sunnuntai 29. syyskuuta 2019

Revontuliennuste 29.9. – 2.10.


Pari vuorokautta kestänyt magneettinen häiriötila näyttää rauhoittuvan suhteellisen nopeasti. Kp-indeksin lukemien ennustetaan putoavan iltapäivään mennessä lukemaan 2 mutta tätä kirjoittaessani se on jo saavuttanut tämän arvon.

Revontulia Tampereen Ursan kamerassa 28.9 aamuyöllä. Lisää kamerakuvia voi nähdä  https://www.taivaanvahti.fi/observations/show/85832 . Kuva © Tampereen Ursa ry.


Ennuste

Yöt 29./30., 30./1. ja 1./2. ovat kaikki jo suhteellisen rauhallisia. Kp-indeksin odotetaan kohoavan korkeintaan lukemaan 3 ja vaihtelevan 1 ja 3 välillä. Maapallon magneettikentässä on kohtuullisen runsaasti energisiä elektroneja, joten revontulia voitaneen odottaa ainakin Lapissa ja Pohjois-Suomessa kaikkina öinä. Maksimi lukema 3 mahdollistaisi himmeitten revontulien näkymisen Keski-Suomessakin, mutta varmaa tämä ei ole. Keski-Suomen mahdolliset revontulet ovat parhaiten havaittavissa kamerakuvista.lauantai 28. syyskuuta 2019

Revontuliennuste 28.9.2019 kello 18.30


Viimeyöisen magneettisen myrskyn jäljiltä Kp-indeksi on heilunut 3- ja 4+ välillä. Magnetometrit ovat myös heiluneet puolelta toiselle mutta vain hyvin vähän, pääosin lukemat ovat pysytelleen 5 ja -5 nT välillä. Myrskyindeksi käväisi viime yönä lukemassa -58 nT mutta on sen jälkeen kohonnut. Tällä hetkellä indeksin lukema on -26 nT. Kiirunan magnetometri on laskenut jo tunnin ajan ja on tällä hetkellä – 100 nT.

Ennuste

Ensi yönä Kp-indeksin maksimilukemaien odotetaan kohoavan lukemaan 5, joskin heti tämän jälkeen se putoaa lukemaan 4. Jos ennuste toteutuu, aamupuolella yötä voidaan nähdä revontulia koko maassa. Muut parametrit ovat kuitenkin menneet toiseen suuntaan ja voi olla, että revontulia voitaneen nähdä Lapin lisäksi Pohjois-Suomessa ja mahdollisesti Keski-Suomessa. Keski-Suomessa revontulet ovat himmeitä, Lapissa sen sijaan kohtalaisen kirkkaita ja aktiivisia.


perjantai 27. syyskuuta 2019

Revontuliennuste 27.9.2019 kello 18.30


Kp-indeksi on lukemassa 3, ennuste tälle ajankohdalle on lukema 4. Kello 21 aikoihin lukeman odotetaan kohoavan lukemaan 5, joka siis merkitsee magneettista myrskyä. Ennusteen mukaan Kp-indeksi pysyttelee tässä arvossa tai ehkä hieman putoaa aina huomisaamuun asti, jonka jälkeen se kohoaa lukemaan 6.

Havaittu myrskyindeksi (DST) on edelleen matalissa lukemissa (-4 nT) mutta sen odotetaan putoavan lähitunteina ainakin -50 nT tuntumaan.

Korkeilla leveysasteilla (Huippuvuorilta Oulujärvelle) olevat magnetometrit ovat jo havainneet voimakkaita häiriöitä, mutta revontulien kannalta väärään suuntaan. Magneettisen myrsky alettua magnetometrien lukemat siirtynevät osoittamaan voimakkaasti etelään. Aivan pohjoisimmat magnetometrit ovat ja siirtyneet tähän suuntaan.

Aurinkotuulen nopeus on noin 700 km/s ja maapallo on jo kohdannut korona aukon nopean ja ekvaattoritason hitaamman aurinkotuulen rajapinnan. Tässä rajapinnassa maapallolla syntyvät yleensä voimakkaimmat ja aktiivisimmat revontulet. Energisten elektronien määrä on kohonnut eilisestä noin kymmenkertaiseksi, eli ollaan suunnilleen normaalilla tasolla.

