuus tuskin muuksi muuttuu.

Tätä kirjoittaessani maapallo on kohtaamassa aurinkotuulen tihentymän eli CIR-virtauksen. Se kohottaa lähiavaruuden hiukkastieyhden arvoon 10 p/cm3 mutta hiukkasnopeudet putoavat arvoon 300 km/s ensi yön aikana. Nämä muutokset tuovat mukanaan magneettista rauhattomuutta.

Ennuste

Yö 7./8. Kp- ja K-indeksien arvioidaan kohoavan lukemaan 4 ja mahdollisesti aamupuolella yötä lähemmäs arvoa 5. Toteutuessaan magneettinen rauhattomuus synnyttäisi revontulia, joita voitaisiin ihailla Etelä-Suomen taivaalle rauhalliset revontulet. Kirkkaimmat revontulet nähtäisiin aamupuolella yötä. Ennuste näyttäisi varsin maltilliselta, joten etelärannikolla revontulien mahdollisuus on hyvin pieni.

Yöt 8./9. ja 9./10. muodostuvat rauhalliseksi. Ensimmäisen yön magneettinen rauhattomuus näyttäisi laantuvan ja sen vuoksi revontulia nähtäisiin vain Lapissa ja ehkä Pohjois-Suomessa. Muualla revontulien mahdollisuus on hyvin pieni.

sunnuntai 4. joulukuuta 2022

Revontuliennuste 4. – 7.12.2022

Auringon aktiivisuus on pysytellyt viime vuorokausina suhteellisen vakaana. Ainoastaan yksi M1.2-luokan flarepurkaus on tapahtunut, muut flaret ovat olleet heikompia. Auringossa on yksi beeta-gamma-luokan pilkkuryhmä, jolle ennustetaan aktivisuuden esiintymistä lähivuorokauden aikana, mutta ei kuitenkaan X-luokan flare-toimintaa. Kokoa tällä AR13153 alueella on 750 ppm, joten se voisi olla joissakin tapauksissa nähtävissä paljain silmin. Suomessa kuitenkin Auringon korkeus keskipäivällä on niin matala, että tarvittava kontrasti todennäköisesti jää saavuttamatta.

Ennuste

Yöt 4./5. ja 5./6. muodostuvat rauhallisiksi. Indeksien lukemat pysyttelevät alhaisissa lukemissa ja revontulet ovat todennäköisiä vain Lapissa ja jossain määrin Pohjois-Suomessa. Muualla ne eivät ole todennäköisiä.

Yö 6./7. voi muodostua hieman toisenlaiseksi. Maapallon on kohtaamassa jälleen uuden aurinkotuulen tihentyneen ja hitaan virtauksen. Lähiavaruuden hiukkastiheys tulee kohoamaan merkittävästi ja tämä puolestaan nostaa magneettikenttään kohdistuvaa dynaamista painetta. Seurauksena voi olla magneettista rauhattomuutta mutta ehkä ei kuitenkaan varsinaista magneettista myrskyä. Revontulet ovat mahdollisia Lapista Keski-Suomeen alueella ainakin ajoittain. Etelämpänä revontulien mahdollisuus on pieni.

torstai 1. joulukuuta 2022

Revontuliennuste 1. – 4.12.2022

Maapallo kohtasi eilen leveähkön aurinkotuulivirtauksen (CIR), jonka tiheys on edelleen kasvussa. Suurimman tiheyden se saavuttanee 3. joulukuuta. Samaan aikaan maapallon magneettikentässä on runsaasti energisiä elektroneja, joten revontuliherkkyys on kasvussa. Eilen myös tapahtui Auringossa pienehkö CME-purkaus, joka ei kuitenkaan aivan suoraan ole tulossa kohti Maata. Sen vaikutukset, jos niitä on, tuntuvat maapallon magneettikentässä vasta seuraavalla ennustejaksolla.

Ennuste

Yö 1./2. Jo iltayöstä Kp-indeksin arvo on kohoamassa kohtuulliseen suureen arvoon ja myöhemmin yöllä sen odotetaan saavuttavan myrskytason. Korkeiden leveyksien K-indeksi saavuttanee myrskytason jo iltapäivän kuluessa, joten näyttäisi siltä, että edessä on aktiivinen revontuliyö. Jos ennustetut indeksilukemat saavutetaan, viimeistään aamupuolella yötä koko Suomessa voitaneen nähdä revontulia.

Yö 2./3. Aurinkotuulen virtaus näyttäisi jatkuvan edelleen ja se kohottaa Kp-indeksin ennustettua lukemaa häiriötilaan. K-indeksin ennustetaan kohoavan edelleen myrskylukemiin, tosin jo iltapäivän aikana ja laantuvan iltaa kohti mentäessä. Revontulet ovat mahdollisia Etelä-Suomen leveydelle mutta ei aivan etelärannikolle asti. Todennäköisemmin revontulia nähtäneen Etelä-Suomessa iltayöstä ja Pohjois-Suomen leveydellä koko yön.

Yö 3./4. Jos CIR-virtauksen jättöreuna on hyvin terävä, se voi aiheuttaa magneettisia häiriöitä tänä yönä maapallon magneettikentässä. Indeksit kuitenkin ovat alenevassa suuntauksessa, joten revontulet eivät ole kovinkaan todennäköisiä Keski-Suomen eteläpuolella. Mahdollisia ne silti ovat. Lapissa ja Pohjois-Suomessa on odotettavissa tavanomainen revontuliyö.