perjantai 31. joulukuuta 2021

Revontuliennuste 31.12.2021 — 3.1.2022

Auringon aktiivisuus viimeksi kuluneen vuorokauden aikana on ollut matala. Voimakkaimmat flarepurkaukset tapahtuivat 28. päivä, jolloin kehittyi kaksi M-luokan flarea. Näiden jälkeen aktiivisuus on hiipunut merkittävästi. Kumikaan näistä M-luokan flaresta ei aiheuttanut CME:tä. Sen sijaan 28. ja 29. päivinä syntyi CME-purkaukset, joiden maksiminopeudet olivat 1956 ja 1420 km/s. Nämä eivät kuitenkaan suuntautuneet kohti Maata.

Ennuste

Yöt 31./1., 1./2. ja 2./3. ovat rauhallisia. Öiden aikaiset Kp- ja K-indeksien lukemien ennustetaan pysyttelevän matalissa lukemissa, vain 2. päivän aamuna Kp-indeksi kohoaa lukemaan 4 ja K-indeksi lukemaan 3. Maapallon magneettikentässä on vain vähän energisiä elektroneja, joten revontuliherkkyys ei ole kovinkaan korkea.

Himmeiden revontulien mahdollisuus on hieman tavanomaista matalampi Lapissa. Pohjois-Suomessa revontulet ovat mahdollisia mutta ei kovinkaan todennäköisiä. Etelämpänä revontulia tuskin nähdään.tiistai 28. joulukuuta 2021

Revontuliennuste 28. — 31.12.2021

Auringossa on viisi auringonpilkkuryhmää, joista viimeisin on sen verran tuore, että sitä ei vielä ole numeroitu. Pilkkuryhmät ovat kaikki rauhallisia alfa tai beeta luokkiin kuuluvia, joten kovin voimakkaita 

purkauksia ei lähiaikoina ole odotettavissa. Alueen AR 2916 todennäköisyys tuottaa C-luokan purkaus lähimmän vuorokauden aikana on noin 70 % ja M-luokan 15 %. Muiden pilkkuryhmien purkaustodennäköisyydet ovat pienempiä.


Ennuste

Yöt 28./29., 29./30. ja 30./31. ovat kaikki rauhallisia. Kp- ja korkeiden leveyksien K-indeksit pysyttelevät lukemassa 2 — 3, joten kovin voimakkaita revontulia ei ole odotettavissa. Lapissa revontulien todennäköisyys on ehkä hieman tavallista korkeampi, sillä maapallon magneettikentässä on hieman tavallista enemmän energisiä elektroneja. Pohjois-Suomessa revontulet ovat mahdollisia ja Keski-Suomessakin niiden näkyminen on mahdollista. Etelä-Suomessa revontulien todennäköisyys on pieni, mutta ei kuitenkaan täysin olematon.Pitkäaikainen geomagneettinen ennuste
lauantai 25. joulukuuta 2021

Revontuliennuste 25. — 28.12.2021

Auringossa on yhdeksän pilkkuryhmää ja pilkkuluku on korkea, peräti 143. Kolmessa pilkkuryhmässä on vähintään 15 yksittäistä pilkkua. Pilkkujen runsaasta määrästä huolimatta, ne eivät ole kovinkaan aktiivisia ja C-luokan flarepurkausten todennäköisyyden ennustetaan olevan matala, vain parille pilkkuryhmälle se on kohtuullisen korkea.

Pilkkuryhmän AR2907 on aktiivisin, sillä sille ennustetaan jopa 75 % todennäköisyyttä tuottaa C-luokan ja 10 % todennäköisyyttä tuottaa M-luokan flarepurkaus. Pilkkuryhmä on kuitenkin lähellä Auringon länsireunaa ja kiertymässä reunan taakse aivan lähivuorokausina, joten sen ei odoteta juurikaan vaikuttavan maapallon avaruussäähän. Lähivuorokausina tai jopa pitempään pilkkuryhmistä AR 2916 ja AR2918 ovat erityisen silmällä pidettäviä.

Ennuste

Yö 25./26. on suhteellisen aktiivinen. Kp-indeksi kohoaa yön ajaksi lukemaan Kp4 ja korkeiden leveyksien K-indeksi saavuttaa saman arvon 26. päivän aamulla. Revontulet ovat mahdollisia jopa Keski-Suomea myöten ja Etelä-Suomessakin voidaan kameroilla havaita revontulivaloa ainakin aamupuolella yötä. Aivan etelärannikolla revontulien todennäköisyys on pieni.

