sunnuntai 31. joulukuuta 2023

Revontuliennuste 31.12.2023 – 3.1.2024


 

Maapallo on kohtaamassa aurinkotuulen tihentymän lähimmän seuraavan parin vuorokauden aikana. Tihentymän aikaan hiukkasnopeus on keskiarvossaan (noin 350 km/s) tai hieman sen alle ja tiheys noin kaksinkertainen normaaliin verrattuna. Tällä kertaa tihentymään ei liity IMF-kentän suunnan vaihtumista, vaan se pysyttelee kohti pohjoista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että maapallon kohtaaman magneettikentän suunta olisi kaiken aikaa pohjoiseen. Tällaisessakin tilanteessa aika ajoin magneettikenttä on vuoroin pohjoiseen ja vuoroin etelään, riippuen vähäisistä paikallisista vaihteluista, joita eri mallinnuksissa ei pystytä huomioimaan. Esimerkiksi tätä kirjoittaessani magneettikenttä on 4,17 nT (pohjoiseen), mutta 75 minuutin kuluttua se on -2.94 nT (etelään) ja lukiessasi tätä, kentän suunta ja voimakkuus on jotain aivan muuta.

Ennuste

Yö 31./1. on suhteellisen rauhallinen. Revontulet ovat todennäköisiä Lapissa ja Pohjois-Suomessa. Keski-Suomessa niiden mahdollisuus on suhteellisen hyvä mutta etelämpänä niitä tuskin nähdään.

Yö 1./2. on edellistä yötä aktiivisempi. Lapissa ja Pohjois-Suomessa revontulien mahdollisuus on hyvä jo alkuillasta lähtien. Etelämpänä Keski- ja Etelä-Suomessa niitä nähtäneen aamuyön aikana ainakin jossain määrin. Aivan etelärannikolla niiden mahdollisuus on hyvin pieni.

Yö 2./3. näyttäisi muodostuvan rauhalliseksi aivan Pohjois-Lappia lukuun ottamatta, jossa revontulien mahdollisuus on tavanomainen. Muualla maassa revontulet eivät ole todennäköisiä.

 

torstai 28. joulukuuta 2023

Revontuliennuste 28. – 31.12.2023

Lähiavaruuden avaruussää näyttää muodostuvan suhteellisen rauhalliseksi seuraavaien vuorokausien ajaksi. Ennustetut Kp-indeksin lukemat pysyttelevät maltillisissa lukemissa (2–3), joten räväkämpiä revontulia ei ole odotettavissa. Auringossa on kuusi pilkkuryhmää mutta yksikään niistä ei ole erityisen aktiivinen, joten voimakkaita flarepurkauksia ei ole odotettavissa.

Yöt 28./29, 29./30. ja 30./31. ovat tavanomaisia. Revontulet ovat mahdollisia Lapista Keski-Suomeen, mutta niiden todennäköisyys ei ole kovinkaan suuri ainakaan alueen eteläosassa. Etelä-Suomessa revontulia tuskin nähdään.

maanantai 25. joulukuuta 2023

Revontuliennuste 25. – 28.12.2023

Auringossa on ollut kohtuullisen runsaasti flarepurkauksia mutta niiden voimakkuudet ovat olleet C- ja M-luokaa. Suurin osa purkauksista on tapahtunut pilkkuryhmässä AR 13529 Auringon eteläisellä pallonpuoliskolla. Huolimatta runsaasta aktiivisuudesta, purkauksilla ei ole juurikaan merkitystä maapallon lähiavaruudessa olevan avaruussään tilaan. 

SWPC:n mallinnuksen mukaan lähivuorokausien maapallon kohtaama aurinkotuuli on harvaa ja hieman keskimääräistä nopeampaa. Eilen (24.12.) Auringossa tapahtui potentiaalinen täyshalo CME-purkaus, jonka nopeusmediaani on yli 1600 km/s. CME saavuttanee maapallon kiertoradan hieman yli vuorokaudessa, joten se vaikutukset pitäisi tuntua jo tänään iltapäivällä.

