torstai 29. syyskuuta 2016

Revontuliennuste 29.9.–02.10.

Kp-indeksi pysyttelee korkeisssa lukemissa ainakin
ennustejakson ajan. Katso reaaliaikainen tilanne
oikealla olevista linkeistä. Kuva SWPC.
Maapallon magneettikentän rauhattomuus ja myrskyisyys jatkuu koko ennustejakson ajan. Syy tähän on Auringossa oleva korona-aukko, joka on juuri oikeassa paikassa, jotta hyvin nopeat aurinkotuulen hiukkaset pääsevat tunkeutumaan Maan magneettikenttään. Viimepäivinä hiukkasten nopeudeksi on mitattu noin 800 km/s. Muutoin Auringon aktiivisuus on pysytellyt matalalla tasolla.

Yö 29./30.9. tulee olemaan edellisten öiden kaltainen. Revontulet ilmaantuvat taivaalle heti pimeän alkaessa ja  näkyvät aina aamuhämärään. Aamuyön tunteina laajimmillaan revontulia voisi nähdä hyvin suurella tödennäköisyydellä Keski-Euroopassa: Ranskassa, Saksassa, Puolassa ja Valko-Venäjällä.

Yö 30.9./1.10. näyttäisi muodostuvan jälleen hyväksi revontuliyöksi. Ensimmäiset repot ilmaantuvat taivaalla heti illan pimentyessä ja niitä voi nähdä aina aamuhämään asti. Suomen eteläpuolella Balttiassa on hyvät mahdollisuudet nähdä revontulia mutta Keski-Euroopassa vain aivan pohjois-osassa voi taivas hieman vihertää.


Yö 1./2.10. muodostuu jälleen revontuliyöksi koko Suomessa. Aivan yhtä kirkkaita reposia ei kuitenkaan ole tulossa, mutta eipä paljon heikompiakaan. Revontulien näkyminen näyttäisi keskittyvät iltayöhän ja aamuyön tunteina niiden kirkkaus ja eloisuus ovat vähän heikompia. Balttiassa pohjoinen taivas voi vihertää heti pimenän tultua, mutta sekin katoaa puolen yön jälkeen.


tiistai 27. syyskuuta 2016

Revontuliennuste 27.–29.9.2016

SWPC:n kolmen vuorokauden revontuliennuste lupailee
komeaa revontuliyötä 29. päivän aamuyöksi. Kuva SWPC.
Maapallo on joutumassa koronaukkoon, jonka seurauksena aurinkotuulen nopeus kasvaa ainakin 600 km/s. Kp-indeksin odotetaan pysyttelevän matalissa lukemissa vielä tämän vuorokauden aikana, mutta heti huomenna (28.9.) se kohoaa lukemaan 4 ja iltapäivän kuluessa lukemaan 5. Tällöin kehittyy G1-luokan magneettinen myrsky.

Seuraavana yönä (28./29.9.) magneettinen myrsky voimistuu arvoon g2 ja Kp-indeksi sa arvon 6. Magneettinen myrsky laantuu 29. päivän ajaksi mutta voimistunee illan ja yön aikana. Pitkäaikaisen ennusteen mukaan tilanne jatkuu muuttumattomana vielä muutaman vuorokauden ajan.

Revontuli voi näkyä ensiyönä Vaasa–Kajaani-linjan pohjoispuolella. Aamun tunteina voimistuva magneettinen myrsky voimistaneen myös revontulia siten, että juuri ennen aamun valkenemista revontulia voidaan nähdä koko Suomessa.

Seuraava yö (28./29.) onkin sitten kokolailla ilotulitusta (toivottavasti)! Revontulia pitäisi näkyä koko maassa heti illan pimetessä, eikä Suomenlahden eteläpuolella heimoveljemme jää osattomaksi tästä näytelmästä. Yön edetessä myös Keski-Euroopassa olevat havaitsijat voivat nähdä pohjoisen taivaan vihertyvän jossakin vaiheessa. Suomessa voidaan nähdä revontulia aina aamuhämärään asti.

Kolmas yö (29./30.) näyttäisi kehittyvän Pohjois-Euroopan osalta toisinnoksi edellisestä yöstä. Revontulet ilmaantuvat taivaalle heti pimeän tultua ja jatkunevat aina aamuun asti. Taivaan vihertymistä voidaan Keski-Euroopan pohjoisosassa ehkä nähdä, riippuu hieman kuinka ennuste ylipäätään onnistuu kolmen vuorokauden mittaisella jaksolla.