Näyttääkin siis siltä, että koko maassa nähtäisiin revontulia ensiyön aikana. Revontulet ovat kirkkaampia ja aktiivisempia mitä pohjoisempana havaitsijat ovat, mutta kyllä etelärannikollakin aivan kohtuullisia revontulia pitäisi näkyä.torstai 26. syyskuuta 2019

Revontuliennuste 26. – 29.9.2019


Auringon korona aukko on kiertynyt asemaan, jossa se vaikuttaa voimakkaimmin maapallon lähiavaruuden avaruussäähän. Aukko sijaitsee kuitenkin Auringon ekvaattorin pohjoispuolella, joten sen nopea hiukkasvirtaus ei päädy suoraan maapallon magneettikenttään, vaan menee suurimmaksi osaksi pohjoispuolelta ohi. Tällainen tilanne mahdollistaisi kirkkaiden revontulien esiintymisen, jos hiukkasvirtausten rajapinta osuisi suoraan magneettikenttään. Tällä kertaa näin ei ole, vaan maapallo on edelleen hitaan aurinkotuulen alueella ja energisten elektronien määrä magneettikentässä on pieni. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeastikin.

Ennuste

Yö 26./27. on vielä rauhallinen. Kp-indeksin odotetaan kohoavan korkeintaan lukemaan 3, jolloin revontulia voitaneen nähdä Lapissa ja Pohjois-Suomessa. Revontulet ovat himmeitä ja ne näkyvät yön pimeimpinä hetkinä.

Yöt 27./28. ja 28./29. ovat sitten jo aktiivisempia. Kp-indeksin ennustetaan kohoavan lukemaan 5 ja jopa lukemaan 6 ensimmäisen yön varhaisaamusta. Jos Kp-indeksi saavuttaa ennustetut arvot, revontulia pitäisi näkyä jo illan hämärtyessä riittävästi koko maassa (ensimmäisenä yönä) ja iltayöstä (toisena yönä). 

Ennuste on epävarma, sillä energisten elektronien määrä maapallon magneettikentässä on matala. Jos niiden määrä ei kasvaa, ennustettu magneettinen myrsky ei toteudu. Revontuliharrastajien pitäisikin seurata magneettikentän tilaa aktiivisesti lähivuorokausina.


maanantai 23. syyskuuta 2019

Revontuliennuste 23. – 26.9.2019


Maapallon lähiavaruuden avaruussäähän alkaa hiljalleen vaikuttaa Auringon ympäri kiertänyt korona aukko, joka sai aikaan noin reilu kuukausi sitten pienen magneettisen häiriön ja vähäisiä revontulia. 

Korona aukko syntyi kesäkuussa ja oli laajimmillaan heinäkuussa ja on sen jälkeen pienentynyt merkittävästi. Aukon polariteetti on positiivinen (sama kuin Auringon pohjoisnavalla oleva pysyvä korona aukko), joten sen vaikutukset Maan geomagneettiseen kenttään välittyvät suhteellisen helposti. Nyt aukko kuitenkin ulottuu Auringon ekvaattorilta pohjoiseen, joten sen tulevat vaikutukset avaruussäähän lienevät aikaisemmin arvioitua vähäisemmät.

Ennuste

Yö 23./24. on suhteellisen rauhallinen. Kp-indeksin odotetaan kohoavan lukemaan 3, jolloin himmeitä revontulia on mahdollista nähdä Lapissa ja Pohjois-Suomessa.

Yö 24./25. on edellistä yötä aktiivisempi. Kp-indeksin arvo vaihtelee nopeasti ja korkein lukema 4 saavutettaneen aamupuolella yötä. Energisten elektronien määrä magneettikentässä on normaalilla tasolla, joten revontulien mahdollisuus on suurin Lapissa ja Pohjois-Suomessa. Keski-Suomessa voidaan nähdä himmeitä revontulia, jotka kehittävät vähäisiä säteitä. Etelä-Suomessa revontulet ovat mahdollisia mutta ei kovinkaan todennäköisiä ja varmimmin niitä voi havaita kameran välityksellä.