Ennuste

Yö 25./26. Viimeksi julkaistun Kp-ennusteen mukaan yö olisi erittäin rauhallinen ja revontulet olisivat mahdollisia vain Pohjois-Lapissa. Kuitenkin, jos CME-pilvi kohtaa maapallon magneettikentän viimeistään tänään alkuillasta, revontulet voivat olla mahdollisia koko maassa.

Yö 26./27. Jälleen Kp-ennuste lupailee rauhallista yötä ja revontulia korkeintaan Pohjois-Lappiin. Jos CME-pilven törmäys on kuitenkin aiheuttanut edellisenä yönä magneettisen myrskyn, tämäkin yö voi olla rauhaton ja revontulia voitaneen nähdä suhteellisen laajalla alueella Lapista Keski-Suomeen.

Yö 27./28. Mahdollisen CME-pilven aiheuttama häiriötila on laantunut. Alkuillasta maapallon kohtaa kuitenkin aurinkotuulen tihentymän, johon liittyy IMF-kentän suunnan muuttuminen kohti pohjoista. Muutos aiheuttanee magneettista rauhattomuutta, joten revontulet ovat mahdollisia aina Etelä-Suomea myöten.

perjantai 22. joulukuuta 2023

Revontuliennuste 22. – 25.12.2023

Maapallon kohtaama aurinkotuuli saavuttaa maksimitiheytensä tänään ja on sen jälkeen laskemassa. Toistaiseksi mitään häiriötekijää ei ole tiedossa, joten seuraavat kolme vuorokautta näyttävät kohtuullisen rauhallisilta.

Ennuste

Yö 22./23. Revontulet ovat mahdollisia Lapissa ja Pohjois-Suomessa. Myös Keski-Suomessa aamupuolella yötä on pieni mahdollisuus revontulien näkymiselle. Etelämpänä revontulia tuskin nähdään.

Yöt 23./24. ja 24./25. ovat ensimmäistä yötä rauhallisempia ja vain Lapissa on jonkinlainen mahdollisuus nähdä revontulia. Muualla Suomessa revontulien näkyminen on epätodennäköistä.

tiistai 19. joulukuuta 2023

Revontuliennuste 19. – 22.12.2023

Viime ennusteessa kerrottu magneettinen myrsky alkoi noin vuorokautta ennustettua myöhemmin. Se on jatkunut vaihtelevalla voimakkuudella tähän aamuun asti. Jonkin verran vielä magneettikentässä saattaa esiintyä rauhattomuutta, joka kuitenkin laantuu hiljalleen lähivuorokausien aikana.

Tältä näytti revontulet 17./18. välisenä yönä Tampereella. Kuva edustaa kylläkin revontulien kirkainta hetkeä, joten aivan koko yötä ei tällaista näkymää ollut. Kuva © Tampereen Ursa ry.

Lähivuorokauden aikana maapallo kohtaa laajan tiheämmän aurinkotuulen vyöhykkeen, johon liittyy myös IMF-kentän suunnan vaihtuminen pohjoiseksi. Näillä muutoksilla ei ajatella olevan kovinkaan suurta vaikutusta maapallon lähiavaruuden tilaan, joka näyttäisi pysyttelevän rauhallisena useiden vuorokausien ajan.

Ennuste

Yö 19./20. on revontuliyö laajalla alueella Keski-Suomesta Lappiin. Etelä-Suomen pohjoisosassa saatetaan myös nähdä himmeitä revontulia suhteellisen matalalla pohjoisessa horisontissa. Tilanne näyttäisi jatkuvan aina aamuhämärään asti, joskin rauhoittuvan suuntaisesti.

Yö 20./21. Revontulet ovat mahdollisia Pohjois-Suomesta Lappiin alueella, Keski-Suomen pohjoisosassa himmeät revontulet ovat mahdollisia.

Yö 21./22. on sitten hyvin rauhallinen. Revontulet ovat mahdollisia Lapissa mutta muualla niitä tuskin nähdään.

