keskiviikko 30. lokakuuta 2019

Revontuliennuste 30.10. – 2.11.2019


Auringon eteläisellä puoliskolla oleva hajanainen korona aukko on heikentynyt ja siitä on tullut entistä hajanaisempi.  Aivan sen ydinalueet ovat vielä yhtenäisempää, mutta liian etelässä vaikuttaakseen kovinkaan merkittävästi maapallon lähiavaruuden säähän. Energisten elektronien määrä maapallon magneettikentässä on vielä suuri ja sillä voi olla vaikutusta ensi yön revontuliin.

Ennuste

Yö 30./31.  Kp-indeksin ennustetaan kohoavan lukemaan 4 keskiyön tietämissä. Jos ennuste toteutuu, revontulia nähtäneen Keski-Suomesta pohjoiseen ja Etelä-Suomessa on pieni mahdollisuus nähdä ainakin himmeitä revontulia tai tulet ovat kameralla havaittavia (etelärannikolla).

Yöt 31./1. ja 1./2. ovat hyvin rauhallisia. Kp-indeksin odotetaan putoavan arvoon 2, jolloin himmeitä revontulia voidaan nähdä Lapissa tai vain Pohjois-Lapissa.maanantai 28. lokakuuta 2019

Pitkäaikainen revontuliennuste 28.10. –23.11.2019


Auringon ympäri kiertänyt korona aukko aiheutti jälleen revontulia pohjoiselle taivaalle. Jälkitilanteessa eteläiselle pallonpuoliskolle oli syntynyt hajanainen korona aukko, joka edelleen aiheuttaa magneettikentän häiriöitä. Tilanne jatkuu tällaisena vielä muutaman vuorokauden.

Ennustejakson alussa ja lopulla voidaan nähdä revontulia. Kuva © Kari A. Kuure.


Pohjoisella pallonpuoliskolla sijainnut korona aukko tulee jälleen esille marraskuun jälkipuoliskolla ja kohdistuu kohti Maata noin 20.11. päivästä alkaen. Tällöin Kp-indeksi odotetaan kohoavan nopeasti lukemaan 5 ja aiheuttavan magneettista myrskyämistä parin vuorokauden ajan. Tilanne alkaa rauhoittua ennustejakson lopulla.

Ennuste

Lokakuun lopun aikana magneettinen rauhattomuus saa aikaa revontulia aluksi Keski-Suomesta pohjoiseen ja lopuksi Pohjois-Suomessa ja Lapissa.

Marraskuun alkupuolen kolme viikkoa ovat hyvin rauhallisia ja revontulia voitaneen silloin nähdä vain Lapissa. Marraskuun 20. päivän jälkeen parin vuorokauden ajan revontulet voivat olla kirkkaita eteläisintä Suomea myöten.


sunnuntai 27. lokakuuta 2019

Revontuliennuste 27. –30.10.2019


Yö 26./27. sää selkeni ajoittain sen verran, että revontulien näkyminen oli mahdollista. Energisten elektronien määrä kohosi jo edellisenä päivänä huippulukemiin, joten revontulien ilmaantuminen taivaalle oli odotettua. Taivaanvahtiin on tehty tätä kirjoittaessani jo muutamia havaintoja lähinnä Länsi-Suomen alueelta.

Tampereen Ursan tähtitornilla sijaitseva videokamera tallensi hienot revontulet 26.11.2019 päivän iltayöstä. Kuva © Tampereen Ursa ry.

Auringon korona aukko on pohjoiselta pallonpuoliskolta kadonnut lähes kokonaan, mutta eteläiselle puoliskolle on syntynyt uusi, joskin hajanainen aukkoalue. Sen voimakkain vaikutus ajoittuu ennustejaksolle.