Kuten aina, todellinen revontulien näkymistilanne riippuu siitä, miten IMF-kenttä käyttäytyy. Jos Bz-komponetti kääntyy etelään, revontulet ilmaantuvat taivaalle. Jos se pysyttelee sitkeästi kohti pohjoista, revontulet ovat hyvin vaisut, vaikka kaikki muut tekijät olisivat suotuisia. Tällaisessa tilanteessa reposia nähdään vain Lapissa.

Voit seurata reaaliaikaisesti revontulitilannetta oikealla olevista linkeistä!


sunnuntai 25. syyskuuta 2016

Kysymyksiä revontulista

Tampereen Ursan blogissa ”Usein esitetyt kysymykset” (http://tu-ukk.blogspot.fi)  on julkaistu laaja artikkeli revontuliin liittyvistä kysymyksistä. Pääset lukemaan vastauksia kysymyksiin tästä linkistä (http://tu-ukk.blogspot.fi/2016/09/kysymyksia-revontulista.html).


Revontuliennuste 25.–28.9.2016


Maapalloa on lähestymässä Auringon virtavaipan tihentymä. Sen odotetaan törmäävän maapallon magneettikenttään tänään ja nostavan lähiavaruuden hiukkatiheyden ainakin viisinkertaiseksi. Samaan aikaan hiukkasten nopeus putoaa suhteellisen hitaaksi noin 350 km/s.
Tilanne pysyttelee tällaisena 26. päivän ajan ja selvää alenema hiukkastiheydessä odotetaan tapahtuva 27. päivän aikana. Hiukkastiheyden alentuessa, niiden nopeudet nousevat jälleen noin arvoon 600 km/s.

Revontulia voitaneen nähdä 25./26.9. yönä Vaasa–Kajaani-linjan pohjoispuolella. Varsinainen revontuliyö on 26./27.9., jolloin (jos ennuste toteutuu) voidaan nähdä kirkkaita revontulia koko Suomessa jo illasta alkaen. Aamuyön tunteina revontulia voidaan nähdä myös Virossa ja Etelä-Ruotsissa. Suomessa revontulien odotetaan näkyvän aina aamuhämäriin asti.

Yönä 27./28.9. kirkkaita revontulia voidaan nähdä jälleen koko Suomessa ja jopa Liettuassa ja Pohjois-Saksassa asti.


Revontulitoiminnalle otollinen tilanne näyttää jatkuvan pitkäaikaisessa ennusteessa aina lokakuun 5. päivään asti. Ennusteen toteutuminen kuitenkin riippuu lähinnä siitä, kuinka usein ja missä vaiheessa IMF-kentän Bz-komponentti kääntyy etelään. Revontulia näkyy yleensä juuri kääntymisvaiheessa ja muutama tunti sen jälkeen. Valitettavasti magneettikentän Bz-komponentin suuntaa on äärimmäisen vaikea ennustaa tuntia pidemmälle ajalle.

keskiviikko 21. syyskuuta 2016

Revontuliennuste 21.–24.9.2016

Auringon virtavaipan harventuma on tulossa maapallon kohdalle. Sen seurauksena protonitiheys putoaa puoleen, joskin muutos ei ole dramaattinen, sillä nyt ohimenevä tihentymä ei ollut kovinkaan merkittävä. Aurinkotuulen hiukkasten vauhdin odotetaan kasvavan hieman alle 600 km/s.

NOAAn SWPCn mukaan Kp-indeksin odotetaan nousevan 21./22.9. välisenä yönä arvoon 3. Tämän seurauksen maapallon magneettikenttä on rauhaton ja jos interplanetaarisen magneettikentän (IMF) Bz-komponentti kääntyy etelään, voidaan Pirkanmaalla ja siitä pohjoiseen nähdä heikkoja revontulia. Voimakkaimmat revontulet näkyvät Lapissa.