 

 

 

lauantai 16. joulukuuta 2023

Revontuliennuste 16. – 19.12.2023

Avaruussään tilanne on viimeisen vuorokauden aikana muuttunut merkittävästi, joten uusi ennuste on varmasti tarpeellinen. Maata kohti tulevat CME-pilvet ovat yhdistyneet ja niiden ennustetaan kohtaavan planeettamme tänään noin kello 17 aikaan. Hiukkastiheys kohoaa noin 60 ppcm3 ja niiden nopeus on noin 700 km/s. Pilven saapuminen aiheuttanee geomagneettisen myrskyn illan kuluessa, jonka seurauksena nähtäneen revontulia hyvin laajalla alueella.


Kreutzin ryhmään kuuluva komeetta nähtiin lähestyvän Aurinkoa 11.12. illalla. Auringon lämpö oli kuitenkin niin voimakas, että komeetta ei selvinnyt perihelinsä ohituksesta vaan haihtui kokonaisuudessaan juuri ennen ratansa Aurinkoa lähinnä olevaa pistettä. Video SOHO.

Ennuste

Yö 16./17. on revontuliyö. Illan pimetessä selkeillä alueilla voidaan nähdä revontulia koko maassa, mahdollisesti myös etelärannikolla. Iltayön aikana magneettisen myrskyn voimakkuus kasvaa ja vielä ennen puolta yötä se saavuttaneen G2-tason, jolloin revontulet ovat mahdollisia myös Suomen lahden eteläpuolella. Aamun lähestyessä myrsky laantunee jonkin verran, vaikka revontulia nähdään edelleen Keski-Suomen leveydelle asti. Myrskyn aikana Etelä-Suomessa on mahdollista nähdä revontulikruunu keskitaivaalla.

Yö 17./18. Magneettikenttä on edelleen häiriintyneessä tilassa ja revontulia voitaneen nähdä myöhään illalla tai iltayöstä Etelä-Suomen taivaalla. Revontulet eivät kuitenkaan ole aivan yhtä kirkkaita kuin edellisenä yönä. Yön aikana revontulitoiminta heikkenee jonkin verran ja aamupuolella yötä revontulet ovat mahdollisia Keski- ja Pohjois-Suomen taivaalla.

Yö 18./19. näyttää muodostuvan hyvin rauhalliseksi, sillä revontulia nähtäneen lähinnä Lapissa. Pohjois-Suomessa niiden mahdollisuus on pieni. Yön revontuliaktiivisuuteen vaikuttanee kuitenkin aurinkotuulen tihentymä, joka ennusteen mukaan vaikuttaisi maapallon lähiavaruuden avaruussäähän tämän yön aikana. Kuinka paljon edellinen CME häiritsi tätä tihentymäspiraalia jää nähtäväksi? CME on voinut saada lisää hiukkasia tästä tihentymästä ja kun sen jälkipuolella aurinkotuulen tiheys on hyvin pieni ja hiukkaset ovat kohtalaisen nopeita, niin niiden vaikutus magneettikentän tilaan on edelleen vain arvailujen varassa.

 

torstai 14. joulukuuta 2023

Revontuliennuste 14. – 17.12.2023

Auringon aktiivisuutta mitataan monin tavoin ja vanhin näistä menetelmistä, jo 1700-luvun alkupuolelta lähtien käytössä ollut, on auringonpilkkuluku. Auringonpilkkuluku on edelleen käytössä ja uudempia menetelmiä verrataan ja suhteutetaan auringonpilkkulukuun, jolloin saadaan katkeamaton ja vertailukelpoinen havaintosarja. Pitkän havaintosarjan hyöty tutkimukselle on kiistaton sillä monet ilmiöt, kuten erilaiset jaksollisuudet, tulevat esille vain tällaisissa sarjoissa.