Ennuste

Yöt 27./28., 28./29. ja 29./30. ovat kaikki mahdollisia revontuliöitä. Kp-indeksi vaihtelee lukemien 3 –4 tuntumassa, joten revontulia voitaneen nähdä Ainakin Keski-Suomen korkeudella, voimakkaimpien purkausten tai alimyrskyjen aikana jopa etelärannikolla. Voimakkaimmat purkaukset ajoittuvat aamupuolelle yötä mutta ei iltayökään ole poissuljettua revontuliaikaa.
torstai 24. lokakuuta 2019

Revontuliennuste 24. – 27.10.2019


Korona aukko Auringossa alkaa olla niillä paikkeilla, jossa sen vaikutus Maan magneettikenttään voimistuu. Korona aukko on vahvistunut edellisestä kierroksesta, joten magneettinen myrsky ja sitä seuraava rauhattomuus kestävät muutaman vuorokauden.

Ennuste

Yö 24./25. Kp-indeksin ennustetaan kohoavan nopeasti lähes nollasta myrskylukemiin. Voimistuminen tullaan havaitsemaan iltapäivällä ja G1-luokan myrsky saavutetaan noin kello 21 aikaan. Kp-indeksin lukemaa pysyttelee arvossa 5 koko loppuyön ja osan huomista päivääkin. Sen jälkeen indeksin arvo putoaa hieman. Jos Kp-indeksin ennuste toteutuu, heti illan pimennyttyä pitäisi näkyä kirkkaita revontulia lähes koko maassa, vain aivan etelärannikolla revontulien kirkkaus voi olla hieman himmeämpää.

Yö 25./26. on magneettisesti rauhaton. Kp-indeksille ennustetaan lukemia 3–4, jolloin kirkkaita revontulia voitaneen nähdä Keski-Suomesta pohjoiseen, eteläisessä Suomessa tulet ovat himmeämpiä. Kp-indeksin lukemat alkavat pudota aamuhämärissä, joten revontulet ovat rauhoittumaan päin.

Yö 26./27. on sitten jo suhteellisen rauhallinen. Kp-indeksin lukeman maksimiarvo on 3, jolloin vain Lapissa ja Pohjois-Suomessa voidaan hyvällä syyllä odottaa revontulien näkymistä. Keski-Suomessa tulet voivat olla himmeitä tai pelkästään kameralla havaittavia.
maanantai 21. lokakuuta 2019

Pitkäaikainen revontuliennuste 21.10. –16.11.2019


Auringon korona aukko on kiertymässä kohti aluetta, josta se voi vaikuttaa suoraan maapallon magneettikenttään. Edellisellä kierroksella Auringon ympäri sen on jonkin verran vahvistunut ja kasvattanut laajuuttaan. Tästä syystä sen vaikutusten odotetaan oleman hieman voimakkaampia maapallon magneettikenttään kuin syyskuun lopulla.

Kp-indeksin ennuste lupailee magneettista myrskyä ja kirkkaita revontulia ainakin hetkittäin. Kuva © Kari A. Kuure.


Ennuste

Korona aukon vaikutus alkaa tuntua magneettikentässä jo 23. päivän iltana. Silloin se ei vielä saa aikaan revontulia mutta seuraavan päivänä Kp-indeksin odotetaan kohoavan nopeasti lukemaan 5, joka merkitsee toteutuessaan G1-luokan magneettista myrskyä. Jos ennuste toteutuu, 24. päivän iltana nähdään jo kirkkaita revontulia Keski-Suomesta pohjoiseen ja hieman himmeämpiä eteläisessä Suomessa.

Sama tilanne vallitsee seuraavankin vuorokauden aikana. Magneettinen myrsky on tässä vaiheessa laantumaan päin mutta edelleen magneettikenttä on rauhaton (Kp-indeksi =4) vielä usean vuorokauden ajan. Tämä merkitsee sitä, että koko Suomen alueella on nähtävissä kohtalaisia revontulia, Lapissa ja Pohjois-Suomessa ne tietysti ovat kirkkaampia kuin eteläisessä Suomessa.

