maanantai 28. marraskuuta 2022

Revontuliennuste 28.11. – 1.12.2022

Maapallon magneettikenttään on tullut energisiä elektroneja kohtuullisen runsaasti. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että revontuliherkkyys on kasvussa. Elektronien määrä ei kuitenkaan yksinään ole tae revontulista, vaan niiden lisäksi tarvitaan jokin tapahtuma trikkaamaan revontulet. Vielä tämän päivän aikana avaruussään ennustetaan pysyttelevän rauhallisena mutta parin seuraavan vuorokauden aikana magneettikentässä esiintyy rauhattomuutta, joka voi näkyä revontulina etenkin pohjoisessa.

Ennuste

Yö 28./29. Kp- ja K-indeksi pysyttelevät vielä hyvin rauhallisissa lukemissa. Revontulia voi esiintyä Lapissa ja Pohjois-Suomessa. Muualla revontulien mahdollisuus on hyvin pieni.

Yöt 29./30. ja 30./1. ovat jo hieman aktiivisempia. Revontulien mahdollisuus Lapissa on kohtalainen ja jos magneettinen rauhattomuus kehittyy myrskyksi, siellä revontulet ovat todella kirkkaita ja loimuavia. Etelämpänä revontulien näkyminen on mahdollista, mutta aivan Lapin veroisia revontulia ei täällä nähdä. Mutta aivan hyvällä syyllä voidaan odottaa pohjoisen taivaalla näkyvän rauhallinen revontulikaari, jotka ajoittain kehittyvät aktiivisiksi vöiksi säteineen. Etelärannikko jäänee näistä bileistä pois kuten niin monesti aikaisemminkin.

 

perjantai 25. marraskuuta 2022

Revontuliennuste 25. – 28.11.2022

Auringossa on neljä pilkkuryhmää, joiden odotetaan olevan suhteellisen rauhallisia seuraavat vuorokaudet. Voimakkaita, maapallon lähiavaruuden tilaan vaikuttavia flarepurkauksia ei ole odotettavissa lähimmän vuorokauden aikana. Energisten elektronien määrä maapallon magneettikentässä on edelleen matala, eikä tähän ole odotettavissa muutosta ainakaan kovin nopeasti.

Ennuste

Yöt 25./26., 26./27. ja 27./28. ovat suhteellisen rauhallisia. Kp-indeksin ennustettu maksimiarvo on 4 tai hieman alle. Toteutuessaan revontulien mahdollisuus on hyvä Lapista Keski-Suomeen. Etelä-Suomessakin on revontulet mahdollisia, joskin ne ovat (jos niitä näkyy) hyvinkin rauhallisia. Aivan etelärannikolla revontulien todennäköisyys on hyvin vähäinen.

tiistai 22. marraskuuta 2022

Revontuliennuste 22. – 25.11.2022

Maapallon kohtaaman aurinkotuulen nopeus on nopeutumassa ja se saavuttaa maksiminopeuden 550 km/s vielä tämän päivän aikana. Samaan aikaan hiukkastiheys on kuitenkin laskemassa hyvin matalaan arvoon. Aurinkotuulen nopeus on kuitenkin laskemassa tavanomaiseen arvoon, noin 350 km/s, lähivuorokausien ajaksi. Energisten elektronien määrä maapallon magneettikentässä on edelleen matala, eikä siihen ole odotettavissa suurta muutosta aurinkotuulen ollessa hyvin rauhallinen ja hiukkastiheyden ollessa matala.

Ennuste

Yö 22./23. Rauhallisesta avaruussäästä huolimatta Kp-indeksin ennusten odottaa indeksin arvon kohoavan ensiyön ajaksi lukemaan Kp4. Korkeiden leveyksien K-indeksin odotetaan kohoavan vieläkin korkeampaan lukemaan (K5) tämä päivän ajaksi ja putoavan illan koittaessa lukemaan K2. Molempien indeksien ennuste tuntuu liian optimistisilta revontulien esiintyvyyden kannalta. Tässä tilanteessa Lapista Pohjois-Suomeen revontulet ovat hyvinkin mahdollisia mutta etelämpänä niitä tuskin nähdään.