Yöt 26./27. ja 27./28. ovat rauhallisia. Revontulet ovat mahdollisia Lapissa ja Pohjois-Suomessa ja Keski-Suomessakin niiden todennäköisyys on pieni. Etelä-Suomeen revontulien näkymisen mahdollisuus ei kuitenkin ulotu.

keskiviikko 22. joulukuuta 2021

Revontuliennuste 22. — 25.12.2021

Auringossa on kaikkiaan kymmenen pilkkuryhmää, joista vain yksi on beeta—gamma -tyyppiä. Tälle alueelle ( AR 2907) ennustetaan 45 % todennäköisyyttä tuottaa vähintään C-luokan flarepurkaus. Muitten pilkkuryhmien aktiivisuus ja ennusteet ovat matalampia. 

Lähivuorokausina on syytä seurata AR 2916 kehitystä, se on juuri kiertynyt Auringon itäreunan takaa näkyville ja vaikka sille ei vielä flarepurkausten todennäköisyyksiä laskettukaan, niin se on jo nyt vähintään 100 miljoonasosan kokoinen. Sen leader-pilkku on kuitenkin iso ja hyvin kehittynyt, joten pilkkuryhmä tulee olemaan luultavasti hyvin aktiivinen lähivuorokausina.

Ennuste

Viimeksi kuluneen vuorokauden aikaan Auringossa on tapahtunut kaksi M-luokan flarepurkausta.

Yö 22./23.
on etenkin aamupuolella aktiivinen. Kp-indeksi nousee lukemaan 3, joskin se on suurimman osan yöstä lukemassa 2. korkeiden leveyksien K-indeksi on myös matalissa lukemissa. Yö on rauhallinen, himmeähköjä revontulia voidaan nähdä Lapissa ja aamupuolella yötä myös Pohjois-Suomessa. Etelämpänä revontulien mahdollisuus on hyvin pieni.

Yö 23./24. on jo selvästi aktiivisempi kuin edellinen yö. Maapallo kohtaa 20./21, yönä tapahtuneen CME-purkauspilven, joka kohottaa lähiavaruuden hiukkastiheyden moninkertaiseksi hyvin lyhyessä ajassa. Kp-indeksi kohoaa lukemaan Kp4 tai Kp5 ja K-indeksi vähintään lukemaan K3. 

Jos ennuste toteutuu, Lapissa revontulet ovat kirkkaita ja aktiivisia, Pohjois-Suomessa aktiivisia ja Keski-Suomessa suhteellisen kirkkaita. Etelä-Suomessa voidaan nähdä himmeä ja rauhallinen revontulikaari. Aamupuolella yötä on odotettavissa pienehkö ja lyhytaikainen magneettinen myrsky (K5, G1), joten jopa etelärannikolla voitaneen nähdä revontulia.

Yö 24./25. palautuminen edellisen yön aktiivisesta geomagneettisesta tilasta on nopeaa ja tämä yö muodostunee hyvinkin rauhalliseksi. Alkuillasta voitaneen revontulia nähdä Lapissa ja Pohjois-Suomessa mutta nekin rauhoittuvat yön kuluessa. Etelämpänä revontulien mahdollisuus on hyvin pieni.

Pitkäaikainen ennuste

Vaihtelevaa avaruussäätä, joka tuottaa jossakin vaiheessa myös revontulia. Kuva © Kari A. Kuure.

 

 

sunnuntai 19. joulukuuta 2021

Revontuliennuste 19. — 22.12.2021

Auringossa on kuusi pilkkuryhmää, joista vain kaksi on beeta—gamma -luokkaan kuuluvia. Flarepurkaukset ovat olleet heikkoja, vain 17.12. tapahtui M1,29 purkaus, joka ei kuitenkaan aiheuttanut CMEtä. Flarepurkaukset saivat aikaan maapallon ilmakehän ionosfäärissä hienoista ionisaation lisäystä, josta radioamatöörit voivat olla iloisia ehkä parempien radiokelien vuoksi.

Maapallon kohtaama aurinkotuuli on harvaa, joskin vähäistä tiheyden nousua on havaittavissa 19./20. yönä. Samalla hiukkastuulen nopeus vähenee. Lähivuorokausina maapallon magneettikentän energiset elektronit ovat vähissä, joten seuraavat kolme vuorokautta tulevat olemaan hyvin rauhallisia.