Magneettisen häiriön laannuttua viimeistään 30. lokakuuta, ei enää ole odotettavissa korona aukon aiheuttamia häiriötiloja. Luultavasti tilanne toistuu jälleen marraskuun loppupuolella (~21.11.) siinä vaiheessa, kun korona aukko on kiertänyt yhden kierroksen Auringon ympäri. Paljon kuitenkin riippuu siitä, miten korona aukko kehittyy.Revontuliennuste 21. – 24.10.2019


Syyskuun loppupuolella revontulia aiheuttanut korona aukko on kiertynyt näkyviin. Se näyttää hieman voimistuneen ja kasvattaneen kokoaan kierroksellaan Auringon ympäri. Se ei kuitenkaan vielä tämän ennustejakson aikana vaikuta maapallon avaruussäähän, mutta tilanne on toinen heti jakson päätyttyä. 

Ennuste

Yö 21./22. Pientä rauhattomuutta Kp-indeksissä on odotettavissa, maksimiarvoksi ennustetaan lukemaa 3. Tämän lukeman indeksi saavuttaa jo tänä iltana. Energisiä elektroneja magneettikentässä on kuitenkin vähän, joten revontulet voivat olla himmeämpiä ja näkyvyysalueeltaan suppeampia kuin indeksin lukema kertoo. Lapissa ja Pohjois-Suomessa himmeitä revontulia voitaneen nähdä illan pimennyttyä. Keski-Suomessa revontulet, jos niitä näkyy, ovat sen verran himmeitä, että niitä voi ”nähdä” vain kameran avustuksella.

Yöt 22./23. ja 23./24. ovat rauhallisia. Kp-indeksin ennustetaan kohoavan lukemaan 2, jolloin vain Lapissa voitaneen nähdä himmeitä revontulia.

torstai 17. lokakuuta 2019

Revontuliennuste 17. – 20.10.2019


Lähiavaruuden avaruussää on hyvin rauhallinen tulevien vuorokausien aikana. Auringon korona aukko sijaitsee sen eteläisellä pallonpuoliskolla ja on muodoltaan hyvin kapea. Lisäksi aukon polariteetti on negatiivinen, joten sen ei odoteta aiheuttavan minkäänlaisia vaikutuksia maapallon magneettikenttään.

Ennuste

Yöt 17./18., 18./19. ja 19./20. ovat kaikki hyvin rauhallisia. Kp-indeksin odotetaan pysyttelevän lukemien 1 ja 2 välissä koko ennustejakson ajan. Vaikka energisten elektronien määrä maapallon magneettikentässä on tavanomainen niin revontulia tuskin näkyy edes Pohjois-Lapissa muutoin kuin hyvin satunnaisesti ja silloinkin äärimmäisen himmeinä.
maanantai 14. lokakuuta 2019

Revontuliennuste 14. – 17.10.2019


Avaruussään rauhallinen olotila näyttää jatkuvan edelleen. Niinpä lähivuorokausina tilanteeseen ei ole odotettavissa muutoksia.

Ennuste

Yö 14./15. on suhteellisen rauhallinen. Kp-indeksin odotetaan kohoavan aamupuolella yötä maksimilukemaan 3. Energisten elektronien määrä magneettikentässä on normaali, joten revontulia on nähtävissä Lapissa ja himmeinä myös Pohjois-Suomessa.

Yöt 15./16 ja 16./17 ovat hyvin rauhallinen. Kp-indeksin odotetaan pysyttelevän lukemissa 1 – 2, joten himmeitä revontulia voitaneen nähdä lähinnä Pohjois-Lapissa.

perjantai 11. lokakuuta 2019

Revontuliennuste 11. – 14.10.2019

Auringossa on hyvin kapea korona aukko ekvaattorin eteläpuolella. Se ei vielä vaikuta maapallon magneettikenttään, mutta tämän ennustejakson viimeisen vuorokauden aikana joitakin merkkejä voi näkyä. Energisiä elektroneja magneettikentässä on normaalina pidettävä määrä, joten Kp-indeksin lukemat kertonevat revontulien näkymisestä suhteellisen luotettavasti.

Ennuste

Yöt 11./12. ja 12./13. ovat rauhallisia. Kp-indeksin odotetaan kohoavan maksimissaan lukemaan 2, jolloin revontulia voitaneen nähdä Lapissa.

