maanantai 31. lokakuuta 2022

Revontuliennuste 31.10. – 3.11.2022

Auringossa on kuusi pienehköä ja hyvin rauhallisesti käyttäytyvää pilkkuryhmää. Niille kaikille ennustetaan hyvin pieni todennäköisyys tuottaa X-luokan flare seuraavan vuorokauden kuluessa. Viimeksi kuluneen vuorokauden aikana on tapahtunut kolme vain C1-luokan purkausta. 

Auringon ollessa näin rauhallinen, avaruussäähän vaikuttaa voimakkaimmin korona-aukot. Ekvaattorilla on yksi pieni aukko, mutta se ei vielä tämän ennusteen aikana vaikuta avaruussäähän. Maapallon kohtaama aurinkotuulen tiheys on matala mutta hieman keskimääräistä nopeampaa. Ennustejakson aikana tiheys kaksinkertaistuu ja nopeus putoaa normaaliksi (n. 350 km/s).

Tällaiset revontulet tallentuivat Tampereen Ursan revontulikameraan 29.10.2002 kello 21.30 UTC aikaan. Tänä vuonna revontulia on nähty liki 60 yönä. Vuotta on vielä jäljellä pari kuukautta, joten jos sää vain sen mahdollistaa, niin odotettavissa on ainakin kymmenkunta yötä, jolloin revontulia näkyy Tampereella. Kuva © Tampereen Ursa ry.

Ennuste

Yöt 31./1., 1./2. ja 2./3. Kp-indeksin maksimilukemaksi ennustetaan Kp4, joka mahdollistaa revontulien näkymisen Etelä-Suomen leveyksillä etelärannikkoa lukuun ottamatta. Korkeimmat lukemat saavutetaan keskiyöllä. Lapissa ja Pohjois-Suomessa revontulet muodostuvat tavanomaisiksi suhteellisen aktiivisiksi mutta Keski- ja Etelä-Suomessa ne ovat hyvin rauhallisia kaaria lähellä horisonttia.perjantai 28. lokakuuta 2022

Revontuliennuste 28. – 31.10.2022

Auringon lyhytaikainen aktiivisuus näyttäisi olevan hieman kasvussa lähipäivien ajaksi. Lokakuun 27. päivän aamuyön tunteina Auringossa tapahtui lähes halo CME, jonka nopeudet ovat merkittävästi suuremmat kuin mitä pariin viikkoon on havaittu. Maapallo on myös kohtaamassa aurinkotuulen tihentymän (CIR), joka nostaa lähiavaruuden hiukkastiheyttä ja samalla IMF-kentän yleinen suunta on kääntymässä etelään. Sattumalta myös Auringon ekvaattorilla oleva korona-aukko on lähestymässä kohtaa, jossa sen vaikutus maapallon lähiavaruuden tilaan on suurin.

Ennuste

Yö 28./29. Edellä kuvatut muutokset lähiavaruuden tilassa ei vielä näy revontulitoiminnan muutoksena. Kp-indeksin ennustetaan pysyttelevän maksilukemassa Kp3 koko yön, jolloin revontulia nähtäneen Lapissa ja Pohjois-Suomessa. Keski-Suomessa voi olla pieni mahdollisuus rauhallisille revontulille.

Yö 29./30. Kp-indeksi lähtee nopeaan nousuun alkuillasta ja saavuttaa magneettisen myrskyn tason iltayöstä. Korkeiden leveyksien K-indeksi seuraa perässä ja vaikka tilanne rauhoittuu jonkin verran aamupuolella yötä revontulia voitaneen nähdä Etelä-Suomen taivaalla. Pohjoisempana revontulet voivat olla kirkkaita ja nopealiikkeisiä. Etelärannikollakin on pieni mahdollisuus revontulille.

Yö 30./31. Lähiavaruuden tila näyttäisi jatkuvan epävakaisena vielä vuorokauden tai parin ajan. Revontulet ovat mahdollisia Etelä-Suomen leveydellä, vaikka ehkä etelärannikko jääkin niistä paitsi. Muualla revontulien kirkkaus, esiintyminen ja eloisuus vaihtelevat laajalla skaalalla. 

Tampereen Ursa julkaisi yön 23./24. revontulista time-lapse videon YouTubessa Tampereen Ursan kanavalla.

tiistai 25. lokakuuta 2022

Revontuliennuste 25. – 28.10.2022

Avaruussään rauhallisuus näyttäisi vielä jatkuvan tämän ennusteen ajan, jonka jälkeen on odotettavissa ainakin aktiivisempaa mutta mahdollisesti jopa magneettisen myrskyn aiheuttavaa avaruussäätä. Tällä hetkellä Auringossa on kolme pilkkuryhmää, joille ennustetaan matalaa röntgenflare- aktiivisuutta. Maapallon kohtaama aurinkotuuli on harvaa mutta sen nopeus on keskimääräistä suurempaa.

Näin näyttävät revontulet näkyivät Tampereen taivaalla 23.10 kello 23.24. Kuva © Tampereen Ursa ry.