Tällä hetkellä on menossa auringonpilkkujakso 25, jolle on ennustettu maksimia ensivuoden ensimmäisellä puoliskolla. Toteutuuko ennuste, se jää nähtäväksi, mutta itse olen taipuvainen uskomaan tähän ennusteeseen. Tällä hetkellä (vuosi 2023) esimerkiksi C-, M- ja C-luokan flarepurkausten määrä on ylittänyt auringonpilkkujakson 23 (vuoden)maksimimäärän selvästi. Edellisen jakson aikana (no. 24) purkauksia oli selvästi paljon vähemmän. Tällä hetkellä auringonpilkkuluku on jakson 24 tasolla ja nousu näyttäisi jatkuvan, vaikka parin viimeisen kuukauden aikana on hieman menty alaspäin. Tämä pudotus saattaa liittyä siihen, että pohjoisen pallonpuoliskon maksimi on jo saavutettu ja eteläisellä pallonpuoliskolla ollaan edelleen nousussa. Eteläinen maksimi, joka on ollut viimeisten jaksojen aikana paljon korkeampi kuin pohjoisen, on vielä edessäpäin. Elämme siis mielenkiintoisia aikoja.

SWPC:n mallinnus kertoo tulossa olevista CME-pilvistä.

Tänään avaruussäässä on näkyvissä hieman muutosta viimeviikkojen rauhallisuuteen. SWPC:n mallinnuksessa on näkyvissä kaksi CME:tä, jotka ovat tulossa kohti Maata. Ensimmäinen niistä törmää magneettikenttään huomenna aamulla, kohottaen merkittävästi magneettikentän häiriötilaa jopa magneettiseksi myrskyksi asti. Toinen CME tulee seuraavan yön aamupuolella samoin seurauksin. Näiden ajoittumien ei kuitenkaan suosi Pohjois-Euroopan revontuliharrastajia, sillä voimakkaimmat myrskyt sattuvat täällä päiväajalle. Toivoa ei kuitenkaan kannata heittää, sillä magneettinen rauhattomuus jatkuu myrskyä seuraavien öiden ajan.

Ennuste

Yö 14./15. on rauhallinen. Revontulia voitaneen nähdä Lapissa, joskin Pohjois-Suomessa on niille pieni mahdollisuus. Ennustettu magneettinen häiriö kehittyy vasta aamulla ja voimakkain myrsky saavutetaan vasta seuraavan iltapäivän aikana.

Yö 15./16. on revontuliyö iltahämärästä lähtien. Revontulitoiminta on aluksi rauhallista Keski-Suomen leveydelle asti, mutta aamupuolella yötä saavutetaan magneettisen myrkyn taso, joka tuottaa revontulia koko maahan. Aamuyön purkaukset kuitenkin rauhoittuvat nopeasti puoleen päivään mennessä.

Yö 16./17. Magneettikentän tila on edellisten vuorokausien jäljiltä vielä hyvin rauhaton. Revontulet ovat mahdollisia jo alkuillasta lähtien Keski-Suomen leveydelle asti ja myöhemmin yöllä Etelä-Suomen alueella. Aivan etelärannikolla revontulia ei kuitenkaan nähdä, sillä niiden mahdollisuus on hyvin pieni.

Tässä ennusteessa on merkittävä epävarmuus niin ajoituksen kuin koko tapahtuman osalta. Tulossa olevat CME-pilvet näkyvät SWPC:n ENLIL-mallinnuksessa mutta NASA:n mallinnuksesta ne puuttuvat. On mielenkiintoista nähdä, kumpi toteutuu vai toteutuuko kumpikaan?

 

 

maanantai 11. joulukuuta 2023

Revontuliennuste 11. – 14.12.2023

Maapallo on kohtaamassa aurinkotuulen tihentymän juuri tätä kirjoittaessani. Sen myötä IMF-kentän suunta kääntyy etelään, joka hieman lisää revontuliaktiivisuutta. Mitään muuta muutosta viime vuorokausiin nähden ei ole tapahtumassa, revontuliaktiivisuus pysyttelee edelleen matalahkona tai enintään pitkänajan keskiarvossa.