Ennuste

Auringonpilkkuryhmistä ennustetaan kahdelle 55 % todennäköisyyttä aiheuttaa C-luokan ja 15 % todennäköisyyttä M-luokan flarepurkaukseen. Muiden ryhmien todennäköisyydet ovat pienempiä. X-luokan purkausten todennäköisyys näille kahdelle ryhmälle on noin 5 % samoin kuin muiden protoni-ilmiöiden tuottamiselle.

Yöt 19./20. ja 20.21. Kp- ja K-indeksit pysyttelevät matalissa lukemissa (<=3) joten revontulet ovat mahdollisia vain Lapissa ja ehkä Pohjois-Suomessa. Matala elektronitiheys magnetosfäärissä tekee esiintyvistä revontulista himmeitä. Muualla revontulien mahdollisuus on häviävän vähäinen.

Yö 21./22. on edellisiä aktiivisempi. Kp-indeksi odotetaan saavuttavan lukeman Kp4 21.päivän iltayöstä. Sitä on edeltänyt korkeiden leveyksien K-indeksi kohoaminen lukemaan K5 iltapäivällä. Sen jälkeen indeksin lukema on hiljalleen laskusuunnassa ja vuorokauden vaihtuessa indeksi saavuttaa jo matalan (K2) lukeman.

Revontulien näyttävyys riippuu paljolti energisten elektronien määrän kehittymisestä edeltävien vuorokausien aikana. Jos 19./20. yönä maapallon kohtaama aurinkotuulen tihentymä onnistuu syöttämään elektroneja maapallon magneettikenttään, revontulet voivat olla kirkkaita. Ellei näin käy (IMF-kentän Bz:n suunta on pohjoiseen) revontulet voivat jäädä näkemättä tai ne ovat hyvin himmeitä.

Konservatiivisesti ennustettuna revontulet ovat todennäköisiä Lapissa ja Pohjois-Suomessa. Keski-Suomessa revontulet ovat mahdollisia ja Etelä-Suomessa niiden mahdollisuus on pieni, etelärannikolla hyvin pieni. Mitään balalaikka-showta tuskin on odotettavissa edes revontulien esiintymisen parhaimmilla paikoilla käsivarren Lapissa.

torstai 16. joulukuuta 2021

Revontuliennuste 16. — 19.12.2021

Auringon eteläiselle pallonpuoliskolle on ilmestynyt viiden pilkkuryhmä jono viimeksi kuluneen vuorokauden aikana. Pilkkuryhmät ovat nopeasti kasvavia ja ne ovat tuottaneet jo useita C-luokan flarepurkauksia. Jatkossa ryhmille yhteensä arvioidaan C-luokan purkauksen todennäköisyydeksi jopa 75 % lähimmän vuorokauden aikana. Eniten yksittäisiä pilkkuja on ryhmässä 2907, jossa niitä on 12 pilkkua ja ryhmä onkin luokiteltu magneettisesti beeta—gammaksi. Sen todennäköisyys tuottaa vähintään C-luokan flare on noin 60 %. Muut pilkkuryhmät ovat joko alfa tai beeta luokkaan kuuluvia.

Auringossa on muutama korona-aukko, joista yksi sijaitsee ekvaattorilla. Tosin se on hyvin kapea, joten sen mahdollisuus vaikuttaa maapallon lähivuorokausien avaruussäähän on vähäinen. Se on kuitenkin silmällä pidettävä, sillä vahvistuessaan se voi tuottaa muutaman vuorokauden kuluessa magneettisia häiriöitä Maan magneettikenttään.

Ennuste

Kp- ja korkeiden leveyksien K-indeksit pysyttelevät matalissa lukemissa koko ennustejakson ajan. Nopean muutosta tilanteeseen voi tuottaa auringonpilkkuryhmissä tapahtuvat voimakkaat flarepurkaukset ja niitä seuraavat CME-purkauspilvet, mutta näitä on mahdoton ennustaa.

Yöt 16./17., 17./18. ja 18./19. ovat rauhallisia. Tavanomaisia revontulia voitaneen nähdä Lapissa ja mahdollisesti ajoittain Pohjois-Suomessa. Selkeän sään alueilla revontuliharrastajien pitäisi kuitenkin olla varuillaan odottamattomien auringonpurkausten aiheuttamiin muutoksiin magneettikentän aktivisuudessa ja revontulien esiintymiseen.

maanantai 13. joulukuuta 2021

Revontuliennuste 13. — 16.12.2021

Auringon aktiivisuus jatkuu matalana, sillä siinä on ainoastaan yksi hyvin pieni pilkkuryhmä. Tälle ryhmälle ennustetaan alle 10 % todennäköisyyttä tuottaa C-luokan flare. C-luokan flare ei kuitenkaan yleensä ole riittävän voimakas, jotta sen seurauksena syntyisi CME-purkaus, joten lähivuorokausien avaruussäähän vaikuttaa vain tavallinen aurinkotuuli tiheyden ja nopeuden vaihteluineen. 