Ennuste

Yöt 25./26., 26.27. ja 27./28. näyttäisivät muodostuvan hyvin rauhallisiksi. Kp- ja K-indekseille ennustetaan matalia lukemia, joten jos mitään yllättävää ei ilmaannu, niin revontulien todennäköisyys Lapissa on kohtalainen, Pohjois-Suomessa pieni ja etelämpänä lähes olematon.

lauantai 22. lokakuuta 2022

Revontuliennuste 22. – 25.10.2022

Auringosta tulevassa aurinkotuulessa on havaittavissa pientä tiheyden kasvua, mutta muutoin hiukkasvirta on lähes piirteetön. Auringonpilkkuryhmät ovat edelleen hyvin rauhallisia ja niiden ei odoteta aiheuttavan voimakkaita flarepurkauksia tai CME-pilviä. Vaikka ennusteessa kerrotaan kohtuullisen hyvistä revontulien näkemismahdollisuuksista, kovin suurta vetoa en löisi ennusteen toteutumisen puolesta kerrotussa muodossa.

Ennuste

Yö 22./23. Avaruussään näyttää hyvin rauhalliselta mutta siitä huolimatta SWPC ennustaa yöksi kohoavia Kp-indeksin lukemia. Kp4 lukema saavutetaan jo iltapäivällä ja sen odotetaan kohoavan lukemaan Kp5 aamuyön tunteina. Jos ennuste toteutuu, yön aikana on mahdollisuus nähdä kohtuullisen kirkkaita revontulia Keski-Suomea myöten. Revontulet leviävät myös Etelä-Suomen taivaalle aamua kohti mentäessä.

Yö 23./24. Edellisen yön magneettinen rauhattomuus ja mahdollinen myrsky näyttäsi jatkuvan edelleen ainakin korkeiden leveyksien K-indeksin ennusteessa. Päivän aikana K-indeksi saavuttaa lukeman 5 mutta iltaa kohden tilanne näyttäisi rauhoittuvan ja yöstä muodostuisi hyvin rauhallinen lukemalla 2. Revontulien todennäköisyys on koko maassa tavanomainen: Lapissa ja Pohjois-Suomessa revontulia voi odottaa näkyvän mutta Keski-Suomessa niiden todennäköisyys on jo jonkin verran pienempi ja revontulet ajoittuvat varhaisaamun tunteihin.

Yö 24./25. Yön näyttäisi muodostuvan hyvin tavanomaiseksi. Revontulet ovat mahdollisia Lapissa ja Pohjois-Suomessa mutta Keski- ja Etelä-Suomessa niiden todennäköisyys on pieni tai vieläkin vähäisempi mitä etelämmässä ollaan.

tiistai 18. lokakuuta 2022

Revontuliennuste 18. – 21.10.2022

Aurinko on edelleen hyvin rauhallinen. Muutama pilkkuryhmä on vielä jäljellä mutta ne ovat pieniä ja niiden mahdollisuus tuottaa X-luokan flare on lähes olematon.

Ennuste

Yö 18./19. Kp- ja K-indeksit ovat matalia ja kun maapallon magneettikentän energisten elektronien määrä on matalahko, niin revontulien todennäköisyys on hyvin pieni. Revontulet ovat mahdollisia Lapissa, muualla niitä tuskin nähdään.

Yö 19./20. on ennustejakson aktiivisin. Kp-indeksin ennuste kertoo Kp4 lukeman saavuttamisesta aamupuolella yötä. Samoin korkeiden- ja keskileveyksien K-indeksit kohoavat tähän samaan lukemaan. Jos tämä toteutuu, niin silloin revontulia voitaneen nähdä Keski-Suomen leveydellä asti. Tilanne on kuitenkin rauhoittumaan päin ja viimeistään aamun tunteina saavutetaan alempi normaalitila.

Yö 20./21. näyttää muodostuvan jälleen rauhalliseksi ja lähes revontulittomaksi Lappia lukuun ottamatta.

lauantai 15. lokakuuta 2022

Revontuliennuste 15. – 18.10.2022

Avaruussään kehitys on seuraavien vuorokausien aikana hyvin rauhallista. Maapallon kohtaama aurinkotuuli on harvaa (n. 5 ppcm3) ja nopeus on n. 400 km/s. Auringossa olevat kolme pilkkuryhmää ovat hajoamassa ja osa niistä on kiertymässä reunana taakse, joten äkkinäisiä muutoksia ei ole odotettavissa lähivuorokausina.

Ennuste

Yöt 15./16., 16./17. ja 17./18. ovat hyvin rauhallisia. Ennustetut Kp- ja K-indeksit pysyttelevät matalissa arvoissa, joten revontulien todennäköisyys on hyvin pieni Lapissa ja jos niitä näkyy, niin ne ovat enimmäkseen hyvin himmeitä revontulikaaria. Muualla revontulet ovat epätodennäköisiä.