Yö 25./26. Lähestyvän korona aukon vaikutus alkaa tuntua Maan geomagneettisen kentän rauhattomuutena. Kp-indeksi kohonnee lukemaan 3 tai 4 aamuyön tunteina. Revontulet ovat mahdollisia Keski-Suomea myöten ja Etelä-Suomessakin on mahdollista nähdä himmeitä revontulia ainakin pimeillä paikoilla.
Pitkäaikainen ennuste 23.9. – 19.10.2019


Lähestyvän korona aukon vaikutuksien ennustetaan vaikuttavan maapallon magneettikenttään 28. päivästä alkaen hyvin voimakkaasti. Kp-indeksin odotetaan kohoavan lukemaan 6, joka toteutuessaan merkitsisi G2-luokan magneettista myrskyä. Myrskyn odotetaan jatkuvan myös seuraavan vuorokauden puolelle, joskin laantuneena G1-luokkaan ja vielä seuraavanakin päivänä 30.9. Maan magneettikenttä on rauhattomassa tilassa.

Ennustejaksolla koetaan yksi revontulia aiheuttava magneettinen myrsky. Kuva © Kari A. Kuure.

Ennustejaksolla revontulia pitäisi bongata 27. päivän illasta alkaen aina parin vuorokauden ajan koko maassa. Indeksiennusteen toteutuessa revontulia nähdään koko maassa ja jopa Baltian pohjoisosassa tämä on mahdollista voimakkaimman magneettisen myrskyn aikana.

Lokakuun 1. päivänä tilanne on jo mennyt ohi ja magneettikenttä palautuu normaaliin tilaan. Näin jatkuu ennustejakson loppuun.

perjantai 20. syyskuuta 2019

Revontuliennuste 20.–23.9.2019


Lähiavaruuden avaruussää tulee olemaan suhteellisen rauhallinen lähivuorokausina. Aurinkotuulen nopeus ja hiukkastiheys vaihtelevat vain vähän, joten mitään merkittävään magneettista myrskyä ei ole odotettavissa.

Ennuste

Yöt 20./21. ja 2.1/22. ovat erittäin rauhallisia. Kp-indeksi pysyttelee erittäin matalissa lukemissa, joten revontulia ei nähdä edes Pohjois-Lapissa.

Yö 22./23. on hyvin tavanomainen. Kp-indeksi pysyttelee edelleen matalissa lukemissa, mutta voi aamuyöstä hieman nousta. Nousu ei kuitenkaan aiheuta revontulien todennäköisyyden kohoamista. Himmeitä revontulia voidaan havaita Lapissa ja mahdollisesti Pohjois-Suomessa. Etelämpänä revontulia ei näy.tiistai 17. syyskuuta 2019

Pitkäaikainen revontuliennuste 16.9–12.10.2019


Syyspäiväntasauksen läheisyys tekee ajankohdasta revontuliherkän. Tämä näyttää johtuvan siitä, että aurinkotuulen ja koronaukkojen magneettikentät (IMF) ovat useimmiten sen suuntaisia, että ne voivat kytkeytyä maapallon magneettikenttään ja näin mahdollistaa energisten elektronien pääsyn magneettikenttään.

Geomagneettinen ennuste kertoo revontulien mahdollisuudesta ennustejaksolla. Kuva © Kari A. Kuure.


Positiivisesti varautuneet protonit pääsevät yhtä lailla tällaisessa tilanteessa Maan magneettikenttään, mutta ne eivät raskaampina hiukkasina konvergoidu (keskity) magneettisten napojen yläpuolelle yhtä tiheään kuin elektronit. Protonien aiheuttamaa revontulivaloa onkin hyvin vaikea havaita tai edes erottaa elektronien aiheuttamasta revontulivalosta.

Ennuste

Auringon aktiivisuusminimistä johtuen yleinen avaruussääntila on hyvin rauhallinen. Poikkeuksen tästä tekee ennustettu korona aukko, jonka odotetaan kohdistuvan maapalloon kuukauden loppupuolella 27.–30.9. välillä. Tällä hetkellä tämä korona aukko ei vielä ole näkyvissä, joten arviot sen olemassaolostakin perustuvat edellisen Carringtonin kierroksen aikana tehtyihin havaintoihin.