Ennuste

Yö 13./14. Maapallon kohtaamassa aurinkotuulessa on heikko tihentymä ja se nostaa Kp-indeksin lukemaa arvoon Kp3 päivän aikana. Iltaa kohden arvo putoaa alemmaksi ja yöstä näyttäisi muodostuvan hyvin rauhallinen. Himmeät revontulet ovat mahdollisia vain Lapissa.

Yö 14./15. Aurinkotuulen nopeus on hieman tavallista suurempi, mutta hiukkastiheys tavanomainen. Näin olleen indeksit pysyttelevät matalissa lukemissa ja revontulien mahdollisuus Pohjois-Lappia lukuun ottamatta on hyvin pieni. Pohjois-Lapissakin revontulet ovat hyvin himmeitä ja näkyvät vain ajoittain.

Yö 15./16. Maapallo kohtaa (korona-aukkoa muistuttavan) harventuneen aurinkotuulen alueen, jossa hiukkasnopeus on noin 500 km/s. Maapallon magneettikentän energisten elektronien määrä on kuitenkin hyvin pieni, ja kun nopeahko mutta harva aurinkotuuli ei aiheuta kovin suurta painetta magneettikenttään, magneettiset häiriöt jäävät vähäisiksi. Näin ollen Lapissa revontulien todennäköisyys on kohtalainen ja pienehkö Pohjois-Suomessa. Etelämpänä revontulia tuskin nähdään.

Pitkäaikainen geomagneettinen ennuste

Joulun jälkeen näyttäsi olevan erittäin hyvä mahdollisuus nähdä revontulia jopa koko maassa. Kuva © Kari A. Kuure.

 

 

perjantai 10. joulukuuta 2021

Revontuliennuste 10. — 13.12.2021

Auringon aktiivisuus on hyvin matala: ei pilkkuja eikä korona-aukkoja meille näkyvällä puolella. Seuraavan kolmen vuorokauden aikana tähän tilanteeseen ei ole tulossa merkittäviä muutoksia, joten revontuliakaan ei ole odotettavissa.

Ennuste

Yöt 10./11. ja 11./12. Rauhallinen avaruussää jatkuu ja indeksit pysyttelevät matalissa lukemissa. Revontulet Pohjois-Lapissa ovat mahdollisia mutta ei kovinkaan todennäköisiä. Muualla revontulia tuskin nähdään.

Yö 12./13. Avaruussään tilanne muuttuu jonkin verran. Maapallo kohtaa pienehkön aurinkotuulen tihentymän vuorokauden vaihtuessa ja sen seurauksena lähiavaruuden hiukkastiheys kohoaa kaksin tai kolmin kertaiseksi tavanomaisesta. Tihentymän jälkipuoliskolla hiukkasvirtauksen nopeus kohoaa lähes kaksikertaiseksi tavanomaisesta. Nämä muutokset näkyvät Kp-indeksin ennusteessa, jonka arvot kohoavat lukemaan 3 iltayöstä alkaen. Revontulet ovat mahdollisia Lapissa ja jossain määrin myös Pohjois-Suomessa. Muualla revontulia tuskin nähdään.

tiistai 7. joulukuuta 2021

Revontuliennuste 7. — 10.12.2021

Aurinko on hyvin rauhallisessa tilassa. Näkyvällä alueella on vain yksi aktiivinen alue, jolla ei kuitenkaan ole pilkkuja. Se on jäänne AR2904 pilkkuryhmästä, jonka H-alfa -plagealue näkyy vielä jonkin aikaa. Korona-aukot ovat hyvin pieniä, hajallaan ja merkityksettömiä lähiavaruuden avaruussään kannalta.

Ennuste

Yöt 7./8., 8./9. ja 9./10. Ennustetut Kp- ja K-indeksi ovat koko jakson hyvin matalissa lukemissa. Vain Lapissa, ja todennäköisesti vain Pohjois-Lapissa on edes jonkinlaiset mahdollisuudet nähdä revontulia, muualla niiden näkyminen on epätodennäköistä.

lauantai 4. joulukuuta 2021

Revontuliennuste 4. — 7.12.2021

Auringon aktiivisuus on edelleen hyvin vähäistä ja auringonpilkkuryhmiä on vain kaksi ja nekin hyvin pieniä ja poistumassa Auringon länsireunan taakse.