Yöt 23./24. ja 24./25. sujuvat rauhallisissa merkeissä. Kaikkien indeksien odotetaan pysyttelevän matalissa lukemissa, joten revontulia on odotettavissa vain Lapissa. Muualla ne eivät ole todennäköisiä.

lauantai 19. marraskuuta 2022

Revontuliennuste 19. – 22.11.2022

Auringossa tapahtui pienehkö CME-purkaus 18. päivänä ja se saavuttaa Maan radan etäisyyden 22./23. yönä. Se tuskin aiheuttaa mitään häiriötä Maan magneettikentässä, sillä sen suunta vie sen maapallon ohi liikesuunnassa etupuolelta. Sitä ennen yönä 20./21. (tai jopa hieman aikaisemmin) maapallo kohtaa aurinkotuulen tihentymän (CIR) ja se nostaa hiukkatiheyden kaksinkertaiseksi nykyisestä, samalla aurinkotuulen nopeus putoaa merkittävästi. Tämä tapahtuman ennustetaan kohottavan Kp ja K-indeksejä mahdollisesti jopa myrskylukemiin.

Nämä revontulet loistivat Tampereen taivaalla 19.11.2022 kello 00.56 LT. Kuva © Tampereen Ursa ry.

Ennuste

Yö 19./20. Magneettinen aktiivisuus on koholla jo alkuillasta lähtien. Varsinainen magneettinen myrsky (Kp5) saavutetaan keskiyön aikoihin, vaikka korkeiden leveyksien K-indeksi kohoaa myrskylukemiin myöhemmin yöllä tai mahdollisesti aamupuolella yötä. Revontulia voitaneen siis odottaa näkyvän Etelä-Suomessa pitkin yötä ja jopa etelärannikolla viimeistään aamuyön tunteina.

Yö 20./21. Kp-indeksi ei aivan myrskylukemiin tänä yönä kohoa, mutta lukema Kp4 on varsin hyvä, joka toteutuessaan mahdollistaa revontulien näkymisen Keski-Suomen ja mahdollisesti jossain määrin Etelä-Suomen taivaalla. Indeksien kohoaminen alkaa jo illan tunteina, joten himmeitä revontulia voidaan odottaa näillä alueilla esiintyvän. Lappi ja Pohjois-Suomi ovat melko varmoja revontulien esiintymisalueita näillä indeksien lukemilla.

Yö 21./22. Pitkä aikavälin ennuste odottaa Kp-indeksin kohoavan tänäkin yönä melkoisen korkealle (Kp4), jolloin revontuet ovat mahdollisia jopa Etelä-Suomea myöten. Tämä ennuste voi olla hieman optimistinen, sillä avaruussään suunta on ensimmäisestä yöstä alkaen ollut rauhoittumaan päin.

tiistai 15. marraskuuta 2022

Revontuliennuste 15. – 18.11.2022

Vaikka Auringossa on useita isohkoja pilkkuryhmiä, niin niiden aktiivisuus näyttää olevan varsin matalalla tasolla. Tämä vaikuttaa maapallon lähiavaruuden tilaan, joka sekin on hyvin stabiili tällä hetkellä. Energisiä elektroneja magneettikentässä on hyvin vähän. Muutos voi olla tulossa tämän ennustejakson lopulla, sillä silloin samaan aikaan maapallon kohtaa aurinkotuulen tihentymän ja pienehkön CME-purkauspilven. Indeksiennusteen mukaan tämä tapahtuma ei juurikaan vaikuta maapallon magneettikenttään 17./18. yönä tai se tapahtuu aivan aamun tunteina.

IMF-kentän Bz-komponentti vaihtelee suhteellisen tasaisesti pohjois- ja eteläsuunnan välillä, mutta kentän ja Bz-komponentin voimakkuus on matala, joten siinä tapahtuvat muutokset tuskin aiheuttavat suurempia vaikutuksia maapallon magneettikentän tilaan.