Jos ennuste toteutuu, magneettisen myrskyn voimakkuus kohoaa G2-luokkaan ja jos magneettikentässä on riittävästi energisiä elektroneja, kirkkaita revontulia näkyy koko maassa ja mahdollisesti jopa Baltian pohjoisosassa. Myrsky alkaa Kp-indeksin nopealla kohoamisella 27. päivänä ja se pysyttelee koreissa lukemissa parin kolmen vuorokauden ajan. Sen jälkeen myrsky rauhoittuu ja lokakuun alkaessa tilanne pitäisi olla suhteellisen normaalin rauhallinen.Revontuliennuste 17.–20.9.2019


Ennuste geomagneettisen kentän tilasta kertoo vähäisistä häiriöistä parin seuraavan vuorokauden aikana.

Ennuste

Yöt 17./18. ja 18./19 ovat suhteellisen rauhallisia. Kp-indeksin odotetaan vaihtelevan lukemien 2 ja 3 välillä. Tällä hetkellä magneettisen elektronien määrä on tavanomainen, joten on olemassa kohtalaiset mahdollisuudet revontulien näkymiselle Lapissa ja Pohjois-Suomessa. Keski-Suomessa revontulet ovat jossain määrin mahdollisia, mutta silloin ne ovat hyvin himmeitä ja rauhallisia ja aika ajoin vain kameralla havaittavia. Etelämpänä ei revontulia nähdä. Jälkimmäisenä yönä mahdolliset revontulet ajoittunevat ilta- ja keskiyöhön.

Yö 19./20. on jälleen hyvin rauhallinen. Kp-indeksin lukema pysyttelee hyvin matalana ja revontulia ei nähdä edes Pohjois-Lapissa.


perjantai 13. syyskuuta 2019

Revontuliennuste 13.–16.9.2019


Lähiavaruuden avarussään odotetaan pysyttelvän hyvin rauhallisena seuraavan kolmen vuorokauden aikana.

Ennuste

Yöt 13./14., 14./15. ja 15./16. ovat rauhallisia. Kp-indeksin lukema pysyttelee hyvin matlassa lukemassa 1, jolloin revontulia synnyttävää magneettista häiriötä ei pääse syntymään. Näin ollen revontulia ei ole odotettavissa missään päin Suomea, ei edes Pohjois-Lapissa.
tiistai 10. syyskuuta 2019

Revontuliennuste 10.–13.9.2019


Ennustejaksolla ei juurikaan revontulia ole odotettavissa. Kp-indeksi pysyttelee matalissa lukemissa hyvin tiukasti, joten revontulien mahdollisuus jopa Lapissa on lähes olematon.


Pitkäaikainen revontuliennuste 9.9.–5.10.2019


Revontulikauden aloituksen jälkeen jatkoa näyttää seuraavan harvakseltaan. Käsillä olevan ennustejakson aikana odotetaan esiintyvän vain yksi voimakkaampi geomagneettinen, joka toteutuessaan voi loihtia kirkkaita revontulia taivaalle.

Geomagneettinen ennuste seuraavalle 4 viikolle. Kuva © Kari A. Kuure.


Ennuste

Kp-indeksin ennustetaan kohoavan jopa lukemaan 6 syyskuun 27. ja 28 päivinä. Tilanteen rauhoittumien vie tavallista enemmän aikaa, sillä vielä 29. päivänä Kp-indeksiksi ennustetaan lukemaa 5 ja sen jälkeen vielä usean vuorokauden ajan lukemaa 4. Jos muut (esimerkiksi energisten elektronien määrä, IMF-kentän suunta jne.) revontulien näkymiseen vaikuttavat tekijät ovat mahdollistavia, Kp-indeksin lukemat 6 ja 5 merkitsevät kirkkaita revontulia koko maahan ja jopa Suomen eteläpuolelle Baltiaan. Lokakuun alkupuoli näyttäsi sitten muodostuvan hyvin rauhalliseksi.