 

keskiviikko 12. lokakuuta 2022

Revontuliennuste 12. – 15.2022

Auringon toiminta näyttää jatkuvan suhteellisen rauhallisena. Pari vuorokautta sitten Auringossa tapahtui koronamassapurkaus mutta se suuntautui maapallon etupuolelle. Se kauintenkin laajenee reippaasti ja saavuttaessaan Maan radan etäisyyden, pilven kärki saattaa hipaista maapallon magneettikenttää. Samaan aikaan maapallon kohtaa aurinkotuulen tihentymän, joten näillä kahdella voi olla yhteisvaikutuksia lähiavaruudessamme ensi yönä.

Ennuste

Yö 12./13. Aamupuolella yötä Kp-indeksin odotetaan kohoavaan lukemaan 4. Indeksin lukema on 3 iltayöstä ja samoin aamun tunteina. Jos tämä ennuste toteutuu, silloin rauhallisia revontulia voitaneen nähdä Keski-Suomen leveydeltä Lappiin. Etelä-Suomessa voidaan yön pimeimpänä hetkinä nähdä hieman revontulivaloa ja matalalla horisontissa kauempana pohjoisessa esiintyviä revontulia.

Yöt 13./14. ja 14./15. Ensimmäisen yön tilanne menee nopeasti ohi ja näinä öinä ei revontulia ole odotettavissa kuin korkeintaan Lapissa. Sielläkin revontulet ovat hyvin rauhallisia.


sunnuntai 9. lokakuuta 2022

Revontuliennuste 9. – 12.10.2022

Lähivuorokausien avaruussää näyttäisi yleisesti pysyttelevän hyvin rauhallisena. Auringossa on edelleen pari aktiivista auringonpilkkuryhmää, joiden todennäköisyys tuottaa X-luokan flare on koholla. Todennäköisyys ei kuitenkaan ole kovin korkea.

Ennuste

Yöt 9./10., 10./11. ja 11./12. Kp- ja K-indeksit pysyttelevät matalissa lukemissa ja varsinaisia magneettisia myrskyjä ei ole odotettavissa. Näin ollen revontulia nähtäneen vain Lapissa ja Pohjois-Suomessa. Etelämpänä niiden todennäköisyys on hyvin pieni tai lähes olematon.

torstai 6. lokakuuta 2022

Revontuliennuste 6. – 9.10.2022

Auringonpilkkuryhmä 3112 pohjoisella pallonpuoliskolla (N20E20) näyttää erittäin aktiiviselta. Se on luokiteltu b-g-d magneettiseen luokkaan ja kokoa sillä on 720 ppm. Seuraavan vuorokauden ennuste X-luokan flarelle on 10 %. Muutoin Auringon toiminta näyttää rauhalliselta. Maapallon kohtaama aurinkotuuli on harvaa ja sen nopeus hyvin tavallinen 350 km/s.

Nämä revontulet tallentuivat tähtitornin kameraan tiistai-iltana (4.10.2022) kello 22.50. Kuva © Tampereen Ursa ry.

Ennuste

Yöt 6./7., 7./8. ja 8./9. Kp- ja K-indeksit pysyttelevät matalissa lukemissa koko ennustejakson ajan. Kun maapalloa ei ole lähestymässä merkittävää CME-pilveä, niin odotettavissa on rahallista avaruussäätä ja revontulia nähtäneen vain Lapissa ja Pohjois-Suomessa. Etelämpänä voitaneen nähdä kaukana pohjoisessa syntynyttä ja hyvin matalalla pohjoisessa horisontissa vähäistä revontulivaloa, joka näkyy parhaiten kamerakuvissa.

maanantai 3. lokakuuta 2022

Revontuliennuste 3. – 6.10.2022

Auringossa on tällä hetkellä kaksi isoa pilkkuryhmää, joille ennustetaan M-luokan flarepurkauksille 15 ja 25 prosentin todennäköisyyksiä lähimmän vuorokauden ajalle. Samaan aikaa Maata lähestyy jälleen laaja CME-pilvi, jonka arvioidaan saavuttavan maapallon radan joskus ensiyön aikana.

Pilvien raoista näkyneitä revontulia 2./3.10. kello 01.25. Revontulia näkyi yön aikana aamupuolella yötä parin tunnin aikana, sen mitä pilvet sen mahdollistivat. Kuva © Tampereen Ursa ry.

Ennuste

Yö 3./4. Kp-indeksi odotetaan lähtevän nousuun illalla ja saavuttavan puolenyön aikaa G1-myrskytason (Kp5). Aamupuolella yötä ennustetaan G2-luokan (Kp6) myrskyä, joka laantuu seuraava päivän aikana. Jos ennuste toteutuu, revontulia nähtäneen koko maassa.

Yöt 4./5. ja 4./6. Avaruussää ja sitä myöten myös maapallon magneettikentän tila näyttäisi rauhoittuvan ja indeksien asettuvan matalille lukemille. Aivan alkuillasta 4. päivänä voidaan revontulia nähdä muuallakin kuin Lapissa ja Pohjois-Suomessa, mutta yön edetessä nekin hiipuvat suhteellisen nopeasti. Muutoin revontulia nähtäneen vain Lapissa ja ehkä Pohjois-Suomessa.