Ennuste

Yö 15./16. Kp-indeksi näyttää pysyttelevän yön ajan lukeman 3 tietämillä. Korkeiden leveyksien K-indeksin odotetaan kohoavan iltayöstä lukemaan 4. Jos tämä toteutuu, revontulia voitaneen nähdä illan pimetessä aina Etelä-Suomea myöten. Revontulet ovat kuitenkin himmeähköjä ja hyvin rauhallisia.

Yö 16./17. on edellisen yön toisinto, tosin hieman vaisumpi. K-indeksin lukema 4 saavutetaan jo iltapäivällä ja iltayön tunteina ollaan jo matalammissa lukemissa. Revontulia voitaneen kuitenkin nähdä Keski-Suomen taivaalla Lapin ja Pohjois-Suomen lisäksi.

Yö 17./18. näyttäisi muodostuvan hyvin rauhalliseksi. Indeksit mataavat matalissa lukemissa, joten revontulien todennäköisyys Pohjois-Lappia lukuun ottamatta ovat hyvin pienet. CME-pilven saapumisen ajankohdan määrittämisen vaikeus vaikuttaa ennusteeseen. Jos maapallo kohtaa CME-pilven ennustettua aikaisemmin, revontulet voivat olla kohtuullisen voimakkaita ainakin maamme pohjoisosassa.


lauantai 12. marraskuuta 2022

Revontuliennuste 12. – 15.11.2022

Auringonpilkkuryhmä 3141 on edelleen kehittynyt. Ne sen magneettinen luokitus on beeta-gamma-delta eli siihen on kehittynyt penubrallinen pilkku, jossa on erinapaiset umbrat. Tällainen rakenne ei ole kovinkaan yleinen. Tälle pilkkuryhmälle ennustetaan 10 % mahdollisuutta tuottaa X-luokan flarepurkaus lähimmän vuorokauden aikana. Tämä samainen pilkkuryhmä on tuottanut runsaasti C ja M-luokan flareja viimeisen vuorokauden aikana, joten on mielenkiintoista seurata, pystyykö se tuottamaan X-luokan flaren lähitulevaisuudessa?

Pilkkuryhmä 3141, vasemmalla lähinnä näkyvää valoa vastaava (HMI Intensitygram) ja oikealla pilkkuryhmän magneettisuus (HMI Magnetogram). Magnetorammikuvassa punainen on + (ulospäin) ja sininen - (sisäänpäin) suuntautuva magneettikentän suunta. Kuva NASA/SDO.

Ennuste

Yöt 12./13., 13./14. ja 14./15. näyttävät muodostuvan edelleen hyvin rauhallisiksi ja Kp- ja K-indeksit pysyttelevät matalissa lukemissa. Indeksi lukemat pysyttelevät 1 – 2 välillä, joten himmeitä revontulia voidaan odottaa näkyvän vain Pohjois-Lapissa.

keskiviikko 9. marraskuuta 2022

Revontuliennuste 9. – 12.11.2022

Auringossa on pilkkuryhmä 3141, joka on kasvanut nopeasti viime päivinä. Pilkkuryhmällä on kokoa tällä hetkellä 540 ppm ja sen magneettinen luokitus on beeta–gamma, eli siinä on kaksi tai kolme penumbrallista pilkkua ja lisäksi lukuisi muita pienempiä pilkkuja. Pilkkuryhmässä on kaksi magneettinapaa mutta rakenne ei ole tyypillinen kaksinapaisen pilkkuryhmän rakenne vaan monimutkaisempi. Toistaiseksi pilkkuryhmä on ollut rauhallinen mutta ennusteissa C- ja M-luokan purkausmahdollisuus on selvästi koholla. X-luokan flarea ei kuitenkaan vielä odotella, vaikka sekin on mahdollinen.