Öiden 22./23.9. ja 23./24.9. Kp-indeksin arvot ovat enintään 3, mutta luultavasti hieman vähemmän. Toteutuessaan tämä merkitsee sitä, että revontulia voidaan nähdä ainoastaan Vaasa–Kajaani -linjan pohjoispuolella muiden asiaan vaikuttavien tekijöiden ollessa suotuisia (IMF Bz-komponentti kohti etelää).


sunnuntai 18. syyskuuta 2016

Revontuliennuste 18.–21.9.2016

Auringon aktiivisuus on alamaissa sillä pilkkuryhmiä on vain yksi ja sekin hyvin pieni. Samoin näkyvällä puolella on vain pari pientä filamenttia ja reunoilla näkyviä prominensseja on hyvin vähän. 

Maapallo on tämän vuorokauden aikana joutumassa koronan virtavaipan tihentymään, joskin se on sen verran harva, että se ei juuri nosta lähiavaruuden hiukkastiheyttä kovinkaan suureksi. Samanaikaisesti hiukkasten (protoneja) vauhti hieman vähenee.

Tilanne näyttää erittäin erikoiselta siihen nähden, että NOAA avaruussään ennustekeskus tuoreessa ennusteessaan kertoo 19./20.9. yöksi G1-luokan magneettista myrskyä (Kp=5). Maan magneettikenttä pysyttelee tämän jälkeen rauhattomana pitkiä aikoja ja seuraavanakin yönä (20./21.9.) Kp-indeksin arvo kohoaisi ainakin arvoon 4 mutta korkeampi arvo on mahdollinen.

Jos ennuste toteutuu, silloin ennustejakson toisena yönä näkyisi revontulia aina eteläisintä Suomea myöten, jopa Suomenlahden eteläpuolellakin. Samoin kolmantena yönä revontulien näkyminen koko Suomessa olisi mahdollista.


tiistai 13. syyskuuta 2016

Revontuliennuste 13.–15.9.2016

Vähäistä revontulitoimintaa olis Pirkanmaalla nähtävissä
13.9. aamuyöstä. Kuva © Tampereen Ursa ry.
Maapalloa on lähestymässä koronan virtavaipan tihentymä, joka nostaa hiukkastiheyden moninkertaiseksi verrattuna edeltäviin vuorokausiin. Samalla kuitenkin hiukkasten nopeudet laskevat jopa alle 400 km/s. Normaalitilanteessa tämä ei aiheuttaisi magneettista rauhattomuutta tai revontulia, mutta nyt olemme sen verran lähellä syyspäiväntasausta (=vuoden revontuliherkin aika), että revontulia voi näkyä Pirkanmaalla jopa hyvin rauhallisessa magneettikentän tilanteessa.

Syyskuun 15. päivänä maapallo siirtyy jälleen virtavaipan harvempaan osaan, hiukkasten nopeudet kasvavat ennusteen mukaan liki 600 km/s, joten magneettista rauhattomuutta on odotettavissa ennustejakson loppupuolella. 

Ensiyönä (13./14.9) on odotettavissa rauhallista revontulitoimintaa joka näkyy Pirkanmaalla. Seuraavana yönä (14./15.9.) revontulitoiminta on vähäisempää ja niitä voidaan odottaa näkyvän Pohjois-Suomessa ja Lapissa. Ennustejakson viimeisenä yönä revontulitoiminta on suunnilleen tai hieman voimakkaampaa kuin jakson toisena yönä.

perjantai 9. syyskuuta 2016

Revontuliennuste 9.–11.9.2016

Ennuste lupailee vain vähäistä revontulitoimintaa.
Kuva © Tampereen Ursa ry.
Maapallon on joutumassa koronan virtavaipan tihentymään mutta se ei tapahdu ennustejakson aikana.  Ennustettu Kp-indeksi pysyttelee yöaikaan arvossa 3, mikä merkitsee pientä mahdollisuutta nähdä revontulia Pirkanmaalla ja siitä pohjoiseen.

Yö 9./10.9. heikkoa revontulitoimintaa on mahdollisesti nähtävissä Pirkanmaalla, mutta tuskin etelämpänä.