Ennuste

Yöt 11./12., 12./13. ja 13./14. ovat rauhallisia. Ennustetun Kp-indeksin maksimiarvo on noin 3. Revontulet ovat mahdollisia Lapissa ja jossain määrin myös Pohjois-Suomessa. Keski-Suomessa revontulien mahdollisuus on hyvin pieni mutta ei aivan olematon. Etelämpänä revontulia tuskin nähdään.

perjantai 8. joulukuuta 2023

Revontuliennuste 8. – 11.12.2023

 Maapallon kohtaama aurinkotuuli on edelleen hyvin harvaa ja suhteellisen nopeaa. Maahan ei ole saapumassa mitään CME-pilviä, joten lähiavaruuden avaruussää on hyvin ennakoitavissa.

Ennuste

Yöt 8./9., 9./10. ja 10./11. ovat rauhallisia. Revontulia, jos niitä näkyy, ovat mahdollisia vain Pohjois-Lapissa, muualla niiden todennäköisyys on hyvin pieni.

tiistai 5. joulukuuta 2023

Revontuliennuste 5. – 8.12.2023

Auringossa on kahdeksan auringonpilkkuryhmää, joista aktiivinen AR 13500 on kiertymässä näkyvän kiekon länsireunan yli näkymättömiin. Muut pilkkuryhmät ovat rauhallisia, magneettiselta luokitukseltaan alfa- ja beetaluokkiin kuuluvia pienehköjä ryhmiä.

Lähivuorokausien avaruussää näyttää muodostuvan hyvin rauhalliseksi. Maapallon kohtaama aurinkotuuli on harvahkoa ja hieman keskimääräistä nopeampaa. Lähitulevaisuudessa ei ole odotettavissa CME-pilvien saapumisia, joten aika vakaissa oloissa ollaan ainakin muutaman vuorokauden ajan.

Ennuste

Yöt 5./6.,6./7. ja 7./8. ovat kaikki rauhallisia. Ennustetut Kp-indeksit pysyttelevät matalissa ja tavanomaisissa lukemissa, joten revontulia voitaneen ainakin jonakin yönä nähdä lähinnä Lapissa. Pohjois-Suomessa revontulien todennäköisyys on pieni ja etelämpänä ne eivät ole kovinkaan todennäköisiä.

 

lauantai 2. joulukuuta 2023

Revontuliennuste 2. – 5.12.2023

Viime ennusteessa ennustamani avaruusmyrsky alkoi noin 1,5 vuorokautta myöhässä. Vastaavasti se oli kuitenkin voimakkaampia, sillä jo heti alkuun alustava Potsdamissa mitattu Kp-indeksi saavutti lukeman 7- eli myrsky oli G3-luokkaa tai ainakin hyvin lähellä sitä. Myrsky on jatkunut eilisestä iltapäivästä tähän aamuun G1-luokaisena ja näyttää olevan hieman laantumaan päin. Myrsky jatkuu ehkä seuraavat kolme tuntia mutta sen jälkeen magneettikenttä saavuttaa ”normaali tilan”.

Auringossa on iso korona-aukko juuri kohti maapalloa. Sen vaikutus maapallon lähiavaruuden avaruussäähän voi olla merkittävä lähivuorokausien aikana, joskin myrskyn jäljiltä magneettikenttä on  edelleen rauhaton muutoinkin.

Ennuste

Yö 2./3. on suhteellisen rauhallinen. Iltayöstä Lapissa ja Pohjois-Suomessa revontulet ovat mahdollisia, mutta aamuyöhön mennessä ne heikkenevät. Muualla Suomessa revontulien mahdollisuus on pieni.

Yö 3./4. iltayöstä vain Lapissa revontulet ovat mahdollisia. Aamuyöllä tilanne kuitenkin muuttuu ja aamun tunteina revontulet ovat mahdollisia Etelä-Suomen leveydelle. Magneettinen häiriötila voimistuu maanatain aamun aikana ja saavuttanee myrskylukemat päivän aikana.

Yö 4./5. Magneettinen myrsky laantuu iltaan mennessä mutta se näyttäisi saavan lisäpuhtia iltayöstä. Yön aikana revontulet ovat mahdollisia Lapista Etelä-Suomen leveydelle. Ennusteen epätarkkuus on kylläkin jo melkoisen suuri, joten revontuliharrastajien pitäisikin seurata tilanteen kehittymistä.