Ennuste

Yö 9./10. Maapallon magneettikentässä on vain vähän energisiä elektroneja, joten vaikka Kp-indeksin ennustetaan kohoavan maksimiarvoon 4 yö aamupuolella, revontulien näkyminen muualla kuin Lapissa ja ehkä Pohjois-Suomessa on epätodennäköistä pienellä varauksella, sillä korkeiden leveyksien K-indeksi maksimilukema 4 saavutetaan päiväaikaan. Tämä tarjoaa pienen mahdollisuuden revontulille Keski-Suomen leveydellä. Päiväaikainen K-indeksin korkeahko lukema ei ole kuitenkaan vahva signaali tulevasta revontuliyöstä Keski- ja Etelä-Suomen leveydellä.

Yöt 10./11. ja 11./12. Ennusteet Kp-indeksiksi pysyttelevät kohtuullisen alhaisissa lukemissa. Revontulet ovat mahdollisia edelleen Lapissa ja Pohjois-Suomessa mutta etelämpänä niiden mahdollisuus pienenee mitä etelämmäksi tullaan. Korkeiden leveyksien K-indeksin odotetaan kohoavan lukemaan 4 molempina päivinä, joten niitä seuraavina yönä on pieni mahdollisuus revontulille Keski-Suomen leveyksillä. 

sunnuntai 6. marraskuuta 2022

Revontuliennuste 6. – 9.11.2022

Auringossa on seitsemän pilkkuryhmää, joista osa on häviämässä ja niissä ei ole kuin yksi pieni pilkku. Kaikki pilkkuryhmät ovat magneettisesti alfa tai beeta luokkaa, eikä niiden ennusteta tuottavan X-luokan flareja lähimmän vuorokauden kuluessa. Maapallon kohtaama aurinkotuuli on rauhallista ja melkeinpä keskiarvoista, joten kovin suuria vaikutuksia sillä ei ole magneettikenttään.

Ennuste

Yöt 6./7., 7./8. ja 8./9.  Kp- ja korkeiden leveyksien K-indeksit pysyttelevät hyvin tasaisesti lukemissa 2 tai 3. Näin ollen revontulien näkyminen on mahdollista Lapissa ja Pohjois-Suomessa mahdollisuus on pieni. Etelämpänä revontulia tuskin nähdään.

Pitkäaikaisessa ennusteessa on jo seuraavan kolmen vuorokauden ennusteessa näkyvissä jonkinlainen muutos aktiivisempaan suuntaan ainakin lyhyeksi ajaksi.

torstai 3. marraskuuta 2022

Revontuliennuste 3. – 6.11.2022

Maapallon kohtaamassa avaruussäässä on tulossa pieni muutos: aurinkotuulen tiheys nousee jonkin verran ja nopeus hidastuu hieman. Muutokset eivät kuitenkaan ole kovin äkillisiä, joten sen vaikutus maapallon magneettikenttään ja lähes huomaamattomaksi. Maan magneettikentässä on kohtuullisen suuri määrä energisiä elektroneja ja IMF-kentän Z-komponentin suunta on etelään. Tilanne on siis jonkin verran latautunut ja sopivan triggerin osuessa kohdalleen, magneettisen häiriön tai -myrskyn syntyminen on mahdollista.

Ennuste

Yöt 3./4., 4./5. Revontulia nähtäneen Lapissa ja Pohjois-Suomessa. Näillä alueilla ne ovat kuitenkin rauhallisia kaaria ja niissä esiintyy jonkin verran säteilen muodostumista. Keski-Suomessa himmeiden revontulikaarien näkeminen matalalla pohjoisen suunnassa on mahdollista. Etelämpänä revontulien mahdollisuus on vähäinen.

Yö 5./6. Selkeää muutosta aurinkotuulessa edellisten öiden tilanteeseen ei ole odotettavissa. Kp-indeksi ennuste kuitenkin kertoo indeksilukeman kohoavan arvoon Kp4 ja korkeiden leveyksien K-indeksin ennustetaan kohoavan jo edellisenä päivänä lukemaan K5. Jos nämä ennusteet toteutuvat, revontulia voitaneen nähdä laajalla alueella Etelä-Suomesta Lappiin.