Yönä 10./11.9. ja 11./12.9. on pieni mahdollisuus, että revontulien näkyvyysalue ulottuu aivan etelärannikolle asti. Kuitenkaan mistään balalaikka-showsta ei ole kysymys, vaan pikemminkin hyvin rauhallisesta revontulikaaresta tai vyöstä.

maanantai 5. syyskuuta 2016

Revontuliennuste 5.–7.9.2016

Odotettavissa rauhallista revontulitoimintaa.
Kuva © Tampereen Ursa ry.
Maapallon magneettinen rauhattomuus näyttää jatkuvan, joskin hieman laantuneena lähivuorokausien ajan. Kp-indeksin odotetaan pysyttelevän maksimissaan noin 4 tietämillä ensimmäisen ja toisen vuorokauden aikana ja putoavan sen jälkeen arvoon 2–3. 

Syyskuun 7 päivän alkaessa maapallon odotetaan kohtaavan koronan virtavaipan tihentymän, joka nostaa hiukkastiheyden noin 5 protoniin /cm3. Samalla kuitenkin aurinkotuulen nopeus putoaa tavanomaiseen noin 400 km/s .

Tässä tilanteessa rauhallista revontulitoimintaa (himmeitä kaaria tai vöitä) voidaan odottaa näkyvän koko maassa kahtena ensimmäisenä yönä, mutta kolmantena yönä vain Pirkanmaalla ja siitä pohjoiseen. 

Ennustejakson jälkeen muutaman vuorokauden aikana Auringon toiminnassa ei odoteta tapahtuvan suurempia purkauksia eikä aurinkotuulessa odoteta esiintyvät voimakkaita tihentymiä eikä korona-aukkoja, joten revontulitoimintakin pysyttelee matalalla tasolla ja revontulia voidaan nähdä lähinnä Pohjois-Suomessa ja Lapissa.

lauantai 3. syyskuuta 2016

Koko yön kestänyt revontulishow

Revontulien muoto ja näkyvyys vaihteli runsaasti yön aikana.
Kuva © Tampereen Ursa ry.
Viimeyönä (2./3.9.2016) nähtiin Tampereella koko yön kestänyt revontulishow. Ensimmäiset viherrykset näkyivät pohjoiseen suunnatussa sääkamerassa (CAM-3) heti iltahämärissä. Revontulet tulivat selkeästi näkyviin kello 23.30 aikoihin ja siitä lähtien niitä näkyi aivan aamuhämäriin asti. Kirkkaimmillaan revontulet olivat noin tunnin aja kello 0.30 alkaen.

Otitko kuvia revontulista? Tampereen Ursa julkaisee tällä palstalla mielellään lukijoiden ottamia kuvia revontulista. Valitettavasti emme pysty maksamaan käyttökorvauksia, mutta mainetta ja kunniaa on luvassa runsain mitoin. Kuvat voi lähettää osoitteeseen radiantti@tampereenursa.fi.

Ennustekuva viimeyölle kertoo hyvin osuvasti revontulien
esiintymisalueen. Kuva SWPC.

perjantai 2. syyskuuta 2016

Revontuliennuste 2.–4.9.2016

Revontuliennuste 2.9. kello 0.00 Suomen aikaa. 
Kuva Space Weather Prediction Center
Viimepäivien revontuliaktiivisuus on aiheutunut Auringon korona-aukon kohdistumisesta maapalloon. Tilanne jatkuu samanlaisena vielä ainakin pari vuorokautta, joten myös revontulien näkymisen todennäköisyys on ainakin kohtalainen.

Korona-aukossa hiukkastiheys on tavanomaista vähäisempi. Pienin hiukkastiheys saavutettaneen 3./4. päivien vaihteessa, jolloin se lienee noin 2 protonia / cm3. Vastaavasti hiukkasnopeus on samaan aikaan maksimissaan, jopa 700 km/s.

Kp-indeksin ennustetaan olevan parin ensimmäisen vuorokauden ajan arvossa 3–4 ja laskevan syyskuun 4. päivänä välille 2–4. Ennuste toteutuessaan merkitsee sitä, että maapallon magneettikenttä pysyttelee rauhattomassa tilassaan ja saattaapa keskiyöntunteina kehittyä pieniä (G1) magneettisia myrskyjä.


Revontulia on siis odotettavissa ainakin Suomen keski- ja pohjoisosassa. Jos maapallon magneettikentän rauhattomuus yltyy myrskylukemiin, silloin jonkinasteista revontulitoimintaa voi olla näkyvissä aivan etelärannikkoa myöten kahtena ensimmäisenä yönä.