Yö 13./14. on edellisiä öitä hieman aktiivisempi. Kp-indeksin odotetaan kohoavan lukemaan 3 aamuyön tunteina tai aikaisin aamulla, jolloin revontulia voidaan nähdä Lapin lisäksi Pohjois-Suomessa. Edellisenä iltana Kp-indeksi on hyvin matalalla, joten revontulia todennäköisesti nähtäneen juuri ennen aamuhämärää.

tiistai 8. lokakuuta 2019

Revontuliennuste 8. – 11.10.2019


Auringossa korona aukko on vain pohjoisnavan päällä, joten se ei vaikuta lähivuorokausien avaruussäähän maapallon etäisyydellä. Auringossa ei ole aktiivisia pilkkuja, joten flare- tai CME-purkauksia ei ole odotettavissa.

Ennuste

Yö 8./9. revontulien mahdollisuus on pieni. Kp-indeksin ennustetaan saavuttavan lukeman 3 heti puolenyön jälkeen, jolloin revontulia olisi mahdollisuus nähdä Lapissa ja Pohjois-Suomessa. Keski-Suomen alueella revontulia ehkä näkyy jonkin verran kameroissa, jos ne on viritetty herkiksi.

Yöt 9./10. ja 10./11. ovat hyvin rauhallisia. Kp-indeksin odotetaan pysyttelevän lukemissa 1– 2. Jos energisten elektronien määrä pysyttelee tavanomaisena magneettikentässä, himmeitä revontulia voitaneen ihailla Pohjois-Lapissa.Pitkäaikainen revontuliennuste 7.10. – 2.11.2019


Syyskuun loppupuolella revontulia aiheuttanut korona aukko vaikuttaa maapallon lähiavaruuden tilaan lokakuun loppupuolella 24. – 26. päivinä. Kp-indeksin ennustetaan silloin kohoavan lukemaan 5.

Geomagneettinen enuste lähiviikoille. Kuva © Kari A. Kuure


Riippuen siitä, kuin syvä ja leveä ja miten se sijoittuu suhteessa maapalloon vaikuttaa kuitenkin asiaan. Syyskuussa korona aukko oli kaventunut merkittävästi, siirtynyt juuri ja juuri ekvaattorin pohjoispuolelle, joten sen vaikutus jäi lyhytaikaiseksi. Jos sama kehitys on jatkunut, mahdollisen magneettisen myrskyn voimakkuus ei ehkä saavuta myrskylukemia. Tämä kuitenkin selviää vasta lähempänä ajankohtaa korona aukon kiertyessä näkyviin.
lauantai 5. lokakuuta 2019

Revontuliennuste 5. – 8.10.2019


Lähivuorokausien aikana maapallon lähiavaruuden tila on hyvin rauhallinen. Hiukkastiheys on matala, samoin aurinkotuulen nopeus on luokkaan 400 km/s tai vähemmän. Lisäksi energisten elektronien määrä maapallon magneettikentässä on hyvin vähäinen.

Ennuste

Yöt 5./6., 6./7. ja 7./8. ovat kaikki hyvin rauhallisia. Kp-indeksin odotetaan pysyttelevän korkeintaan lukemassa 1, joten revontulia ei nähdä edes Pohjois-Lapissa.keskiviikko 2. lokakuuta 2019

Revontuliennuste 2.–5.10.2019


Maapallon lähiavaruuden tila on tavanomainen, Kp-indeksin odotetaan vaihtelevan 1 ja 3 välillä.

Ennuste

Yöt 2./3. ja 3./4. ovat suhteellisen rauhallisia. Revontulia voidaan nähdä Lapin lisäksi Pohjois-Suomessa. Ensimmäisenä yönä revontulet painottunevat aamupuolella ja toisena yönä niitä voi näky tasaisemmin pitkin yötä.

Yö 4./5. on jonkin verran rauhallisempi edellisiin öihin verrattuna. Kp-indeksin maksimilukemaksi ennustetaan 2:sta, jolloin revontulia voitaisiin nähdä lähinnä Lapissa.