Ennuste

Lähivuorokausien Kp-indeksi vaihtelee lukemien 2 — 4 välillä. Suurimmat lukemat saavutetaan aamupuolella yötä Suomen aikaa. Korkeiden leveyksien K-indeksi saavuttaa maksilukeman 5 vielä tämän vuorokauden aikaan, mutta se tapahtuu keskipäivän tienoilla Suomen aikaan. Yönaikaset lukemat ovat matalia.

Yöt 4./5., 5./6. ja 6./7. ovat suhteellisen rauhallisia. Revontulia voidaan nähdä Lapissa ensimmäisenä ja toisena yönä, kolmantena yönä niiden todennäköisyys on jonkin verran matalampi. Pohjois-Suomessa revontulien mahdollisuus on olemassa mutta se ei ole kovinkaan korkea. Etelämpänä revontulet ovat mahdollisia mutta ei kovinkaan todennäköisiä.

keskiviikko 1. joulukuuta 2021

Revontuliennuste 1. — 4.12.2021

Yllättävä magneettinen häiriö alkoi kehittyä 30.11. päivän iltana, jolloin lähiavaruuden hiukkastiheys kasvoi moninkertaiseksi aikaisempaan verrattuna. Samaan aikaa aurinkotuulen nopeus kasvoi noin 500 km/s ja magneettikentän Bz-komponentti kääntyi etelään. Häiriötila kehittyi magneettiseksi myrskyksi (G1) aamupuolella yötä Suomen aikaa.

Maapallo kohtasi ilmeisesti täysin ennustamattoman ”co-rotatin interaction region (CIR)” -tihentymän, joka sai aikaan nämä ilmiöt. WSA-ENLIL ennuste ei tällaista aurinkotuulen tihentymää ennustanut, vaan parin seuraavan vuorokauden ajan odotettiin hyvin harvaa aurinkotuulta ja laskevaa sen nopeutta.

Marraskuun viimeisen päivän aamuna Auringossa tapahtui pieni CME-purkaus, jonka kulkureitti on kohti maapalloa. Pääosa pilvestä menee ohi maapallon eteläpuolelta. Pilvi kuitenkin laajenee ja sen pohjoisosa kohtaa maapallon joulukuun 3. päivänä, alustavien laskelmien mukaan iltapäivällä tai alkuillasta Suomen aikaa.

Ennuste

Yö 1./2. Ennusteen mukaan indeksien lukemat pysyttelevät matalissa lukemissa. Odottamaton CIR voi kuitenkin muuttaa tilannetta siten, että magneettikentässä esiintyy epävakautta tai jopa häiriöitä. Kuinka voimakkaita nämä ilmiöt ovat, on vaikea ennakoida. Revontuliharrastajien tulisi kuitenkin olla valmiina revontulien varalta koko maassa, jos selkeää säätä on odotettavissa.

Yö 2./3. Ennustettu CIR eli aurinkotuulen tihentymä alkaa nostaa aurinkotuulen hiukkastiheyttä ja laskee nopeutta jonkin veran. Magneettikenttä reagoi tähän ja Kp-indeksi nousee lukemaan 4 aamupuolella yötä. Korkeiden leveyksien K-indeksi on hieman maltillisempi ja pysyttelee lukemassa 3 aamuyön ajan. Revontulia voi näkyä Lapissa ja Pohjois-Suomessa, mutta myös Keski-Suomessa revontulien näkyminen on hyvinkin mahdollista. Etelä-Suomi jäänee näistä bileistä ilman, mutta tilanne ei kuitenkaan ole aivan näin synkkä, sillä selkeän sään sattuessa matalalla pohjoisella taivaalla voi näkyä Pohjois-Suomessa esiintyviä reposia.

Yö 3./4.
Etenkin iltayöstä revontulet ovat mahdollisia laajalla alueella Suomessa. Kp-indeksin arvioidaan kohoavan lukemaan 4, jolloin Keski-Suomea myöten on hyvät mahdollisuudet nähdä revontulia. Heikon myrskyn todennäköisyys on 30 % ja voimakkaan myrskyn todennäköisyydeksi lasketaan 50 %. Puolen yön tietämissä magneettikenttä alkaa rauhoittua, mutta Lapissa ja Pohjois-Suomessa revontulien mahdollisuus pysyy edelleen hyvänä.

Geomageettinen ennuste kertoo kohonneesta Kp-indeksin lukemasta joulkuun toisella viikolla. Kuva © Kari A. Kuure.